GravidForliggende morkake kan være farlig

Forliggende morkake kan være farlig

Ved ultralydundersøkelsen sjekkes morkakens plassering. Du får beskjed om den ligger ugunstig plassert, og blir kalt inn til ny sjekk i uke 28. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 66285

Ifølge jordmor Grethe R. Teigen er det likegyldig hvor morkaken fester seg – så lenge det ikke er foran indre mormunn. Heldigvis oppdages de få tilfellene av forliggende morkake ved ultralyd og kvinnene følges tett opp.

– Det er ofte tilfeldig hvor morkaken fester seg. Den kan feste seg hvor som helst i livmorhulen, men det vanligste er i toppen eller på siden, sier Teigen.

Fester morkaken seg derimot i bunnen av livmoren – ved indre mormunn – kreves nøyere oppfølging av den gravide. Da kalles morkaken for forliggende. Det betyr at den ligger foran fødselskanalen og stenger. Flytter den seg ikke, kan ikke babyen komme til verden på naturlig vis, men må forløses ved keisersnitt.

– Det er noen grupper som er litt mer utsatt for å få foranliggende morkake enn andre. Dette gjelder dem som har hatt keisersnitt tidligere – da fester ofte morkaken seg i arrvevet, men også røykere og fleregangsfødende har en noe økt risiko, forklarer hun.

Sjekkes på ultralyd
Morkakens plassering er en av tingene som sjekkes ved ultralydundersøkelsen i uke 18-20. På skjemaet fylles seksjonen ut med latinske begreper som kan være vanskelig å forstå. Hos de fleste står begrepene anterior, posterior, fundus eller lateral. Ingen av disse vil ha noen betydning for fødselen. Posterior betyr av morkaken ligger på bakre vegg – altså mot kvinnens rygg, fundus er toppen av livmoren og lateralt betyr at morkaken er festet på siden av livmoren.

– Anterior betyr at morkaken er plassert på fremre vegg. Det er ingen fødselshindring og krever ingen ytterligere sjekk. Men siden morkaken ligger mot morens mage, kan den fungere som en støtdemper for spark. Dermed kjenner kvinner spark senere, og det kan være litt mer utfordrende å finne fosterlyden fordi mors puls fra morkaken er det eneste vi hører. Som regel går det helt fint å finne fosterlyden om man leter litt på siden i stedet, sier Teigen.

Det er viktig å merke seg at det er stor forskjell på om man har en foranliggende morkake eller en forliggende morkake. En foranliggende morkake er den som er anterior plassert – altså mot mors mage. En forliggende morkake er derimot noe man vil følge nøye opp. Se under.

De tre problematiske plasseringene
Fester morkaken seg foran indre mormunn, vil det altså være nødvendig med tett oppfølging. Men selv om cirka fem-seks prosent får oppgitt en slik forliggende morkake ved ultralyden i uke 18-20, så flytter morkaken seg bort fra mormunnen i god tid før fødselen hos de fleste.

– Kvinnene med forliggende morkake får med seg ny timeavtale når de drar hjem fra ultralydundersøkelsen. Når de kommer tilbake i uke 28 har morkaken som regel flyttet seg, sier Teigen.

Les også:

Hva er risikosvangerskap?

Komplikasjoner og forebygging

Alt du trenger å vite om keisersnitt

Forliggende morkake deles inn i tre grader:

Helt forliggende morkake heter på latin placenta praevia totalis, og dekker hele indre mormunn. Om morkaken ikke flytter seg, må barnet forløses med keisersnitt. Ved forsøk på en vaginal fødsel ville ikke babyen kunne komme ut, og kvinnen utsettes for stor blødningsfare.

Delvis forliggende morkake heter på latin placenta praevia partialis, og morkaken dekker deler av indre mormunn. Som regel vil en slik plassering føre til keisersnitt på grunn av blødningsfaren.

Den siste typen forliggende morkake omtales som dypt sete av placenta, eller placenta praevia marginalis på latin. Der dekker ikke morkaken indre mormunn, men ligger helt inntil. Hos de fleste vil denne flytte seg oppover når livmoren vokser, og de vil kunne føde vaginalt.

Flytter seg hos de fleste
Når livmoren vokser, vokser den oppover. Det betyr at en forliggende morkake ofte dras bort fra indre mormunn når livmoren vokser. Om morkaken flytter seg helt, vil den ikke lenger være forliggende, og det er mulig å føde vaginalt.

– En morkake som ikke er forliggende, kan heller ikke bli det i løpet av svangerskapet. Har du forliggende morkake, vil du bli gjort oppmerksom på det ved ultralydundersøkelsen, sier Teigen.

Ved tvillingsvangerskap kan morkakene feste seg på ulike steder i livmoren, eller nært og vokse sammen. Eneggede tvillinger kan dele morkake.

Blødningsrisiko i svangerskapet
Helt og delvis forliggende morkake gir økt risiko for blødning i svangerskapet. Jordmor Grethe forteller at mange med slik morkakeplassering kan oppleve blødning mot slutten av svangerskapet.

Les også: Blødning i svangerskapet

– Blødningen kommer gjerne når livmoren begynner å jobbe og murrer litt, eller etter samleie. Mange blør ikke så mye første gangen, men kan komme tilbake med flere og større blødninger senere. Blødningen er sjelden forbundet med smerte. Og mengden blødning er avgjørende for om kvinnen forløses med keisersnitt straks, eller om man kan vente. Det er ønskelig at babyen får bli i magen så langt opp mot termin som mulig. Morkaken er utrolig blodfylt, så det er mulig å blø mye veldig fort. Heldigvis blir kvinner med en slik morkake fulgt tett opp, sier Teigen.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: