GravidPartnerens rolle i svangerskapet

Partnerens rolle i svangerskapet

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Hentet fra Svangerskapsboken Gravid 14941
Gravide trenger trygghet, støtte og følelsen av at man er to om det. Du har alt å tjene på å ta en aktiv rolle allerede tidlig i svangerskapet. Din tilknytning til barnet skjer via henne, og er en viktig del i foreldreforberedelsen.

Mens mor kjenner svangerskapet på kroppen, kan det være vanskeligere for partneren å virkelig forstå at det er et barn i vente. Mange sier at mor blir mor før far blir far eller medmor blir medmor, men det er ingenting i veien for å få fortgang i prosessen med å bli far ved å involvere deg tidlig.

Vær nysgjerrig og interessert

Det er mye spennende som skjer i mors kropp, og det er ingen grunn til at du ikke skal sette deg inn i hva det er. Selv om det er hennes kropp, er det ditt barn som vokser der inne. Les deg opp, vær en god lytter og samtalepartner, og vis at du bryr deg. Krev at hun inkluderer deg, men respekter at hun også trenger andre å snakke med – som sin egen mor og/eller venninner.

Sveiser dere sammen

Mange forteller at de får et nærmere forhold i svangerskapet. De har et felles prosjekt – det er dere to som skal få til dette. Følelsene for hverandre kan bli sterkere og mer intense, og gir dere en forsmak på et lykkelig familieliv.

Et nytt liv?

Mange tror at de ikke trenger å forandre seg selv om de skal bli foreldre. Likevel opplever nok de fleste at de forandrer seg i løpet av ventetiden, uansett om de vil eller ikke. Man ser gjerne annerledes på ansvar og hva som er viktig å prioritere. Se på det som positiv foreldreforberedelse – ikke slutten på ditt gamle liv.

Mye handler om å ta hensyn. Mange blir overrasket over hvor naturlig det er å sette barnets behov foran sine egne. Man ønsker barnet alt godt – også før det er født. Det kan innebære at man stumper røyken, holder seg alkoholfri i solidaritet med den gravide, er mer hjemme fordi hun ønsker det, eller lever sunnere fordi sunne foreldre gir barnet et bedre utgangspunkt.

Ikke mist deg selv

Selv om du skal bli forelder, skal du fortsatt være deg selv. Foreldrerollen skal ikke overta for rollen din som partner og kjæreste. Prøv å fortsatt være den som hun forelsket seg i, og prioriter å pleie parforholdet i tillegg til foreldrerollen og familielivet. Samtidig trenger både du og hun egentid for å kunne ha overskudd til alle rollene som skal fylles.

Delta når du kan

Svangerskapsomsorgen er ikke forbeholdt kun gravide – du som partner er også hjertelig velkommen. Det kan være både nyttig og lurt å være to om å motta, og huske, all informasjonen dere får på kontrollene. Du får også mulighet til å stille de spørsmålene du har om svangerskap, fødsel og familielivet når barnet er født.

Ikke gå glipp av ultralydundersøkelsene
Alle gravide tilbys to ultralydundersøkelser i svangerskapet. Den første er rundt uke 12, den andre rundt uke 18. Sørg for å være til stede. Mange synes det er fascinerende å se barnet sitt på skjermen, og føler barnet blir mer virkelig når de har fått sett det.

Formålet med undersøkelsen er å se om barnet utvikler seg normalt, sjekke hvor mange barn det er, sjekke morkakens plassering og sette en ultralydtermin. Er dere enige om hvorvidt dere vil vite kjønnet? Det er all grunn til å glede seg stort til å få se barnet ved ultralyd, men ha likevel i bakhodet at det er en medisinsk undersøkelse, og det hender at alt ikke er som det skal.


Vær hennes (eller barnets) talerør

I noen situasjoner våger kanskje ikke mor å si ifra om noe oppleves feil. Kanskje kan hun heller ikke si ifra av ulike årsaker. Da har du som partner en viktig rolle. Du kjenner henne godt, og vet gjerne best hva hun ønsker og trenger – si ifra! Gjør ditt ytterste for at hun og barnet skal få det de trenger.

Foreldrerollen

Hvem skal du være for barnet? Hva skal barnet kalle deg? Skal du være en streng forelder? Hva fra din barndom ønsker du å videreformidle til neste generasjon? Er det noe du helt sikkert ønsker å gjøre annerledes? Snakk sammen om forventninger, håp og drømmer dere har. Hvordan ser dere for dere den andre som forelder?


Du er viktig

Mange gravide er så fokuserte på det som skjer her og nå, at det er vanskelig å tenke langsiktig. Her kan du være en viktig ressurs. Les deg gjerne opp på fødsel og barseltid i god tid, og sørg for å vite hva du kan gjøre. Mange nybakte mødre sier at det aller viktigste under svangerskap og fødsel, var kjærestens støtte. Ofte handler det om å være interessert og lyttende til stede. Trygghet er et nøkkelord, og du vet best hva hun trenger for å føle seg trygg. Husk at når du tar vare på henne, tar du samtidig vare på barnet ditt.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: