Graviditet er ingen hindring i å sykle. Sykkelen er et utmerket fremkomstmiddel, også når du venter barn. Kvinner oppfordres til å trene under svangerskapet, og sykling er fin-fin mosjon!

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Det er faktisk forsket på gravide syklister. Fysiolog Kristin Kardel gjennomførte en undersøkelse som tok for seg 48 kvinner som alle trente på mosjonist- eller elitenivå før de ble gravide. De ble delt inn i to grupper, en mosjonistsgruppe som trente moderat under svangerskapet, og en gruppe med høyt fysisk nivå som trente mye under graviditeten.

 

Det har vært en del myter om effekten av trening på graviditet og fødsler. Det blir hevdet fra noen at trening fører til lange og harde fødsler, mens andre mener treningen gir korte og lettere fødsler.

 

Kristin Kardels team fant ikke noen slike sammenhenger, skriver bladet ”På sykkel.” Antall fødselstimer hos de som ble undersøkt lå på 4-9 timer.

Kardel mener at kvinner som trener og er i god fysisk form ofte kjenner kroppen og dens styrker og svakheter godt. Det kan bidra til at fødselsarbeidet går lettere.

 

Det har også blitt hevdet at når man trener stjeler man blodet fra fosteret og at dette kan føre til mindre fødselsvekt hos barna. Det motsatte ble bekreftet i undersøkelsen, det var høyere gjennomsnittsvekt blant barna i undersøkelsen enn ellers. Et annet positivt resultat var at svangerskapene varte i 40 uker, som er det normale.

Undersøkelsen konkluderer med at ivrige syklister anbefales å fortsette med aktiviteten selv om de er gravide. Men en graviditet er ikke tiden for å starte med uvante fysiske anstrengelser.

Kristin Kardel understreker at det er viktig at den gravide er forsiktig med å bli for varm over lang tid i begynnelsen av svangerskapet. Fosteret har mindre mulighet til temperatur-regulering enn deg selv, og indre organer som blir dannet kan skades av å bli overopphetet. Intervalltrening kan derfor være en løsning.

 

Har du blødninger eller andre plager som gjør at legen din fraråder fysisk aktivitet, så gjelder det også sykling. Kondisjonen går også noe ned utover i svangerskapet, de ekstra kiloen merkes!

 

Vintersykling på glatte veier med fare for å velte er ikke å anbefale for gravide. Har du barn i magen bør du bruke ergometersykkel frem til våren kommer.

 

Tråkk i vei!

 

Kilde: Syklistenes landsforening. www.slf.no

 

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL