Fra januar 2019 får kvinner i Stavanger-området tilbud om et svangerskapskurs kalt Smertefri Fødsel. Jordmødrene Grethe R. Teigen og Ragna T. Larsen gleder seg, men er også forberedt på reaksjoner.

– Navnet er jo provoserende når du ikke kjenner bakgrunnen. Vi regner med at det kommer noen reaksjoner – både fra folk flest og andre jordmødre. Men det står vi fint i, fordi vi etter over 45 års samlet erfaring som jordmødre endelig har funnet en metode som virker. Dette gjør vi for kvinnenes skyld. For at de skal få bedre fødselsopplevelser, sier Ragna T. Larsen og Grethe R. Teigen. De jobber som jordmødre ved privatpraksisen Mamastork og på Fødeloftet på Stavanger Universitetssjukehus.

Sammen har de lett i mange år etter teknikker som kunne hjelpe fødende, uten å finne noen som løste hele floken – nemlig å gi kvinnen opplevelsen av kontroll og delaktighet i fødselen.

– Det er egentlig litt merkelig at vi ikke har funnet opp denne metoden selv, ler Ragna.

– Vi har jobbet med alle delene som brukes i metoden, men hver for seg – ikke sammen som konsept, sier Grethe.

– Det geniale i metoden er hvor enkel og tilgjengelig den er for kvinnene. For den kommer fra dem selv – det er kvinner som selv har født som har utviklet metoden. Jeg tror også den blir lettere å ta til seg når den kommer fra andre som har vært i samme sitasjon, enn fra for eksempel en jordmor. Dette er ikke vi som forteller deg hva du skal gjøre, sier Ragna.

– Det er hjelp til selvhjelp, sier metodens mor, Anja Bay.

Alle tre er enige om det sentrale: at det er den fødende som er den viktigste på fødestuen, ikke jordmor. Dermed er det også den fødende som bør ha mye av regien.

– Vi ser ofte at når kvinner ikke er forberedt, gir de fra seg all kontroll og regi til oss. Det er noe helt annet når den fødende er forberedt og kan gi oss føringer, sier Ragna.

Ble inspirert av svigerdatteren

Det var først da Ragna skulle bli bestemor for første gang at ballen begynte å rulle. Svigerdatteren Marthe, som studerer til å bli jordmor, brukte metoden Smertefri Fødsel i sin fødselsforberedelse.

– Jeg var med på fødselen hennes. Det var en helt ny opplevelse for meg som jordmor å se en fødekvinne jobbe så fokusert og avslappet helt fram til full åpning. Jeg hadde ikke sett noe lignende før. Fødselen endte i keisersnitt på grunn av dårlig fosterlyd helt på slutten, men hun sitter igjen med en helt fantastisk fødselsopplevelse. Det ga meg virkelig noe å tenke på, sier Ragna.

Og det er nettopp det som er nøkkelen i Smertefri Fødsel, og årsaken til at Ragna og Grethe har så stor tro på den.

– Ingen kan forutsi hvordan en fødsel kommer til å gå. Men hvis man har redskaper med seg og tar aktivt del i fødselsarbeidet, kan fødselsopplevelsen bli veldig fin – også om alt ikke ble slik man i utgangspunktet hadde ønsket seg, sier Ragna.

Mindre avhengig av jordmor

Man kan jo være heldig å få drømmejordmoren som hjelper en gjennom fødselen på en fantastisk måte. Men ikke alle er så heldige. Kanskje er jordmor travel. Kanskje er ikke kjemien helt på plass. Kanskje har jordmor en dårlig dag.

– Metoden styrker kvinnene slik at de blir mindre prisgitt jordmor. Jeg tror også den kan være til god hjelp for oss jordmødre slik at vi bedre kan hjelpe kvinnene. Men det er ikke alle som ser sånn på det, sier Ragna.

Fordi metoden har fått så stor gjenklang i Danmark, tror hun også at den kan slå an i Norge.

– Det er alltid mye arbeid å bygge noe opp fra bunnen av. Men dette gjør vi med glede, for endelig har vi funnet en helstøpt metode som virker. Jeg har virkelig tro på dette, sier Ragna.

Hun mener likevel at metoden også endrer måten hun tenker rundt sin egen rolle som jordmor i fødsel.

– Utdanningen i metoden for oss jordmødre har forbausende mye fokus på formidling. Jeg har aldri tenkt på meg selv som en formidler, men nå endrer det måten jeg snakker med paret på, sier Ragna.

Du skal ikke være flink til å føde – bare godt forberedt

Grethe sier at tanken om at «det ikke er vits i å ha vondt hvis man kan slippe» fortsatt står sterkt i Norge. Men hun og Ragna er vel så bekymret for en annen trend.

– Det er mer fokus på at man skal være flink til å føde nå. På samme måte som at det har vært snakk om ammepoliti finnes det nå et slags fødepoliti, som forteller deg hvordan fødselen din bør være for at den skal være god nok. Det er farlig, sier Ragna.

De understreker at det er fantastisk at muligheten for smertelindring finnes, men håper også at kvinners fødselsopplevelse kan få mer fokus.

Kommer til Stavanger på nyåret

Metoden oppstod i Danmark i 2010, og siden har 20 000 danske kvinner brukt teknikkene i sine fødsler. Én jordmor på Island har også utdannet seg innen metoden. Ved årsskiftet 2018/2019 er Grethe og Ragna ferdige med den to år lange videreutdanningen innen Smertefri Fødsel, og vil tilby kurs til gravide i Stavanger-regionen.

– Konseptet bygger på først et grunnkurs som tas over to kvelder à fire timer, den tredje gangen er også partneren med. Det går også an å delta på en bootcamp med eller uten partneren, den varer fra 9 til 15. Det finnes også kurs én til én som er to kurs som hvert varer i halvannen time. Alle kursene følges opp med fødselskafé hvor kvinnene deler sine fødselsopplevelser etter at de har født, forklarer Ragna.

Mye av metoden læres imidlertid som hjemmelekse – i form av øvelser, bok, lydfiler, videoer, fødselshistorier og å skrive fødselsplan.

– Det kanskje viktigste i metoden Smertefri Fødsel er fødselskaféen etter fødselen. Det er gjennom møter med fødende som har brukt metoden at Anja Bay har justert metoden basert på de fødendes erfaringer. Vi kommer også til å ha slike fødselskaféer, sier Ragna.

For dem som ikke bor i Stavanger, eller ikke har anledning til å gå på kurs, finnes også nettkurs og boken Smetefri Fødsel, slik at man kan kurse seg selv. Det finnes også Facebook-grupper hvor man blant annet kan se videoer som forklarer teknikkene og øvelsene.

Fram til årsskiftet har Grethe og Ragna prøvekaniner de øver seg på. De merker allerede en stor interesse, til tross for lite markedsføring.

– Tiden er moden for å gi kvinner gode redskaper i fødselen. Jeg håper at dette blir vellykket og brer seg også i Norge, sier Ragna.

Hva synes du om artikkelen?