Jorun

Jorun og Jorunn er mye brukt i befolkningen i Norge, men lite brukt til barn nå. Illustrasjonsfoto: iStock