Til tross for myndighetenes råd om totalavhold i svangerskapet viser en undersøkelse at 28 prosent av alle gravide drakk alkohol i første trimester. Vel ti prosent drakk også alkohol i andre trimester. Bare 7 prosent avstod fra alkohol mens de prøvde å bli gravide.

Sist oppdatert: 8. desember 2017

En studie fra Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at mange enten ikke er kjent med myndighetenes råd om totalavhold i prøveperioden og hele svangerskapet, eller ikke tror det er så farlig.

Ifølge studien rapporterte 12 prosent av alle gravide sporadisk stordrikking i første trimester. I tillegg hadde 16 prosent et lavt til moderat alkoholforbruk. Folkehelseinstituttet tror mye av den sporadiske stordrikkingen i første trimester kan være i tiden før kvinnen visste hun var gravid.

I andre trimester var det bare 0,5 prosent som fortsatt drev med sporadisk stordrikking, mens 10 prosent fortsatt hadde et lavt til moderat alkoholforbruk. Alkoholbruk i tredje trimester ble ikke analysert.

Babyverden har snakket med lederen for forskningsprosjektet, Kim Stene-Larsen. På spørsmål om de ble overrasket og bekymret over funnene svarer han:

– Tidligere studier internasjonalt og fra Norge har funnet høyere tall for alkoholbruk i svangerskapet enn det vi har funnet så i den konteksten var det ikke overaskende. Med tanke på fokuset som har vært på de potensielle skadene ved alkoholbruk under graviditet de siste årene så syntes jeg personlig det er overaskende at såpass mange likevel velger å drikke mens de er gravide. Et høyt alkoholforbruk under graviditeten er utvilsomt bekymringsfullt. Med tanke på at man ikke har klart å påvise noen nedre trygg grense for alkoholbruk under svangerskapet så syntes jeg også det er bekymringsfullt at såpass mange likevel velger å drikke små til moderate mengder mens de er gravide.

Alkoholbruk i svangerskapet kan føre til:

  • Spontanabort
  • Prematur fødsel
  • Lav fødselsvekt
  • Føtalt alkoholsyndrom

Kilde: Folkehelseinstituttet

Skyldes det at gravide ikke vet bedre?

Drikker gravide alkohol i første trimester fordi de ikke er kjent med retningslinjene?

– Jeg har ikke kunnskap om i hvor stor grad kvinnene er godt nok opplyst, men ettersom de aller fleste (90%) kutter alkoholen etter uke 12 i svangerskapet så tror jeg de fleste er klar over og tar hensyn til dette. Jeg tror en stor andel av de som har rapportert om alkoholbruk i uke 0-12 har gjort dette før de visste at de var gravide. Jeg syntes Helsedirektoratet har gjort en god jobb i sin kommunikasjon ikke minst gjennom de siste års kampanjer på tema, sier Stene-Larsen til Babyverden.

Det er farligst for fosteret når mor drikker mye over lang tid, eller drikker mye på kort tid av og til. De største skadene oppstår trolig tidlig i svangerskapet.

– En svært liten andel av kvinnene rapporterte om sporadisk stordrikking både i første og andre trimester. Dette er trolig en gruppe kvinner med en alkoholavhengighet, som vil trenge tett oppfølging under hele graviditeten. Dette er også det drikkemønsteret som har det største skadepotensialet på fosteret. Det er derfor viktig at disse kvinnene fanges opp og får den hjelpen de trenger, sier Stene-Larsen til Folkehelseinsituttet.

Dette er føtalt alkoholsyndrom:

En medfødt tilstand som gir et karakteristisk utseende med lite ujevnt hode, flatt ansikt med øyne som sitter langt fra hverandre, nese som stikker opp, og tynn overleppe. Disse barna er ofte veksthemmet og har en påviselig hjerneskade som blant annet kan føre til vansker med motorikk, konsentrasjon, hyperaktivitet og samspill med andre.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Trygt å drikke litt?

Flere nyere studier har ikke klart å påvise skadelig effekt på barnet når mor har drukket litt alkohol i svangerskapet. Men siden man heller ikke kan motbevise en effekt, har norske myndigheter lagt seg på en føre-var-linje og anbefaler altså totalavhold. De anbefaler også at man avstår fra alkohol når man prøver å bli gravid, for å skåne embryoet før kvinnen selv vet hun er gravid. Nybakte mødre anbefales totalavhold den første tiden etter fødselen, og å være forsiktige med alkohol så lenge babyen ammes.

Blir fraværet av sikker informasjon om langtidsvirkningene av moderat alkoholforbruk i graviditeten en unnskyldning for å fortsette å drikke?

– Jeg har ikke noe kunnskap om årsakene til at disse kvinnene velger å fortsette å drikke under graviditeten. Her trengs det flere studier som ser spesifikt på dette. På den andre siden så er det en meget mulig hypotese at usikkerhet rundt eventuelle skadelige effekter av lavt forbruk spiller inn hos noen, sier Stene-Larsen til Babyverden.

Bør far også kutte alkoholen?

I studien gikk det fram at bare 3 prosent av fedrene kuttet alkoholen mens partneren var gravid. Men de fleste fedre hadde likevel et svært lavt alkoholkonsum (86 prosent drakk færre enn én alkoholenhet i uken).

Hvem drikker alkohol i graviditeten?

Studien har funnet noen karakteristikker for de som bruker alkohol i svangerskapet. Her er noen av fellesnevnerne:

  • Lav inntekt
  • Lav sosioøkonomisk status
  • Høyt alkoholkonsum før graviditeten
  • Partner med høyt alkoholkonsum
  • Mors personlighet (negativitet, depresjon, ustabil, engstelig)

Kilde: Folkehelseinstituttet

Til slutt skriver Folkehelseinstituttet at myndighetene har en jobb å gjøre hvis målet fortsatt er totalavhold i svangerskapet og tiden rundt. Og at far kanskje også bør oppfordres til å kutte alkoholen i solidaritet?

Hva synes du om artikkelen?