GravidHva er svangerskapsforgiftning?

Hva er svangerskapsforgiftning?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund og Hilde Nesse 28332 Sist oppdatert 04.11.20
Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi er en morkakesykdom vi fortsatt ikke vet sikkert årsaken til. Svangerskapsforgiftning opptrer ved omtrent 2-4 prosent av alle svangerskap. Det finnes mange grader av sykdommen, symptomene er ulike og behandles ofte gjennom økt hvile og ro.

Ved svangerskapsforgiftning blir blodårene i morkaken trange, og dette fører til at morkaken og fosteret får mindre tilførsel av blod enn de skulle hatt. I slike tilfeller hender det at morkaken skiller ut stoffer som gjør at blodårene andre steder i kroppen også trekker seg sammen og dette gir høyt blodtrykk. Andre symptomer er utskillelse av proteiner (eggehvitestoffer) i urinen og plutselig oppståtte hevelser av ansikt, hender eller føtter.

Ved alvorlig svangerskapsforgiftning kan er symptomer og tegn kraftig hodepine, øyesymptomer, kvalme eller magesmerter.

Når i svangerskapet kan det utvikles?
Svangerskapsforgiftning er vanligst etter uke 20 og opptrer oftere utover i svangerskapet. Det viktigste for å kunne forebygge en alvorlig svangerskapsforgiftning, er å oppdage tilstanden tidlig. Det er derfor blodtrykk og urin blir kontrollert på svangerskapskontrollene. Ligger verdiene dine nær grensen for svangerskapsforgiftning, vil du bli nøye fulgt opp med hyppige kontroller. De færreste gravide får selv mistanke om at de utvikler svangerskapsforgiftning, det er noe som oppdages ved målinger på ordinære kontroller.

Hvordan behandles svangerskapsforgiftning?
Dersom du utvikler høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning, skal du kontrolleres ofte, gjerne en til to ganger hver uke.

Behandling av svangerskapsforgiftning er en spesialistoppgave. Fødsel er det eneste som kan kurere svangerskapsforgiftning. Lette grader kan følges opp med hyppige kontroller. Dersom blodtrykket øker, mengden protein som skilles ut i urinen tiltar eller det er økende svikt av andre organer, må du på sykehuset for oppstart av blodtrykksbehandling. Dersom du har eklampsi eller HELLP-syndrom (alvorlige former for svangerskapsforgiftning), må forløsning settes i gang så fort som mulig.

Det ble tidligere anbefalt streng ro og hvile. Ifølge NHI.no gir gjennomgang av forskning på området ikke grunnlag for så strenge råd. Verdens Helseorganisasjon (WHO) tilrår individuell vurdering og anbefaler ikke hvile for å forebygge svangerskapsforgiftning. De blir heller ikke anbefalt sengeleie for å bedre utfallet hos gravide med høyt blodtrykk i svangerskapet. Å legge seg nedpå noen ganger i løpet av dagen kan være fornuftig. Er du gravid og har betydelig risiko for å utvikle eklampsi, blir du fortsatt rådet til å være mest mulig i ro.

Mange blir sykmeldt, men det er ifølge NHI.no ikke overbevisende forskningsresultater som viser at lett og moderat fysisk krevende arbeid øker risikoen for utvikling av eller forverring av svangerskapsforgiftning.

Lytt til podcast om svangerskapsforgiftning her:


Sjansen for å utvikle svangerskapsforgiftning øker ved følgende faktorer:
• Tidligere preeklampsi: Har en kvinne hatt en alvorlig grad av svangerskapsforgiftning i første svangerskap, er det 15-30 prosent risiko for at hun også vil få det i neste svangerskap.
• Svangerskapsforgiftning hos mors nære slektninger (mor/søster)
• Flerlinger
• Førstegangsfødende: Større mulighet enn flergangsfødende.
• Overvekt: Kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller mer på første kontrollen
• Kvinner på 40 år og eldre får oftere svangerskapsforgiftning.
• Forhøyet blodtrykk før svangerskapet
• Diabetes hos mor
• Enkelte autoimmune tilstander hos mor
• Metabolsk syndrom
• Lang tid mellom svangerskapene

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning tidligere 15-30 prosent risiko for svangerskapsforgiftning også ved neste svangerskap.  Svangerskapsforgiftning kan føre til at barnet som fødes blir mindre enn forventet.

Forskning viser at kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, har økt risiko for hjerte-karsykdom senere i livet og økt risiko for utvikling av varig forhøyet blodtrykk.

Er svangerskapsforgiftning arvelig?

Ifølge FHI har en kvinne økt risiko for svangerskapsforgiftning dersom hennes mor eller søster har hatt svangerskapsforgiftning i sine graviditeter. Flere studier viser at også far bidrar til risikoen for svangerskapsforgiftning. Med andre ord har faktorer både fra mor og far betydning for utvikling av svangerskapsforgiftning.

Forskning i forhold til gener har ennå ikke kunnet identifisere et enkelt gen som kan forklare utviklingen av svangerskapsforgiftning.

Medisinske definisjoner:
Medisinsk defineres svangerskapsforgiftning/preeklampsi slik:
Blodtrykk på mer enn 140/90 (etter 20. svangerskapsuke) og protein i urinen.

HELLP-syndrom: En sjelden, men svært alvorlig komplikasjon i svangerskapet. Blodtrykk på mer enn 160/110 pluss protein i urinen, hodepine, synsforstyrrelser eller motorisk uro (truende eklampsi) er tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning. Vanlige symptomer er smerter i mellomgulvet eller under ribbena på høyre side, kvalme, hodepine eller synsforstyrrelser.

Eklampsi: Sjelden, men svært alvorlig komplikasjon i svangerskapet. Eklampsi foreligger når en gravid kvinne eller nybakt mor får generelle kramper, og krampene ikke er forårsaket av epilepsi eller hjerneblødning.

Kilder: 

• Monica Moland, jordmor
Helsenorge.no
Folkehelseinstituttet
Norsk Helseinformatikk
• Svangerskapsboken Gravid

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: