GravidTerminNår skal barnet fødes?

Når skal barnet fødes?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Babyverden 11937

Du har funnet ut at du er gravid, og det første spørsmålet som slår deg er – når skal barnet fødes? Du kan enkelt finne svar på spørsmålet ved å besøke vår terminkalkulator, eller benytte utregningsmetodene senere i denne artikkelen.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at termindatoen bare gir en pekepinn på når barnet skal fødes. Bare fire til fem prosent av barna fødes på termindatoen, men åtte av ti fødes innen to uker før eller etter termindatoen. Derfor sier man ofte pluss/minus 14 dager.

Det tar gjennomsnittlig 269 dager fra unnfangelse til fødsel, men siden de færreste kan si med sikkerhet når barnet ble unnfanget, må en regne seg frem til termindatoen. Da tar man som regel utgangspunkt i første blødningsdag i siste menstruasjon. En gjennomsnittlig syklus varer i 28 dager og begynner med første dag i en mentruasjon. Eggløsningen finner vanligvis sted 14 dager før neste menstruasjon er ventet. Derfor regner man som regel to uker i tillegg til de 268 dagene når man finner terminen. Et vanlig svangerskap varer da i 283 dager, eller 40 uker og 3 dager.

Terminen regner jordmor eller lege seg frem til ved første svangerskapskontroll. De regner også 283 dager fra første dag i siste menstruasjon, og justerer med tilsvarende antall dager syklusen din er lengre eller kortere enn 28 dager. Frem til ultralydundersøkelsen er det denne terminen som brukes. Dersom du har uregelmessige sykluser, kan det imidlertid være vanskelig å beregne termin. Det samme gjelder dersom du nettopp har sluttet med p-piller. Da gjøres gjerne en ultralydundersøkelse for å gi sikrest mulig termin. I alle tilfeller er den ultralydterminen de fleste får mellom 17. og 19. uke, den mest riktige.

Flere barn fødes på ultralydtermin enn på såkalt menstermin (som tar utgangspunkt i utregningsmetodene over). Denne terminen er basert på utviklingstrinnet til barnet og hvor lenge det har igjen til det er klar for fødsel. Ultralydterminen har ikke tilbakevirkende effekt. Det vil si at man ikke kan regne tilbake til unnfangelsestidspunktet basert på denne termindatoen.

Skjema for beregning av termin


Slik leser du skjema for beregning av termin:


  • I de øverste rekkene finner du første dag av siste menstruasjon. Like under, i fete typer, finner du terminen.

  • Skjemaet er basert på en 28 dagers syklus. Er syklusen din kortere eller lengre, må du trekke fra eller legge til antallet dager. Ved for eksempel en 26 dagers syklus trekker du fra to dager, og ved en 32 dagers syklus legger du til fire dager.


Naegels regel


En gammel utregningsmetode for å finne termindato heter Naegels regel. Denne er riktigst ved regelmessig menstruasjon hvor syklusene er 28 dager:

  • Ta dato for siste menstruasjons første blødningsdag (eks. 1. mai)

  • Legg til sju dager (eks. 8. mai)

  • Trekk fra tre måneder (eks. 7.-8. februar) og du har terminen!


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Neste artikkel

Nyeste artikler: