FødselFlere får fødselsangst

Flere får fødselsangst

- At en gravid kvinne frykter for å gå i fødsel reduserer livskvaliteten hennes veldig, sier jordmor og psykiatrisk sykepleier Margrethe Tangerud. Hun råder kvinner med fødselsangst å be om hjelp så tidlig som mulig. Ill.foto: Crestock
Av Karine Næss Frafjord 1579 Sist oppdatert 30.03.11

Stadig flere kvinner er redde for å føde. Resultater fra Mor-barn undersøkelsen slår fast at minst 20 prosent av alle kvinner gruer seg til fødselen. Halvparten av dem frykter fødsel så mye at de får diagnosen fødselsangst. Men tett oppfølging og dialog med fagpersonell hjelper!

Marlen utviklet sterk fødselsangst etter en lang og komplisert førstefødsel. Hun ønsket å gjenvinne kontrollen og føde barn nummer to på naturlig måte. For Marlen handlet det om å bli tatt på alvor.

Les hele intervjuet med Marlen

Margrethe Tangerud er jordmor og psykiatrisk sykepleier ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun har skrevet masteroppgave om fødselsangst med særlig vekt på kvinners opplevelse.

Hun anbefaler kvinner som er redde for å føde om å be om hjelp så tidlig som mulig.

– At en gravid kvinne frykter for å gå i fødsel reduserer livskvaliteten hennes veldig. Derfor er det veldig viktig at gravide med fødselsangst kommer i dialog for å finne ut av problemene før de blir for store. Jo tidligere den gravide ber om hjelp, jo bedre er det.
Tangerud har god erfaring med at gravide med fødselsangst klarer skape en indre trygget ved å forberede seg til det som kommer gjennom samtaler.
– Det er viktig å tørre å si i fra, uansett hvor vanskelig det er!

Les mer: Hva skjer under fødselen?

Snakk om det
Jordmor Margrethe understreker viktigheten av å sette ord på de vanskelige følelsene.

– Kvinnene må bearbeide det som er problematisk og finne ut av hva som skal til for at hun skal tørre å føde. Kvinner som har hatt vanskelige eller traumatiske fødsler tidligere bør bearbeide de vonde opplevelsene så raskt som mulig. Ta gjerne kontakt med jordmor eller poliklinikk så tidlig som mulig etter fødselen og snakk om opplevelsen. Vi ser ofte at vonde minner vender tilbake ved ny graviditet.

Les også: Å stole på kroppen

Alt lar seg ikke kontrollere
Et av tiltakene som har hjulpet kvinner med fødselsangst er å ha færrest mulig jordmødre å forholde seg til. Men Tangerud mener fødende også må være åpne for at ikke alt lar seg kontrollere.

– Det å forholde seg til en jordmor er en trygghet i seg selv. Ikke minst vil de forberedende konsultasjonene gi kvinnene kunnskap og trygghet samt legge en plan der hvor mest mulig forutsigbarhet er viktig. Det er ikke minst av betydning for å styrke kvinnens tillit til egne krefter og tro på at hun vil lykkes. Samtidig er det viktig at den gravide motiverer seg til å ta ting som de kommer. Det er vanskelig å planlegge en fødsel, mange uforutsette ting kan skje. Det viktigste er at kvinnen ikke låser seg til en løsning, men holder døren åpen for andre muligheter dersom uforutsette ting oppstår.

Hvordan skal du føde?

Mange årsaker til fødselsangst
Det er flere grunner til at kvinner sliter med fødselsangst.
– Vi ser fødselsangst langt oftere nå enn før, det er et relativt nytt fenomen. Jeg tror kanskje dagens kvinner er redde for å miste kontrollen. Vi har kanskje ikke så god trening i å takle motgang som kvinnene hadde før i tiden.

Men Margrethe Tangerud understreker at det er alle slags kvinner som opplever fødselsangst, og mange av dem har født tidligere.

– Det er nok like mange årsaker til fødselsangst som det er kvinner. Men vi opplever jo at kvinner som har hatt traumatiske fødsler tidligere er i flertall.  Kvinner som har alvorlig fødselsangst har gjerne med seg andre tunge og vanskelige livsopplevelser. De kan ha vært utsatt for overgrep og vold, lide av spiseforstyrrelser eller allerede lide av angst og depresjoner. Det viktigste da er å komme i dialog med den gravide kvinnen slik at hun blir ivaretatt med det hun har med seg av bagasje, sier jordmor Margrethe.

Hvordan revne mindre?

Helst vaginal fødsel
Jordmoren ønsker i utgangspunktet at flest mulig skal føde vaginalt, men setter absolutt ingen betingelse for det.

– Ofte driver vi litt ”forhandlinger” med kvinnene. Mange ønsker keisersnitt fordi de tror at det er en lettvint løsning. Noen ganger kan det kanskje være det, men ofte ser vi at det som virker enkelt ikke nødvendigvis er det. Det er udiskutabelt best for barnet å gå gjennom en normal fødselsprosess, og det er også risiko for at mor får komplikasjoner etter et keisersnitt. Derfor jobber vi mye med motivasjonen hos kvinnene for å hjelpe dem til å føde vaginalt.
Keisersnitt løser ikke nødvendigvis problemet med fødselsangst, avslutter Tangerud.

Smertelindring under fødselen

Tabuer rundt fødselen

Svangerskapskurs gir trygghet!

 

Fødselsangst? Søk hjelp i tide!

Hvis du er redd for å føde, bør du snakke med jordmoren eller legen din så tidlig som mulig i svangerskapet. Hvis ikke de kan hjelpe deg, kan de henvise deg videre. Du kan også ta direkte kontakt med fødeavdelingen du tilhører og be om å få snakke med noen som forstår hva det vil si å være så redd at man ikke tør å føde. Mange sykehus har egne jordmødre som tilbyr spesiell oppfølging av gravide med fødselsangst.

Det kan være lurt å skrive et brev til jordmoren hvor du gir opplysninger som kan være til hjelp for de som skal hjelpe deg gjennom fødselen.

Forslag til innhold:

– Skriv ned egne erfaringer i forhold til fødsler.
– Forklar hvordan du ønsker at forholdene skal legges til rette for at du får en god fødselsopplevelse
– Beskriv hvilke tanker du har om fødselssmerter og smertelinding
– Hvis du har en vond fødsel bak deg, beskriv hva som kunne gjort fødselen bedre.
– Forklar hvordan du reagerer når du blir redd. Er det noe spesielt som beroliger deg eller skremmer deg?
– Beskriv hvilke tanker du har om tiden etter fødselen og amming
– Fortell hvordan forholdene skal være tilrettelagt for at partneren også skal få en god fødselsopplevelse og føle seg ivaretatt i dagene etter fødselen.

 

Podcast: Jordmor Annett Hegen Michelsen er gjest og snakker om hvordan du takler fødselsangst

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: