GravidNå blir det enklere å søke om foreldrepermisjon

Nå blir det enklere å søke om foreldrepermisjon

Det er mange papirer som må være i orden når søknad om foreldrepenger og foreldrepenger skal sendes inn. Nå skal papirmøllen bli noe mindre. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 11780 Sist oppdatert 16.10.18
Fra 1. januar 2019 kommer det endringer for søking om foreldrepermisjon og foreldrepenger. Du trenger heller ikke så mye dokumentasjon som i dag. Her er endringene.

Frist for å søke om foreldrepenger
Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler.

Trenger ikke terminbekreftelse
Gravide som har en arbeidsgiver, trenger fra slutten av oktober 2018 ikke å legge ved terminbekreftelse. Det gjelder både de som skal ta ut foreldrepenger i 2018 og i 2019.

 

Trenger ikke inntektsopplysninger
Starter foreldrepermisjonen i 2019 behøver arbeidstakere heller ikke å legge ved skjema for inntektsopplysninger. Det skal arbeidsgiveren sende digitalt til NAV fra eget lønns- og personalsystem eller altinn.no. (Egne regler gjelder for frilansere/selvstendig næringsdrivende.)

Kilde: nav.no

Nye beregningsregler
Skal du starte foreldrepengeperioden 1. januar 2019 eller senere gjelder også nye beregningsregler. Beregningsgrunnlaget for foreldrepenger skal fastsettes som en månedsinntekt.

Som hovedregel skal månedsinntekten fastsettes ved å bruke et gjennomsnitt av inntekten du har hatt de tre siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Vil du vite mer om de nye beregningsreglene, kan du lese på NAVs nettsider.

Forventes også endringer av mødre- og fedrekvoten fra nyttår
Fra 1. juli ble det innført en tredeling av foreldrepengeperioden ved 100 prosent uttak. Ifølge den nye tredelingen har mor og far har 15 uker hver, og 16 uker kan fordeles etter eget ønske.

Nå er det kommet en proposisjon (forslag til lovvedtak) til Stortinget om at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak. I forslaget ønskes det at mødre- og fedrekvoten økes til 19 uker ved 80 prosent uttak, og at det da er 18 uker igjen som kan fordeles mellom mor og far etter eget ønske. Gjeldende regelverk er at det er 15 uker hver til mor og far, og at det er 26 uker til fordeling etter eget ønske.

Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslaget 5. oktober 2018, og foreslår at endringene skal være gjeldende i tilfeller der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere.


Venter du barn? Få med deg denne podcasten med gode økonomitips:

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: