Svangerskapsforgiftning eller pre eklampsi er en morkakesykdom vi fortsatt ikke vet årsaken til. Svangerskapsforgiftning opptrer ved omtrent fem prosent av alle svangerskap. Det finnes mange grader av sykdommen, symptomene er ulike og behandles primært gjennom økt hvile og ro.

Sist oppdatert: 23. mai 2018

Ved svangerskapsforgiftning blir blodårene i morkaken trange, og dette fører til at morkaken og fosteret får mindre tilførsel av blod enn de skulle hatt. I slike tilfeller hender det at morkaken skiller ut stoffer som gjør at blodårene andre steder i kroppen også trekker seg sammen og dette gir høyt blodtrykk. Andre symptomer er utskillelse av proteiner (eggehvitestoffer) i urinen og plutselig oppståtte hevelser av ansikt, hender eller føtter. Det kan også gi plagsom hodepine, synsforstyrrelser som flimring for øynene, smerter nedenfor ribbekanten (under ribbensbuen) og kraftig oppkast. Noen har ingen merkbare symptomer.

Les også:

– Jeg unner ingen denne usikkerheten

Forliggende morkake kan være farlig

– Jeg var så redd for babyen i magen

Når i svangerskapet kan det utvikles?
Svangerskapsforgiftning er vanligst etter uke 20 og opptrer oftere utover i svangerskapet. Det viktigste for å kunne forebygge en alvorlig svangerskapsforgiftning, er å oppdage tilstanden tidlig. Det er derfor blodtrykk og urin blir kontrollert på svangerskapskontrollene. Ligger verdiene dine nær grensen for svangerskapsforgiftning, vil du bli nøye fulgt opp med hyppige kontroller. De færreste gravide får selv mistanke om at de utvikler svangerskapsforgiftning, det er noe som oppdages ved målinger på ordinære kontroller.

Hvordan behandles svangerskapsforgiftning?
Dersom du utvikler svangerskapsforgiftning, vil du få beskjed om å hvile mye og de aller fleste blir sykemeldt. Det er viktig at du ligger flatt ned flere ganger daglig. Det er også viktig at du går til hyppige kontroller slik at en kan følge sykdomsutviklingen. For de aller fleste er dette nok.

Dersom blodtrykket øker, henvises du til spesialist i fødselshjelp/fødeavdelingens poliklinikk og blir eventuelt innlagt til observasjon på sykehuset. Blodtrykket og urinen følges nøye. Fosteret følges også nøye. Siden sykdommen kan føre til sviktende morkakefunksjon, måles fosteret med ultralyd for å oppdage eventuell dårlig fostervekst. Dersom en mistenker redusert blodforsyning til barnet, gjøres blodstrømsmåling.

Av og til utvikles sykdommen fra pre eklampsi til truende eklampsi og fødsel settes i gang. Avhengig av hvor alvorlig dette er, velges keisersnitt eller hormonell stimulering for å få fødselen i gang. Den eneste virkelige behandlingen av sykdommen er å forløse barnet og fjerne morkaken.

Sjansen for å utvikle svangerskapsforgiftning øker ved følgende faktorer:
• Tidligere pre eklampsi: Har en kvinne hatt en alvorlig grad av svangerskapsforgiftning i første svangerskap, er det 15-30 prosent risiko for at hun også vil få det i neste svangerskap.
• Svangerskapsforgiftning hos mors nære slektninger (mor/søster)
• Flerlinger
• Førstegangsfødende: Større mulighet enn flergangsfødende.
• Overvekt: Kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller mer på første kontrollen
• Kvinner på 40 år og eldre får oftere svangerskapsforgiftning.
• Forhøyet blodtrykk før svangerskapet
• Diabetes hos mor
• Enkelte autoimmune tilstander hos mor
• Metabolsk syndrom
• Lang tid mellom svangerskapene
• Høyt sukkerinntak

Dersom svangerskapsforgiftningen oppstår tidlig i svangerskapet, er av den alvorlige typen og/eller har medført veksthemning hos barnet, har mor betydelig økt risiko for svangerskapsforgiftning også i eventuelle senere svangerskap.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning tidligere 15-30 prosent risiko for svangerskapsforgiftning også ved neste svangerskap.  Svangerskapsforgiftning som starter tidligere i svangerskapet (før uke 34. uke) er oftere forbundet med veksthemning hos barnet og alvorligere symptomer hos mor enn svangerskapsforgiftning som starter sent (etter 34. uke). Men også den som starter sent kan utvikle seg til alvorlig sykdom.

Forskning viser at kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, har økt risiko for hjerte-karsykdom senere i livet og økt risiko for utvikling av varig forhøyet blodtrykk.

Er svangerskapsforgiftning arvelig?

Ifølge FHI har en kvinne økt risiko for svangerskapsforgiftning dersom hennes mor eller søster har hatt svangerskapsforgiftning i sine graviditeter. Flere studier viser at også far bidrar til risikoen for svangerskapsforgiftning. Med andre ord har faktorer både fra mor og far betydning for utvikling av svangerskapsforgiftning.

Forskning i forhold til gener har ennå ikke kunnet identifisere et enkelt gen som kan forklare utviklingen av svangerskapsforgiftning.

Les også:

Flere får svangerskapsdiabetes

Vet ikke om sengeleie virker

Hvilke faresignaler skal jeg se etter?

Mors fødselsvekt har betydning

197 716 kvinner og 131 959 menn er blitt analysert for å finne hvilken betydning foreldrenes egen fødselsvekt har for risiko for svangerskapsforgiftning. Undersøkelsen omfattet første- og andregangssvangerskap i perioden 1982-2005, og ble gjennomført i regi av Medisinsk Fødselsregister. Resultatene ble publisert i mars 2007. Konklusjonen er at svært lav fødselsvekt gir økt risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning, både før og etter uke 34. Det bør derfor bli rutine i svangerskapsomsorgen å spørre kvinnen om fødselsvekten. Fars fødselsvekt har ingen påvirkning på risikoen for svangerskapsforgiftning.

Vær obs på sukkerinntaket!
Høyt sukkerinntak øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Kostholdet til 3300 gravide som fødte på Aker sykehus i perioden 1995-1997 ble undersøkt. Én av ti gravide hadde et meget høyt inntak av sukker (over 100 gram/daglig) – særlig som følge av brusdrikking. Disse kvinnene hadde flerdoblet risiko for å få alvorlig svangerskapsforgiftning. Undersøkelsen viste også at hos de med høyest sukkerinntak var risikoen for svangerskapsforgiftning tre- til firedoblet. I den samme gruppen var det også økt risiko for tidlig svangerskapsforgiftning.

Medisinske definisjoner
Medisinsk defineres svangerskapsforgiftning/preeklampsi slik:
Blodtrykk på mer enn 140/90 (etter 20. svangerskapsuke) og protein i urinen.

Alvorlig preeklampsi/svangerskapsforgiftning: Blodtrykk på mer enn 160/110 pluss protein i urinen.

Eklampsi: Krampeanfall hos gravide med preeklampsi forekommer i 1 av 2000 svangerskap i vestlige land.

 

Kilder: 

• Monica Moland, jordmor
• Pasienthåndboka
• Folkehelseinstituttet
• Norsk Helseinformatikk
• Svangerskapsboken Gravid

Hva synes du om artikkelen?