BloggSymfyse-fundus-målet – hva er det egentlig?

Symfyse-fundus-målet – hva er det egentlig?

Symfyse-fundus-målet bør øke jevnt utover svangerskapet. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Jordmor Ragna T. Larsen, Mamastork 53885

Alle som er eller har vært gravide kjenner til det – sf-målingene som gjøres på hver kontroll hos jordmor eller lege. Men hvorfor måler man magen på denne måten, og når er det grunn til bekymring?

Jeg tror nok mange lurer på hva symfyse-fundus-målet sier oss, særlig om målingene ligger over eller under den røde streken midt på normalkurven. Det er i hvert fall det jeg opplever på jordmorkontoret. Mange trenger litt forklaring og bekreftelse på at det vi måler er normalt, og at det ikke er grunn til å tro at babyen er veldig stor eller veldig liten.

Ordene symfyse og fundus forteller hvor vi måler fra og til. Symfysen er den fremste delen av bekkenet, noen kaller det også skambenet. Det er det harde benet som ligger bak kjønnshårene. Symfysen er et ganske stort område, og for å få en sikker måling, måler vi alltid fra den øverste kanten av symfysen. Fundus er den øverste delen av livmoren, der livmoren står på sitt høyeste. Det kan av og til være rett opp fra symfysen, men av og til kan det heller ligge skrått ut mot en av sidene. Det skjer særlig når babyen ligger tydelig med rumpen sin mot en av sidene.

Slik får du riktigst mulig måling
Når vi måler, er det noen ting som er viktige å huske på for å få den mest korrekte målingen:


  • Du må ligge flatt på ryggen med strake ben

  • Livmormuskelen må være myk og avslappet (ikke ha en kynner)

  • Urinblæren må være tømt nylig


Alle disse faktorene er typiske feilkilder som kan gi for stort eller for lite mål. Men dette er selvfølgelig noe både jordmødre og leger skal vite om.

Ulike mennesker måler ulikt
De aller fleste gravide får målt symfyse-fundus-målet av minst to forskjellige personer – jordmor og lege. Selv om vi skal måle på samme måte, så ser jeg relativt ofte at det er forskjell på målingene. Jeg pleier å si til mine gravide at det beste er å sammenligne mine målinger med mine, og legens med legens.

Skal følge sin egen kurve
Formålet med symfyse-fundus-målingene er å følge med på at babyen vokser normalt og fint inne i livmoren. De aller fleste babyer vokser jevnt og trutt, og følger hellingen på kurven ganske godt.

Men målet er ikke å ligge på den røde streken. Den forteller bare hvor gjennomsnittet ligger. Det vi er mer opptatt av, er at målingene følger noenlunde hellingen på kurven. At babyen følger sin egen kurve. Den kan godt ligge litt over eller litt under den røde streken uten at det spiller noen rolle. Så lenge babyen vokser fint etter sin egen kurve, spiller det sjelden noen rolle hvor den ligger. Rundt 90 prosent vil ligge innenfor det grønne skraverte feltet rundt den røde streken.

Når målingene avviker
Av og til kan vi finne målinger som ikke lenger følger kurven på vanlig måte. Det kan være at målingene plutselig skyter i været, og øker mye mer enn forventet. Eller at det flater ut, eller legger seg lavere enn tidligere målinger.

Det er aldri kjekt for gravide når vi finner et mål som krever videre oppfølging, og etter min erfaring er slike funn forbundet med en god del bekymring. Derfor er god forklaring og informasjon så viktig.

Har som regel en logisk forklaring
Oftest har et for høyt eller lavt sf-mål sin naturlige forklaring. Ved høye mål kan det handle om babyens posisjon, fostervannsmengden eller at babyen faktisk vokser fortere enn forventet. Lave mål kan også handle om babyens posisjon, hvor tidlig og hvor dypt babyen går ned i bekkenet, og det kan også handle om at babyen ikke vokser helt som den skal.

Det avhenger selvfølgelig av mange ulike ting hvor lenge du kan vente etter en avvikende måling, eller om du kan vente i det hele tatt. I de aller fleste tilfellene kan man avvente og ta en ny måling en uke eller to senere, helst av den samme personen. Som gravid skal du få god informasjon fra legen eller jordmoren som foretar målingen.

Et viktig redskap
Uansett tenker jeg at det er mye bedre å oppdagene de babyene som faktisk trenger litt mer oppfølging på grunn av for store eller små mål. Da kan vi følge litt ekstra nøye med, og passe på at alt går fint.

Skulle du oppleve slike avvikende mål, så snu det gjerne til at vi ønsker å passe ekstra godt på den lille i magen din, som ikke selv kan gi beskjed hvis det skulle være noe som krever ekstra oppfølging.

Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: