FødselPlanlagt eller akutt keisersnitt

Planlagt eller akutt keisersnitt

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Hentet fra Fødselsboken 2019 6440 Sist oppdatert 22.05.19
Keisersnitt er også en måte å komme til verden på. Det er forskjell på et planlagt keisersnitt der dato er bestemt og alle er innstilt på det – og et akutt keisersnitt, som er øyeblikkelig hjelp. Når keisersnitt utføres, er dette ofte det beste for mor og barn.

I Norge ser vi en utvikling som tyder på at flere og flere kvinner ønsker keisersnitt. Det er imidlertid viktig å være klar over de alvorlige komplikasjonene som kan være forbundet med inngrepet. Mange tror keisersnitt er et enklere inngrep enn det virkelig er. En studie basert på 3000 norske kvinner som hadde født ved hjelp av keisersnitt, viser følgende:

Cirka 1 av 5 kvinner fikk minst én komplikasjon etter inngrepet.
4–5 prosent trengte blodoverføring på grunn av stort blodtap.
2 prosent måtte opereres på nytt. Like mange fikk endometritt (infeksjon i livmoren).
Komplikasjoner under selve operasjonen, i verste fall skader på blære og tarm, utgjorde også en reell risiko.

Det kan være godt å vite dette hvis du vurderer denne forløsningsformen. Kanskje synes noen kvinner at et keisersnitt virker så kontrollert, mens en fødsel er noe de ikke kan kontrollere selv. I virkeligheten er det omvendt. Keisersnitt utført i Norge regnes likevel som trygt. I 2017 var 16 prosent av alle fødsler i Norge keisersnitt. Av disse var 35 prosent planlagte og 65 prosent hastekeisersnitt.

Planlagt keisersnitt
For de fleste barn er det en fordel å bli født vaginalt. Det finnes imidlertid tilstander som gjør at det besluttes å gjøre keisersnitt. De fleste er relative og avhengige av en helheltsvurdering. Det kan være tilstander hos mor, fosteret eller en kombinasjon av begge.


Planlagt keisersnitt gjøres i følgende situasjoner: seteleie (for trangt bekken eller kvinnens ønske), forliggende morkake, to eller flere tidligere keisersnitt, tvilling-svangerskap som ikke egner seg for vaginal fødsel, misdannelser hos barnet, sterk fødselsangst hvor en ikke har kommet i mål med en plan for vaginal fødsel, eller andre årsaker hos mor og/eller barn som gjør vaginal fødsel til en større risiko enn keisersnitt.

Hvis du er i tvil om hvordan du skal føde, bør du diskutere dette med din jordmor/lege – i god tid før fødselen. Vanligvis blir et planlagt keisersnitt utført nært opp til termin. Dersom inngrepet utføres tidligere, kan det være uheldig for barnet fordi det kan få pusteproblemer.


Noen steder vil du legges inn på avdelingen dagen før inngrepet og får en samtale med gynekolog. Ofte får du også snakke med anestesilegen om bedøvelse. Det vanligste er spinal- eller epiduralbedøvelse hvor du er våken. Narkose er sjelden førstevalg, ettersom dette gir økt risiko både for deg og barnet sammenlignet med spinal/epidural. Jordmor og gynekolog vil gi informasjon om inngrepet og tiden etterpå.


Operasjonsdagen får du lagt inn et kateter i urinblæren. Ved et ukomplisert keisersnitt tar det cirka fem minutter fra man starter å operere til barnet er ute, og etterpå tar det cirka 30 minutter å avslutte operasjonen. Etter forløsningen forsøker avdelingene å legge forholdene til rette slik at situasjonen blir mest mulig lik en normal fødsel. Barnet legges på brystet ditt dersom du er våken. Hvis du ikke er våken, får far barnet lagt på sitt bryst. Som ved vaginal fødsel, tilstrebes det sen avnavling av babyen – i de tilfellene det lar seg gjøre.


De første timene etterpå blir dere på postoperativ avdeling. Senere kommer dere tilbake til fødeavdelingen.

Lytt til podcast: Keisersnitt – dette er greit å vite


 


Akutt keisersnitt
Det kan oppstå situasjoner under en fødsel som gjør at det haster med å få ut barnet. De kvinnene som ikke allerede har en god epiduralbedøvelse, vil da gjerne få en spinalbedøvelse. Hvis keisersnittet må utføres svært raskt, kan narkose være nødvendig.


Et akutt keisersnitt kan virke nokså dramatisk ettersom ting må skje raskt. De aller fleste akutte keisersnitt er imidlertid slik at en følger alle rutiner som ved planlagte keisersnitt. Ikke sjelden har personalet liten tid til informasjon. Det hele kan oppleves dramatisk, også for partner. Dette kan det være godt å vite om på forhånd. Etter inngrepet skal det gis god og fullstendig informasjon til begge.


Etter forløsningen overvåkes mor noen timer på intensivavdelingen. Hvis mor har fått narkose, vil partner og barn tilbringe den første tiden sammen og vente på at mor skal våkne. Dersom du er forelder for første gang, eller føler deg utrygg på å håndtere et nyfødt barn, skal du ha lav terskel for å be om hjelp eller avlastning. Be også om mat dersom du er sulten.


Kvinner som har gjennomgått et akutt keisersnitt, har oftere en mer negativ fødselsopplevelse enn kvinner som har født vanlig eller har hatt et planlagt keisersnitt. Det er forståelig. Alle kvinner som har hatt et akutt keisersnitt skal ha tilbud om å få en samtale etter fødselen, og på denne måten få bearbeide opplevelsen.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: