NyheterFødselsstatistikk 2014

Fødselsstatistikk 2014

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 1332 Sist oppdatert 26.03.15

I 2014 ble det født 59 084 barn. Siden 2009 har fruktbarhetstallet sunket. Nå får kvinner bare 1,76 barn i løpet av sin fruktbare alder mot 1,98 for fem år siden.

I dag frigjorde Statistisk sentralbyrå fødselstallene for 2014. Samlet fruktbarhetstall viser hvor mange barn en kvinne eller mann i snitt får i løpet av sin fruktbare alder. Tallet for kvinner var i 2014 1,76 for kvinner og 1,58 for menn – begge litt lavere enn året før. Samtidig øker alderen for førstegangsfødende litt. I fjor var mor 28,7 år gammel da hun fikk sitt første barn. Far var 31,3 år.

Altså fortsetter trenden fra 2013 da vi ikke hadde vært mindre fruktbare på 11 år

Fruktbarhetstall:

Samlet fruktbarhetstall, SFT, er et begrep brukt innen demografi (befolkningslære) for å vise hvor mange barn hver kvinne føder i løpet av livet. Det regnes ut ved å legge sammen gjennomsnittlig antall barn som er født per kvinne på hvert alderstrinn dette året.

Reproduksjonsnivået ligger på 2,1. Dette innebærerer at hver kvinne i løpet av et liv må føde 2,1 barn hver for at befolkningsnivået skal holde seg jevnt.

Kilde: Wikipedia

I 2014 ble det født 30 370 gutter og 28 714 jenter. De fleste av dem (drøyt 50 prosent) hadde samboende foreldre. Jo høyere nummer i rekken barnet er født til, dess høyere andel har gifte foreldre. Flest samboende foreldre er det i Nord-Trøndelag (58 prosent), mens barn født i Vest-Agder har størst sjanse for å ha gifte foreldre (54 prosent). Høyest andel enslige foreldre er det i Finnmark (24 prosent).

Sjekk hvilke navn som var mest populære i 2014

Mest fruktbare i Rogaland
Fruktbarheten var høyest i Rogaland med et samlet fruktbarhetstall på 1,90, og lavest i Hedmark og Buskerud med fruktbarhetstall på 1,64.

Likevel var det Oppland og Buskerud som hadde størst økning i fruktbarheten fra 2013 til 2014. Trenden er motsatt i Nord-Trøndelag og Finnmark hvor fruktbarheten gikk ned med 0,18.

Les også: 29 ting bare de som har vært gravide (og født) skjønner

Fruktbarhetstallet der du bor:

1,90 Rogaland

1,88 Sogn og Fjordane

1,85 Nord-Trøndelag

1,81 Akershus

1,81 Møre og Romsdal

1,80 Vest-Agder

1,79 Hordaland

1,78 Sør-Trøndelag

1,77 Oppland

1,76 Nordland

1,75 Buskerud

1,74 Aust-Agder

1,73 Østfold

1,70 Troms

1,71 Telemark

1,69 Finnmark

1,68 Oslo

1,64 Hedmark

1,64 Vestfold


Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vi blir slått av svenskene og islendingene
Både islandske og svenske kvinner er mer fruktbare enn oss. Samlet fruktbarhetstall for Island var 1,93 i fjor. Svenskenes fruktbarhetstall var 1,89. Norge  kommer altså på tredjeplass i Norden, med Finland hakk i hæl med et fruktbarhetstall på 1,75. Danmark lå sist med et fruktbarhetstall på 1,67.


Kjenner du noen som er gravide? Her er oversikten over ting du IKKE bør si til dem!


Flest barn er familiens første
42,6 prosent av barna som ble født i fjor, var familiens førstefødte. 37,4 prosent var nummer to i søskenflokken, 14,6 prosent var tredjemann og nesten 5 prosent var nummer fire eller mer i søskenflokken.


Færre flerfødsler enn på lenge
Bare 16 av 1000 fødsler i 2014 resulterte i mer enn ett barn. Det er det laveste antallet siden 1996.

Av de 58 344 fødselene i fjor, var 57 411 av dem enkeltfødsler. 919 av fødslene var tvillingfødsler, og  14 av fødslene resulterte i tre barn.


Av de 919 tvillingfødslene resulterte 351 av dem i en gutt og ei jente, 306 i to gutter og 262 i to jenter. Av de 14 trillingfødslene resulterte 5 av fødslene i en gutt og to jenter,  4 i tre gutter, 3 i to gutter og en jente, og 2 i tre jenter.


Les også: Tidlige tegn på at det er to i magen


Flere dødfødte enn på fem år
I 2013 var det historisk få dødfødsler, men tallet økte i 2014. Det ble det registrert 207 dødfødte i 2014, noe som er 41 flere enn i 2013. Det er det høyeste antallet siden 2009, men fortsatt lavt sammenlignet med de fleste andre land i Europa.


Les også: 10 ting gravide fortjener


Månedene med flest fødsler
Flest barn blir født i juli og færrest i desember. Her er rangeringen fra topp til bunn: 1. Juli

 2. Mai

 3. Juni

 4. August

 5. April

 6. September

 7. Januar

 8. Mars

 9. Oktober

 10. Februar

 11. November

 12. Desember


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: