GravidKort livmorhals - hva har det å si?

Kort livmorhals – hva har det å si?

Cervix er det samme som livmorhals. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Ellen Maria Skjelsbæk og Janet Molde Hollund 46895

Her gir jordmor Grethe R. Teigen fra MamaStork deg svar på hva kort livmorhals egentlig er, og hva det kan innebære i forbindelse med et svangerskap. Husk – er du i tvil om noe eller bekymret, ta kontakt med din lege eller jordmor.

Hva er livmorhalsen?
– Livmorhalsen sitter øverst i skjeden og er nederste del av livmoren. En umoden livmorhals er vanligvis cirka 3-4 centimeter lang, og er fast i konsistensen som en nesetipp.

Hva skjer med livmorhalsen i svangerskapet?
I svangerskapet er livmorhalsen lang og lukket. Slimproppen fungerer som en kork opp mot livmoren og beskytter mot infeksjoner.

– Vanligvis vil livmorhalsen forkortes og mykes opp jo nærmere termin en kommer. Alt fra 2-3 uker før termin, til senere, er vanlig. Det er ikke vanlig at modningsprosessen starter særlig tidligere enn en måneds tid før termin. For noen kvinner starter noen ganger starter denne prosessen tidligere i svangerskapet. Et typisk eksempel er kvinner med tvillingsvangerskap. Da kan livmorhalsen for eksempel forkortes til 1-2 centimeter.

Hvilken betydning har kort livmorhals i et svangerskap?
– Hvis livmorhalsen forkortes veldig tidlig i svangerskapet, kan faren for prematur fødsel øke. Da vil den gravide kunne få beskjed om å ta det med ro, eventuelt sykemeldes helt og i enkelte tilfeller blir det nødvendig med strengt sengeleie og innleggelse på observasjonspost. Dette avhenger av hvor tidlig i svangerskapet kvinnen er.

Når i svangerskapet får lengden på livmorhalsen betydning?
– Jo tidligere i svangerskapet forkortningen skjer, jo større blir risikoen for komplikasjoner. Vi vet at ”grensen” for å kunne prøve å redde et prematurt barn ligger ned mot 23 uker. De svært premature barna er ofte svært umodne og er i faresonen for å få senskader. Derfor er det viktig å ta sine forholdsregler dersom livmorhalsen tidlig forkortes og modnes.

Hva er årsaken til kort livmorhals?
– Det kan være mange grunner til kort livmorhals. Noen ganger vet vi faktisk ikke hva det kommer av, men flerlingesvangerskap øker faren betraktelig. Det er fordi presset eller tyngden nedover blir ekstra stor.

Livmorhalsen blir også kortere etter konisering, det vil si fjerning av den nederste delen av livmorhalsen – livmortappen.

Ifølge helsenorge kan man, dersom livmorhalsen er for kort (under 2,5 cm), definere det som livmorhalssvikt.

Er en kort livmorhals også svak?
– Det er klart at jo kortere livmorhalsen er, jo lettere gir den etter for det økte trykket fra babyen. Hvis den ikke bare er kort, men også mykere – gir den fortere etter og begynner å åpne seg.

Er en kort livmorhals mer åpen enn en med vanlig lengde?
– Det trenger den ikke være. En kan godt ha en kort livmorhals som er lukket, det vil si ikke har begynt å åpne seg.

Er det behov for ekstra oppfølging gjennom svangerskapet?
– En del kvinner følges opp med ultralyd av livmorhalsen hvis modningen starter tidlig i svangerskapet. Det kan også være en fordel med hyppigere kontroller generelt.

Kan en kvinne med kort livmorhals ha samleie mens hun er gravid?
– Hvis hun er tidlig i svangerskapet og kan føde svært prematurt, vil det ikke anbefales at hun har samleie. Er hun kommet godt over 30-32 uker, er ikke risikoen like stor. I et normalt svangerskap skal livmorhalsen tåle samleie gjennom hele graviditeten, men det er viktig å ta forholdsregler for de som kan føde svært prematurt.

Hva er konisering og hvorfor utføres dette inngrepet?
– Konisering utføres hos kvinner som har fått påvist celleforandringer på livmorhalsen. Ved konisering fjernes en del av livmortappen, der celleforandringene sitter. Dette sendes til undersøkelse på laboratorium og en vil kunne følges tettere opp med celleprøver de neste år.


Om konisering kan forårsake prematur fødsel avhenger av hvor mye av livmortappen som er fjernet. De aller fleste svangerskap etter konisering forløper normalt med fødsel til termin. Hos noen vil konisering føre til senabort og fødsel før termin, avhengig av hvor mye av livmorhalsen som ble fjernet (Kilde: Lommelegen.no).

Ifølge NHI (Norsk Helseinformatikk) får om lag 2500 til 3000 kvinner årlig i Norge fjernet den ytterste delen av livmorhalsen ved et gynekologisk inngrep, på grunn av celleforandringer.

En forskningsstudie gjort av Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med Medisinsk Fødselsregister og Kreftregisteret, viser at kvinner som har blitt konisert har 3 til 4 ganger så stor risiko for å føde for tidlig, sammenlignet med kvinner som ikke har hatt inngrepet eller har hatt inngrepet etter avsluttet svangerskap. De koniserte kvinnene har også større risiko for å oppleve sen abort.

Hva er livmorhalsring?
Cerclage er et bånd som sys rundt livmorhalsen (cervix) for å forhindre at den åpner seg. Målet er å prøve å forhindre for tidlig fødsel. Nytten av cerclage er omdiskutert, og denne behandlingen tilbys først etter nøye vurdering.
Helsenorge skriver at det finnes flere typer cerclage:

– Ekstern cerclage legger man på via skjeden, vanligvis i svangerskapsuke 13-14.
– Intern cerclage legger man på innvendig gjennom bukhulen, dette gjøres vanligvis før kvinnen blir gravid. Denne typen brukes sjelden.
– Arbin pessar legges rundt livmorhalsen via skjeden ved påvist avkorting av livmorhalsen mellom uke 12 og 23.

Cerclagen fjernes rundt uke 36, eller tidligere dersom du har komplikasjoner eller fødselen starter.

Anbefalingen er at cerclage bare brukes hos noen få kvinner i spesielle situasjoner. Best virkning ser ut til å være hos kvinner som tidligere har opplevd senabort eller født for tidlig flere ganger på grunn av livmorhalssvikt, det vil si at livmorhalsen åpnet seg uten smertefulle rier og uten påvist infeksjon).

En stor undersøkelse fra 2004 viste at cerclage sannsynligvis ikke reduserer risikoen for prematur fødsel ved kort livmorhals (Tidsskriftet Den norske legeforening).


Kilder:
Jordmor Grethe R. Teigen hos MamaStork
Lommelegen.no
Rikshospitalet.no

Tidsskriftet Den norske legeforening

Kreftforeningen.no
Helsenorge.no
NHI.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: