FamilieForeldreVær bevisst hvordan du former barnet ditt

Vær bevisst hvordan du former barnet ditt

Gode opplevelser sammen er viktig for barnets selvfølelse. Foto: iStock
Av Maren Eriksen 16904
En del av barnets personlighet er medfødt, men mye kan formes gjennom oppveksten. Derfor er dere som foreldre utrolig viktige. Her er 11 emner til ettertanke.

Hvor mye av et menneskes personlighet som er avgjort av arv, og hvor mye som skyldes miljøpåvirkning, er en stor diskusjon som det ikke finnes noe klart svar på. Og ofte er det vanskelig å skille arv og miljø, nettopp fordi de fleste barn vokser opp sammen med sine biologiske foreldre – som vil forsterke eller dempe medfødte temperamentstrekk.

Bli kjent med barnet ditt
Allerede fra fødselen av er barn ulike. Noen er lettere å roe ned enn andre, det er stor forskjell i hvor tydelige barna er i signalene sine, og noen har sterkere følelsesuttrykk enn andre. Noen barn er vare for stimuli og trenger hyppige pauser fra lyd og synsinntrykk, mens andre er mer fleksible og robuste. Temperamentet er medfødt, mens personligheten antagelig er formbar hele livet. Derfor bør du bruke god tid på å bli kjent med ditt barns temperament.

Vær bevisst din egen bagasje
Foreldrenes temperament spiller naturligvis også inn i oppdragelsen av barn. Deres personlighet er også blitt påvirket av erfaringer, og hvordan de selv ble møtt av sine omsorgsgivere. Barn som blir møtt med sympati vil med stor sannsynlighet også utvikle evnen til sympati selv.

Trygge foreldre gir trygge barn
Du er ditt barns viktigste forbilde. Derfor vil måten du behandler barnet på direkte påvirke hvordan barnet behandler andre. Foreldre som er sensitive for barnets behov, og som utøver omsorgsrollen med varme og godhet – samt faste og trygge grenser, vil antagelig få barn som blir trygge og våger å være seg selv.

Barn påvirkes i stor grad av andre barn
Evolusjonspsykologer har blitt mer og mer opptatt av at ”barn sosialiseres av barn, ungdom sosialiseres av ungdom”. Altså at barnets personlighetsutvikling også blir påvirket av forhold utenfor hjemmet – for eksempel av de sosiale relasjonene i barnehagen.

Hva trenger barnet ditt din hjelp til?
Alle barn har ulike behov. Noen ganger trenger barn støtte til utforskning og lek, mens de andre ganger trenger beskyttelse, trøst eller hjelp til å organisere følelsene sine. En viktig nøkkel er å finne ut på hvilket tidspunkt barnet ditt trenger hva. Klarer du å møte barnet ditt på dette, blir barnet tryggere og har gode forutsetninger for å fungere godt sosialt.

Lag rom til alle følelser – ikke bare de positive
Barn trenger å bli møtt på de følelsene de viser – også de som ikke er så positive, som for eksempel sinne, tristhet, frykt og skam. En del foreldre har en tendens til å distrahere barna sine når de opplever slike følelser, og da vil barna sitte igjen med et inntrykk av at dette er uakseptable følelser.

Forstå barnet ditt
Å bli sett av sine omsorgsgivere er det som legger grunnlaget for at et barn utvikler god evne til å sette seg inn i andres situasjon. Å bli sett handler om å bli forstått – at foreldrene klarer å se barnet gjennom barnets øyne. Når foreldrene skaper mening, og gjør barnets responser forståelige, vil barnet etter hvert utvikle evnen til å forstå seg selv og også andre mennesker.

Lek med barnet ditt!
Å leke med barn stimulerer i seg selv god sosial utvikling. Finn en aktivitet som både barnet og mor/far kan ha glede av. Det viktigste er å ha det fint sammen, ikke hva man gjør. Spør gjerne barnet hva han/hun liker å gjøre sammen med mor/far, og lag en liste over ting dere liker å gjøre sammen. Det sentrale er at barnet opplever seg selv som en det er kjekt å være sammen med. Det bidrar til god selvfølelse, som igjen gir et godt grunnlag for god sosial utvikling.

Fryd deg sammen med barnet
Å virkelig nyte å være sammen med barnet, og vise det, anbefales på det varmeste. Slike frydefulle stunder vil styrke tryggheten i relasjonen mellom foreldre og barn, og bygger barnets selvfølelse.

Hva reagerer vi negativt på – og hvorfor?
Noen ganger opplever vi barn som ubehagelige. Da er det viktig å tenke: Er det barnets handlinger vi reagerer på, eller er det hva barnets handlinger gjør med oss? Vi er alle farget av tidligere opplevelser og erfaringer, og følelser vi har kjent på i disse opplevelsene. Møter med andre mennesker, både voksne og barn, kan utløse tidligere følelser – både positive og negative. Er de vonde, kan det bli vanskelig å være rundt dette mennesket. Det er da viktig å vite at det handler om følelser i deg selv, ikke det andre mennesket. Snur vi på det, kan vi si at vi liker å være med mennesker som vekker gode følelser i oss, enten i kraft av seg selv, eller av de følelsene de vekker i oss.

Trygge barn er gode venner
Gode, trygge mennesker er det godt å være sammen med, og lettere å bygge relasjoner til. Sosial kompetanse er avhengig av mange faktorer – om en er utadvendt eller innadvendt, om en leser de sosiale kodene riktig, og om en har ferdighetene til å bevare vennskapene. Derfor er det viktigere om barnet klarer å beholde vennene sine, enn om de lett får nye venner.

Kilder: psykologspesialistene Stine Merete Svardal, Karoline Ø. Solheim og Janette Røseth i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: