Kall gjerne opp barnet ditt etter besteforeldre, oldeforeldre eller naboen. Men ikke finn på å velge samme navn som brukes av søskenbarn og venners barn. Og kanskje heller ikke kjæledyrene deres.

Ønsker du å bruke samme navn som noen andre har, bør du tenke deg godt om før du tar avgjørelsen. For ellers kan både vennskap og slektsforhold bli satt på prøve.

Det er klar tale fra småbarnsforeldre på hva som er god etikette og ikke når det kommer til navnevalg. Nær 1300 personer har svart på Babyverdens spørreundersøkelse om når det er greit å bruke samme navn som andre. Svar på to av spørsmålene skiller seg veldig klart ut på hva som ikke regnes som innafor.

70 prosent mener en bør holde seg langt unna samme navn som venners barn, og 76 prosent synes det er fy-fy å bruke samme navn som barnets søskenbarn har.

Stjeler noe av opplevelsen?
– Mange tenker at de som velger likt faktisk stjeler navnet deres. Det virker som om foreldrene føler at de eier navnet de har bestemt seg for, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

Han har inntrykk av at navnevalg er en del av en total opplevelsespakke når en får barn.
– Og dersom noen tråkker oppi dette uten å tenke seg om, tar de noe av den gode opplevelsen fra dem, tror Utne.

– Men eier noen et navn, tenker du?
– Jeg tror det er nesten uunngåelig at noen velger samme navn. Dette er en problemstilling veldig mange kommer opp i. En er ofte sammen med venner som er ganske like en selv, og da vil mange også ha samme smak. Jeg tror dette fort kan skje uten at noen vil andre noe vondt, sier Utne.

Søskenbarn og venners barn
Det ser ut til at følelsen av at noen stjeler «ditt navn» blir sterkere jo nærmere man står personene det gjelder. Hakket verre enn at venner bruker samme navn, ser det ut til å være dersom foreldrenes søsken, altså barnets tante og onkel, velger det samme navnet til egne barn.

– At over 75 prosent av de som svarte sier nei til å gi søskenbarn samme navn, synes jeg må være et helt ok resultat. Det må jo nesten være litt sånn. Det kan være veldig lite praktisk dersom flere i nær slekt heter det samme. Som oftest er det også samme opphav til navnet, altså at de kaller opp barnet etter samme person, sier Utne.

Han mener det her kan være lurt å tenke litt praktisk.
– Dersom familiene omgås, og barna er på noenlunde samme alder, er det kanskje ikke så greit at de heter det samme. Mindre problematisk er det om barna bor på hver sin kant av landet, har lite kontakt og/eller har større aldersforskjell, sier Utne.

Les folks egne erfaringer med navnevalg/bruk av samme navn:

Kjæledyr
Over halvparten i undersøkelsen synes også en skal holde seg unna samme navn som venners kjæledyr har. Om det skyldes selve navnet, eller assosiasjonene til navnet, vites ikke. Kanskje sier disse lesernes svar noe om problemstillingen:

«En kompis og kjæresten kalte barnet sitt det samme som hunden jeg har hatt i 12 år. Alltid like artig å dra i parken med dem.»

«Jeg fikk melding av min far om at nå var endelig xxx kommet. Jeg skrev tilbake og lurte på om det var så lurt å få seg hund så nært opp mot fødsel. Det viste seg at xxx var min nye lillebror.»

 «Mamma og pappa hadde egentlig bestemt seg for at jeg skulle hete xxx, men da satte mormor foten ned. For xxx var et ku-navn. Så da fikk jeg et helt annet navn i stedet.»

Utne sier at assosiasjoner til navn er veldig personavhengige.
– Selv vokste jeg opp på gård, og husker kyrne Brita og Solveig. Det bibelske navnet Lydia, som har fått et oppsving nå etter år 2000, var også ei ku i min oppvekst. Jeg minnes også godt både Stine og Sarah, og kalven Beate som jeg hadde ansvar for å avle opp. Gårdshunden Knut var også koselig. Men det er mine assosiasjoner – og ikke slik folk flest tenker, sier Utne.

Men kjæledyr har i større grad blitt en del av familien. Derfor får dyrene også gjerne navn som man egentlig kunne gitt barna sine.
– Man gir navn for å inkludere, og da kan det fort bli en katt som heter Ida og en hund som heter Hanna, sier Utne.

Dermed vil gjerne noen forbinde disse navnene med kjæledyr, og synes det er litt rart å gi navnene til barna sine.

– Men noen bruker kanskje også kjæledyrene som prøvekluter. Navn som en kunne tenke seg å gi til et barn, blir først testet ut på dyr. Etter en periode kan det hende du hører om barn som har fått samme navn, sier Utne.

Kall gjerne opp besteforeldre
Å kalle opp besteforeldre synes et stort flertall er greit. Enda flere synes det er ok å kalle opp besteforeldre som har gått bort enn de som fremdeles lever.

– Jeg vil tro at dette handler mye om nærhet i familien. Dersom en for eksempel bor på landet, og har besteforeldre i nærheten, kan det være upraktisk å ha samme navn. Men når vi ser på hva folk sier om å gi samme navn som døde besteforeldre, så er det bare tre prosent som er negative, sier Utne.

En grunn til at folk ikke vil gi besteforeldrenes navn til barna sine, kan være at det er navn som ikke passer i tiden. Navns popularitet går ofte i bølger på 100-120 år, og da blir det for tidlig å kalle opp egne foreldre.
– Det passer rett og slett ikke inn i navnemoten, sier Utne.

Oldeforeldre
Navn som derimot kan passe rett inn i navnemotene, er navn fra oldeforeldregenerasjonen. Hele 97 prosent av de som svarer i undersøkelsen synes oldeforeldrenavn er greit. Nettopp på grunn av at navnene går i popularitetsbølger, vil mange kunne falle for navnene som var populære da barnets oldeforeldre ble født.
– På grunn av aldersforskjellen er disse navnene til og med in. Og siden mange av oldeforeldrene ikke lenger lever, blir det som oftest heller ikke noen praktiske utfordringer med å kalle opp, sier Utne.

Foreldre
35 prosent av de som svarer, sier ja til å gi babyen samme navn som mor eller far. Navneforsker Utne er overrasket at tallet er så høyt, men har en mulig forklaring.
– Jeg tror dette kan handle om at foreldre gjerne har et dobbeltnavn, og ikke bruker begge navnene som tiltalenavn. Derfor er det greit å gi barnet navn som ikke er i daglig bruk, ofte navn nummer to, sier Utne.

Motsatt forteller Utne at det også godt kan være at foreldrene har ett navn, og at dette brukes som navn nummer to på barnet. For eksempel hvis mor heter Camilla, så kan datteren få navnet Nora Camilla. Men i daglig tiltale bruker kanskje datteren bare Nora.

Naboer, storesøsken venner og foreldres venner
Å gi barnet samme navn som naboen synes et klart flertall er helt ok. Utne tror dette handler om at naboer ofte oppleves som fjernere enn slekt og venner, og at mange føler de har et mer uforpliktende forhold til naboene.
– Dessuten er vi mer mobile i dag, så naboer er ikke noen man plent har for resten av livet, sier Utne.

Å bruke samme navn som storesøskens venner, ser det også ut til at mange synes er helt uproblematisk.
– Det oppleves nok ikke som et problem når barna er i ulike aldre. De vil ofte ikke være så nære, og de vil heller ikke komme i samme klasse. Så sant navnet ikke er gått av mote, vil det sannsynligvis ikke skape noen konflikter, sier Utne.

Om lag 63 prosent av de som svarte mener det er greit å gi barnet samme navn som en av foreldrenes nære venner.
­– Aldersforskjellen mellom de to generasjonene er nok en viktig grunn, for det vil ikke skape noe særlig problemer i dagliglivet, sier Utne.

En ting som ifølge taler mot å bruke samme navn som foreldres venner, er at navnene kan virke gammeldagse. Dersom en tenker at gjennomsnittskvinnen i dag er rundt 30 år når hun får sitt første barn, kan det være folk i vennekretsen som heter for eksempel Monica. Men det er ikke ofte dette navnet gis til nyfødte i dag. Det samme kan vi kanskje si om navn som for eksempel Tommy og Kenneth. De var navn som var i kraftig nedadgående kurve da foreldrene ble født, og gis sjelden nå.

­Det som kan tale for, er at noen navn har vært populære ganske lenge, og like godt kan gis til nyfødte i dag.
– Vi har for eksempel Ida, Aleksander, Marius, Emma og Sofie. Det er navn foreldre kan hete i dag, fordi de fikk navnene da kurvene begynte å stige. Og det er ennå navn som gjerne blir brukt, sier Utne.

Betyr det noe at navnet er sjeldent?
Nesten 70 prosent av alle som svarte på undersøkelsen sier at det ikke spiller noen rolle om navnet de har tenkt å bruke er sjeldent eller ei.
– Jeg ville egentlig trodd at originalitet ville ha betydning. Men når det er snakk om et så stort flertall, tror jeg vi må vende tilbake til det vi snakket om når det gjelder totalopplevelsen av å få baby. Følelsene for et navn ser ut til å være sterke, uansett om det er sjeldent eller ei. Dersom en trør folk for nær, reagerer de – og de blir på en måte konkurrerende familier, avslutter Utne.

Lytt til podcast med navneforsker Ivar Utne om navnevalg:

 

Hva påvirker navnemotene? Lytt til podcasten:

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?