Har du ikke de 15 prosentene med egenkapital som bankene krever for at du skal få boliglån? Her er tips fra Norsk Familieøkonomi.
Blogginnlegget er skrevet av seniorrådgiver Eva Sørmo i Norsk familieøkonomi. Foto: Norsk familieøkonomi

Det kan være tøft for unge i dag og komme seg inn som førstegangskjøper i boligmarkedet.

Bankene krever 15 prosent i egenkapital, og mange har ikke anledning til å spare samtidig som de betaler dyr husleie og har andre utgifter som gjør at boligsparing kommer i siste rekke. Det er heller ikke alle som har foreldre som har anledning til å hjelpe med sikkerhet i bolig eller egenkapital.

Når man har fått små barn oppstår ofte behovet for egen bolig og man ønsker gjerne et stabilt bosted som barna kan vokse opp i. Småbarnsfamilier kan være i målgruppen for å kunne søke startlån og/eller grunnlån i Husbanken.

Startlån:
Startlån benyttes i hovedsak til kjøp av bolig. Dersom man får grunnfinansiering i privat bank kan kommunen innvilge toppfinansieringen. Noen ganger vil kommunen kunne fullfinansiere dersom man ikke kan oppnå grunnfinansiering i bank.

«Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig» (kilde: Husbanken)

Det stilles ikke krav om egenkapital for å få innvilget startlån, men man må kunne betjene lånet ved siden av andre utgifter. Ved lav inntekt kan lånet eventuelt kombineres med tilskudd og/eller bostøtte (dersom man er i målgruppen for dette).

Grunnlån
Det er en del krav som må overholdes for å kunne få innvilget grunnlån i Husbanken. Dette er for eksempel krav om økt bruk av boligløsninger som er energieffektive, miljøvennlige, nøkternt utformet osv. I utgangspunktet gis det til oppføring av nye nøkterne boliger, så det kan være greit å sjekke om akkurat den boligen du ønsker er aktuell for grunnlån.

Hvordan søke:
Det er ikke sikkert du er i målgruppen for å søke lån hos husbanken, men dersom du er usikker bør du ta kontakt med din kommune for å høre om dette er aktuelt for deg/dere. Min anbefaling er at du først og fremst tar kontakt med rådgiver slik at du kan få beregnet hvor mye det koster å eie bolig. Da kan du også få et innblikk i hvilken prisklasse du/dere kan legge dere på.

Snakk med banken din om hvor mye langt du kan strekke deg og eventuelt hvor mye startlån du må søke i kommunen. Du søker startlån via din egen kommune. Se link for søknad her.

Lykke til!

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?