GravidFor mye fostervann (polyhydramnion)

For mye fostervann (polyhydramnion)

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 39727
Polyhydramnion er for mye fostervann. Siden det er noe usikkert hva som er normalt, er det også usikkert hva som skal til for å kalle det for mye. Det blir anslått at for mye fostervann oppstår i 0,2 til 1,6 prosent av alle svangerskap.

Ifølge Store medisinske leksikon kalles det polyhydramnion når den gravide har mer enn to liter fostervann ved termin, eller hvis man på ultralyd finner fostervannslommer på mer enn 8×8 centimeter.

Det kan være flere årsaker til for mye fostervann. Ofte finner man ingen sikker årsak. Ifølge Store medisinske leksikon gjelder dette 30 prosent av alle tilfeller, mens en britisk medisinsk artikkel om temaet anslår at det er ukjent årsak i så mange som halvparten av alle tilfeller.

Vanlige årsaker:
1. Fosteret har misdannelser – enten i sentralnervesystemet eller i fordøyelsesorganene (munnhule, magesekk, tarmer).
2. Unormale tilstander i blodårene i morkaken.
3. Sykdom hos mor og/eller foster. Det kan for eksempel være at mor har diabetes, at mor og barn har forskjellig Rhesus-faktor (Rhesus omtales i dag som RhD), at barnet har defekter i hjerte- og karsystem eller at det er genetiske tilstander som trisomi 21, 18 og 13.
4. Flerlingesvangerskap
5. Infeksjoner som for eksempel toxoplasmos og rubella (røde hunder) hos mor.
6. Rusmiddelbruk hos mor.

Ting som påvirker mengden fostervann er blant annet:
– Hvor mye fostervann fosteret svelger. Tilstander som gjør at fosteret har vanskeligheter med å svelge er en vanlig grunn til at det er for mye fostervann.
– Hvor mye fosteret tisser. Fosterets urin er hovedkilden til fostervann i andre halvdel av svangerskapet. Det kan være misdannelser urinveiene.

Tegn på for mye fostervann kan være:
– pustevansker hos mor
– for tidlig fødsel eller vannavgang
– navlesnorprolaps
– avvikende fosterleie
– noen ganger vokser livmoren veldig raskt. Dette er kjent som akutt polihydramnion, og er mest vanlig i tvillingsvangerskap med TTTS – tvilling til tvilling transfusjonssyndrom

Hva gjør man om man mistenker for mye fostervann?
Ultralyd kan hjelpe til med å utelukke alternative diagnoser, som f.eks. flere enn ett foster, mistanke om stort foster, morkakeløsning eller morkakelesjoner.

Hvordan kan en finne ut hvor mye fostervann kvinnen har?
Her kan en bruke to ulike metoder:
1. Amniotic fluid index (AFI): her deles livmorhulen inn i fire lommer, og man måler den dypeste vertikale lommen. Tallene fra hver lomme legges deretter sammen. Normal AFI er mellom 5 og 25 centimeter.  Dersom målingen er mer enn 24 centimeter, defineres det som polyhydramnion.
2. Single deepest pocket (SDP): Den dypeste lommen måles vertikalt. Dersom målet er under 2 centimeter defineres det som for lite fostervann, mens over 8 centimeter defineres som for mye fostervann.

Med begge metodene ser en videre om det er en mild, moderat eller alvorlig grad av polihydramnion. Bare 17 prosent av svangerskap med mild polihydramnion har et problem av betydning. I tilfeller med moderat til alvorlig grad av polihydramnion er det som oftest underliggende problemer. Jo mer alvorlig polihydramnion er, dess større sjanse er det for å finne en underliggende årsak.

Mulige tiltak
– Finne ut om det er en underliggende grunn, og behandle om mulig (f.eks. må en ved diabetes ha tett oppfølging)
– Ved mild grad kan det holde med nøye overvåkning
– For tidlig fødsel er vanlig på grunn av påvirkning av livmoren, og her bør en gjøre tiltak som reduserer komplikasjonene. Dette inkluderer jevnlige undersøkelser av fosteret og livmoren. En bør også ha mange ultralydundersøkelser med sjekk av AFI.
– Igangsetting av fødsel bør vurderes dersom fosteret viser tegn til stress.
– Lungemodningssprøyter bør gis dersom fødselen starter prematurt.
– Tapping av fostervann mens en følger med på ultralyd kan i noen tilfeller bli brukt.
– Laserbehandling av TTTS.


Komplikasjoner ved for mye fostervann
– Høyere forekomst av prematur fødsel
– For tidlig vannavgang
– Avvikende fosterleie
– Høyere risiko for keisersnitt
– Blødninger etter fødsel
– Navlesnorprolaps
– Urinveisinfeksjoner hos mor på grunn av økt press på urinveiene
– Pustebesvær/tung pust på grunn av økt press på mellomgulvet
– Økt risiko for høyt blodtrykk i svangerskapet
– Studier viser at i tilfeller med for mye fostervann hvor det ikke er andre avvik, kan for mye fostervann alene være årsaken til for lav fødselsvekt, lav Apgar-score, fosterdød og dødelighet blant nyfødte

Kilder:
Nesheim, Britt-Ingjerd. (2018, 26. mars). fostervann. I Store medisinske leksikon. Hentet 24. juni 2019 fra https://sml.snl.no/fostervann
Patient.info/doctor/polyhydramnios
Perinatology.com

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Neste artikkel

Nyeste artikler: