BloggJordmorstudent med på fødsel

Jordmorstudent med på fødsel

Jordmorstudent Christine Vinther Rasmussen var med på fødsel sammen med jordmor Grethe. Foto: privat
Blogg: Jordmor Grethe R. Teigen, Mamastork 6686 Sist oppdatert 04.12.15

Jeg håper dere som fødende er positive til å få en jordmorstudent med på fødselen. De har veldig mye å bidra med!

Ved de fleste større fødeavdelinger i Norge, vil en fra tid til annen ha jordmorstudenter til stede. De skal i utdanningen sin være med og assistere, og etter hvert ha ansvaret for fødsler. Tidlig i utdannelsen har de stort sett hele tiden med seg en erfaren jordmor, som har ansvaret for alt som blir gjort under fødselen. Når de er kommet lengre i utdannelsen, vil de få større ansvar.

Å bli jordmor krever mye teoretisk kunnskap, men også mye praksis. Du blir ingen god jordmor hvis du ikke har mye kunnskap – ikke bare om normale fødsler, men også om syke gravide og deres fødsler. Det betyr at praksisen vil foregå både på normalenheter, men også på store fødeavdelinger der en har litt andre utfordringer. Jordmorstudentene vil også være med i svangerskapsomsorgen, og på nyfødtavdeling.

Studenten er hos den fødende hele tiden
Da jeg kom på vakt i går kveld, fikk jeg gleden av å ha med meg jordmorstudent Christine Vinther Rasmussen. Hun hadde allerede fått vært med på en del fødsler, og synes det er veldig spennende.

– Som jordmorstudent har jeg muligheten til å konsentrere meg om kun ett par om gangen, og det er jo et privilegium, sier Christine.

Det er nettopp det mange fødende opplever som så positivt – at det er noen hos dem det meste av tiden, hvis det er det de ønsker. Jordmorstudentene er jo fra før av utdannet sykepleiere, og har minst ett års erfaring, så de har jobbet med mennesker før, og vet hvor viktig kommunikasjon er.

De må få prøve seg
Jordmorstudentene skal lære seg mange viktige observasjoner. De må lære seg å undersøke vaginalt, vurdere rier og fremgang i fødsel, viktige tiltak i fødsel for opprettholde gode rier, vurdere leie ved å kjenne på magen hvordan barnet ligger, de skal kunne støtte barnet forsiktig ut, de skal kunne observere barnet etter at det er født, de skal lære seg å sy – og mye mer.

Det betyr at de er nødt til å prøve seg i utdannelsen. Vi pleier alltid å spørre om det er greit at en student er med på fødselen, og de fleste synes det er helt ok. Det vil alltid være noen som ikke vil, og vi prøver å ta hensyn til dem. Likevel er det sånn at så lenge en føder på et universitetssykehus, forventes det en viss velvilje av de fødende rundt akkurat dette. Alle vil jo at fremtidens jordmødre skal være flinke og velkvalifiserte.

Fødestuen som klasserom
Det er alltid en jordmor med studenten. Den fødende kan nok oppleve at jordmor og studenten diskuterer litt, og at ting forklares inne på fødestuen. Forhåpentligvis gjøres dette på en måte som ikke skremmer den fødende. Min erfaring er at vi prøver å ikke snakke over hodet på den fødende og hennes partner, men ofte inkluderer dem i det som forklares.

Jordmorstudenter er oftest veldig dedikerte til det de holder på med. De vil dere kun det aller beste, og vil oftest gjøre alt for at dere skal ha det bra. Jeg opplever også at de er veldig klar over egne kunnskaper, og hva de ikke kan gjøre alene. Da er det godt å ha en erfaren jordmor å spørre.

– Vi jordmorstudenter er alltid tilgjengelige for kvinnen og hennes partner. Vi er klar over egen kompetanse – hva vi kan og ikke kan gjøre – og iverksetter ingen tiltak uten jordmors tillatelse. Paret får alltid god informasjon og mye omsorg med en jordmorstudent til stede. Det er en viktig målsetting for oss, sier Christine.

Hvis dere av en eller annen grunn ikke ønsker studenters tilstedeværelse, er det viktig å gi beskjed om dette – gjerne allerede før dere kommer til fødeavdelingen.

Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: