Første trinn mot to årlige barnehageopptak skjer allerede til neste år, hvis forslag til nasjonalt statsbudsjett går gjennom. Men det kan fortsatt ta flere år før det blir en realitet. Den gode nyheten er at barna født i september eller oktober i år, kan få krav på barnehageplass allerede til neste høst.

Sist oppdatert: 14. oktober 2013

I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen fram forslag til nasjonalt statsbudsjett for 2014. De neste tre ukene skal den nye regjeringen med Erna Solberg i spissen gå det etter i sømmene, før de skal presentere sitt alternative budsjett. Det kan altså bety at det blir endringer i enkelte av budsjettpostene.

Les mer: Slik får dere en god barnehagestart
Hvem er barnehage for ettåringer egentlig for?

Her er de viktigste punktene som gjelder barnehage:

2900 nye barnehageplasser
Det er satt av 241 millioner kroner til oppretting av 2900 nye barnehageplasser. Det er cirka 1/3 av antallet nye plasser som må være på plass før det er mulig å øke til to årlige barnehageopptak. Det vil med andre ord si at det fortsatt vil ta noen år før det andre opptaket blir en realitet. Regjeringen vil bruke tid for å gi kommunene tid til å planlegge nye plasser og rekruttere kompetent personale slik at økningen ikke går utover barnehagetilbudet. Noen kommuner har allerede mer enn ett årlig barnehageopptak, og det synes Kunnskapsdepartementet er positivt.

Full barnehagedekning?

I 2012 hadde 90,1 prosent av 1-5-åringene barnehageplass. Økningen de siste årene handler mer om oppholdstid i barnehagen hos de som tidligere hadde deltidsplass, enn nye plasser. Åtte av ti ettåringer går i barnehage, men det var færre av dem som fylte ett år etter 31. august i barnehagene i 2012 enn i 2011. Hele 97,6 prosent av femåringene går i barnehage.

– Det er en utfordring at barn uten rett til plass kan få lang ventetid før de får barnehageplass, skriver Kunnskapsdepartementet i statsbudsjettet.

Barnehageplass for alle født før 1. november?
Kunnskapsdepartementet sender nå ut på høring et forslag om at barna som fyller ett år i september og oktober neste år, skal få krav på barnehageplass allerede fra neste høst.

Les mer: Karoline venter på barnehageplass
Ikke barnehageplass? Slik får du råd til å være hjemme

Maksprisen forblir på samme nivå
I budsjettet er maksprisen for foreldrebetaling i barnehagen satt til 2360 kroner. Det er 30 kroner mer enn i år. I praksis vil det si at maksprisen har vært på samme nivå siden 2005.

Flere pedagoger og kompetanseheving
Regjeringen innrømmer at det er mangel på pedagoger og lav formell kompetanse hos mange av assistentene i barnehagen. Derfor skal det øremerkes 160 millioner kroner til kompetanseheving i barnehagene. Det er 40 millioner mer enn i fjor.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barnehagene mangler 4012 barnehagelærere med godkjent utdanning. I 2012 var 12,5 prosent av styrerne og pedagogiske ledere uten godkjent utdanning.

Les mer: Håper å føde før barnehagefristen

Flere menn i barnehagen
Regjeringen ønsker å øke andelen mannlige ansatte i barnehagen til 20 prosent. Det er ennå et stykke før målsetningen nås. I 2012 var 8,5 prosent av ansatte i barnehager menn.

Mindre forskjeller mellom private og kommunale barnehager
Private barnehager skal få mer statlig tilskudd for å øke voksentettheten og bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Kilde: statsbudsjettet.no

Hva synes du om artikkelen?