GravidDette bør du vite om blødninger i svangerskapet

Dette bør du vite om blødninger i svangerskapet

Blødning betyr ikke nødvendigvis spontanabort, men har du også magesmerter øker faren for at det går galt. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 396615
Få ting er så skremmende for gravide som å oppdage at man blør. Men selv om blødning alltid skal tas på alvor, går det ofte bra likevel.

Blødning og svangerskap hører ikke sammen. Blør du, skal du alltid ta det på alvor. Svangerskapslengde og mengden blødning må vurderes.

Småblødninger i form av litt rosa på papiret når du tørker deg, eller en liten dråpe i trusa, er vanlige og som regel ufarlige.

Blødninger fram til barnet er levedyktig (cirka uke 23/24) er det lite å gjøre noe med, annet enn å ta det med ro og se hva som skjer. En kan også kontakte fastlegen eller legevakt, avhengig av hvor mye man blør. Etter at barnet anses som levedyktig, skal man alltid ta kontakt med fødestedet ved blødninger.

Blødninger kan normalt ikke stoppes. Men skyldes blødningen modning av livmorhalsen, kan man forsøke å stoppe fødselen.

Det er mange mulige årsaker til blødninger i svangerskapet. Og det er slett ikke slik at blødning = spontanabort.

Implantasjonsblødning

Allerede før menstruasjonen er ventet, kan det komme en blødning. Den skyldes at egget fester seg i livmoren, og er naturligvis ufarlig. Det er ikke snakk om store mengder blod – ofte bare litt rosa på papiret når du tørker deg, eller en liten dråpe i trusa.

Blødning ved forventet menstruasjon

Mange blør litt rundt tiden man forventer menstruasjonen. Det kan være forvirrende, men er som oftest ikke farlig. Det er lite annet å gjøre enn å vente og se – var det begynnelsen av menstruasjonen eller en tidlig spontanabort? Blør du mye er sjansene store for at du aldri vil finne ut om det var det ene eller det andre. Men små blødninger kan bety rett og slett ingenting, og svangerskapet går helt fint videre.

Blødning rundt uke 10

De første ukene av svangerskapet produserer det gule legemet (corpus luteum) i eggstokkene svangerskapshormonene. Rundt uke 10 overtar morkaken. Det kan bli et lite fall i mengden av hormoner, og det kan komme en liten blødning. Som regel er ikke en slik blødning noe å bekymre seg for.

Podcast: Når du blør i graviditeten
Gjest: jordmor Merete ArnøySmåblødninger – ofte etter samleie

Dette er en vanlig årsak til blødning i svangerskapet. Og den er nesten alltid ufarlig. I livmorhalsen og skjeden er det blodrike slimhinner. Disse kan lett blø. Og da er det jo ikke svangerskapet som er opphav til blødning. Mange opplever at de blør litt etter samleie, og da er det som regel fra disse slimhinnene. Noen opplever også slike småblødninger helt uprovosert. Det kan være lurt å ta det litt rolig etter en slik liten blødning, men samleie kan ikke alene utløse spontanabort.

Blødning ved spontanabort

Man tror at rundt halvparten av alle befruktninger ikke resulterer i en levende baby. Mange skjer så tidlig at kvinnen ikke merker forskjell på om det er spontanabort eller menstruasjon. Spontanaborter begynner ofte med blødning, men kan også begynne med magesmerter. Kjennetegn er tiltakende blødning og magesmerter. Det er ikke nødvendigvis mengden blod som avgjør, og ofte vil man gjøre en ultralyd for å sjekke hva som er årsaken til blødningen.

Blør man veldig mye ved spontanabort kan det skyldes at morkaken ikke er støtt skikkelig ut. Da skal man søke umiddelbar hjelp, og det kan bli nødvendig med utskrapning.

Er samleie trygt?

Ved blødning som skyldes truende abort eller truende prematur fødsel kan irritasjon av slimhinnene, for eksempel ved samleie, øke risikoen for dette. Derfor anbefaler man å unngå samleie i en periode. Rådfør deg med jordmor eller lege om du er usikker.


Blødning som tegn på missed abortion

Noen ganger dør fosteret uten at kroppen støter det ut. Kvinnen kan merke at svangerskapssymptomene forsvinner, at utfloden øker, eller at det kommer litt småblødninger eller brunt, gammelt blod. Ved ultralyd kan man bekrefte eller avkrefte en missed abortion, og det blir ofte nødvendig med en utskrapning.


Blødning med jevne mellomrom

Enkelte kvinner opplever en lett blødning rundt tidspunktet de normalt ville fått menstruasjonen, uten at man vet helt hvorfor. Det er ofte lite blod som kommer, og kvinnene ser raskt et mønster. Dette er noe en bør snakke med jordmor eller lege om, men er som oftest ufarlig.

Det viktigste med gjentatte blødninger, er at man ikke skal la det passere over tid, uten å kontakte lege. Slike blødninger kan skyldes celleforandringer i livmorhalsen, og bør sjekkes.

Blødning fra morkaken

Når morkaken ligger over mormunnen kalles den forliggende. Som regel vil morkaken trekke seg bort fra mormunnen når livmoren vokser. Er morkaken i veien ved ultralyden i uke 17-19, får kvinnen en ny ultralyd rundt uke 28 for å sjekke om den har flyttet seg. Ligger morkaken for nær, eller dekker mormunnen mot slutten av svangerskapet, forløses barnet ved keisersnitt noen uker før termin.

Når morkaken ligger på eller ved mormunnen, øker også risikoen for blødninger. Blødninger fra morkaken trenger ikke å tyde på morkakeløsning (se under), og trenger heller ikke å være farlige. Men fordi blødningene kan bli store, skal de alltid tas på alvor.

Blødninger før man har vært på ultralyd kan også komme fra morkaken og dens plassering – uten at man vet det. Undersøkes kvinnen med ultralyd, kan man se om morkakens plassering kan være forklaringen til blødningen.


Tegningsblødning – tegn til fødsel

En blødning kan også være ett av de første tegnene på at fødselen er i ferd med å komme i gang. Mormunnen blør lett når den åpner seg. Også premature fødsler kan starte med en slik blødning. Da er det viktig å kjapt ta kontakt med fødestedet, slik at man eventuelt kan forsøke å stoppe fødselen og/eller gi lungemodningssprøyter.

Blødning ved morkakeløsning

Det skumleste som kan skje i et svangerskap, er at morkaken løsner før babyen er født. Det er ikke vanlig, men alltid dramatisk når det skjer. I slike tilfeller må alltid babyen tas med keisersnitt – med én gang. Fram til babyen er født er morkaken babyens kilde til oksygen, og løsner den, mister også barnet surstofftilgangen. Røykere har økt risiko for morkakeløsning.

Det klareste tegnet på morkakeløsning er konstante, kraftige smerter sammen med blødningen.

Blødninger skal alltid sjekkes opp

Svangerskap og blødninger hører ikke sammen, selv om det skjer ganske ofte. En blødning bør alltid sjekkes opp. Den kan bety ingenting, eller noe alvorlig. Som regel sjekkes blødninger med ultralyd for å finne årsaken. Det er ikke alltid at gravide blir henvist til ultralyd for små blødninger som antas å være ufarlige.

Er du mer enn 22 uker gravid, og blør mer enn bare spotting (rosa på papiret eller en liten dråpe i trusa), skal du alltid ta kontakt med fødestedet.

Blør du mer enn en dråpe skal blødningen sjekkes. Det er viktig å få avklart hva som er årsaken.

Blødninger kan ikke stoppes
Bortsett fra tegningsblødning som tegn på prematur fødsel hvor man kan gi rihemmende medikamenter for å stoppe fødselen, er det lite man kan gjøre for å stoppe en blødning. Ved morkakeløsning må man forløse barnet. Men andre blødninger kan man ikke gjøre noe med, annet enn å ta det med ro og unngå samleie mens blødningen varer.

Blør du tidlig i svangerskapet, kan man sjekke med ultralyd om fosteret lever, eller det går an å ta blodprøver hos fastlege med et par dagers mellomrom for å se om nivået av svangerskapshormonet hCG øker eller synker. Men bortsett fra å overvåke hvilken retning det ser ut til å gå i, er det lite å gjøre.

Kommer det til å gå bra?

Det er jo dette alle gravide ønsker svar på. Svaret er ikke alltid så enkelt å gi, og avhenger naturlig nok også av når i svangerskapet blødninger skjer, og hvor mye blod det er snakk om. Tiltakende blødning, ofte ledsaget av magesmerter, er som regel et dårlig tegn. Men ikke alltid. Snur vi på det, kan vi si at mange av de som føder friske barn har opplevd blødning i svangerskapet. Så sjansene er absolutt til stede for at det skal gå bra.

De fleste blødningene skjer i første trimester av svangerskapet. Mange tenker at de er trygge når de første 12 ukene er overstått. Og som regel er de det. Faren for spontanabort er størst tidlig i svangerskapet. Andre trimester er som regel den roligste fasen av svangerskapet – også med tanke på blødninger.

Les også:

Som regel ikke farlig for mor
De fleste typene blødninger er ikke farlige for mor. Det kan virke dramatisk, men en spontanabort krever som regel ikke øyeblikkelig hjelp. Mange får likevel god hjelp ved legevakt eller hos fastlege. Ved morkakeløsning eller blødninger fra morkaken, kan det derimot bli så store blødninger at det kan være fare for både mor og barn. Ta alltid blødninger på alvor, og ta kontakt med helsepersonell!

Når er det grunn til bekymring?
Ganske mange opplever å spontanabortere. Og da er mange naturlig nok litt ekstra bekymret hvis de blør ved senere svangerskap.

Det er også viktig å huske på at svangerskap ofte innebærer en del usikkerhet. Ingen kan med sikkerhet garantere at alt kommer til å gå bra. Og det er en øvelse å klare å leve med denne usikkerheten.

Det er lite du kan gjøre
Blødninger i svangerskapet er vanligvis ikke selvforskylt. Og disse små blødningene fra slimhinnene i skjeden og/eller livmorhalsen er ikke mer farlige enn når du blør fra andre slimhinner – for eksempel i nesen eller munnen. Større og mer alvorlige blødninger skyldes ikke samleie eller trening. Og det er lite du kan gjøre.

Opplever du en blødning, er det beste tipset å ta godt vare på deg selv. Ro ned, slapp av på sofaen, og avvent situasjonen. Kanskje dropper du trening og samleie noen dager – særlig mens du blør.

Kilder: overlege Philip von Brandis ved fødeavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus, jordmor Cecilia Kleven ved Oslo jordmor og kvinnesenter, og jordmor Ragna T. Larsen ved Mamastork.

Podcast: Frykt for å miste babyen i graviditeten. Gjest er jordmor Anett Hegen Michelsen


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: