BloggAmmehjelperbloggenNår må man egentlig slutte med nattamming?

Når må man egentlig slutte med nattamming?

Nattamming handler om mye mer enn bare mat. Foto: iStock
Blogg: Ammehjelper Ingebjørg Finnesand, Ammehjelpen 75566

De fleste som ber meg om hjelp til nattavvenning gjør det fordi de har fått beskjed om at det er rett å gjøre, ikke fordi de selv ønsker det. Så spørsmålet er kanskje heller – må man slutte når barnet er av en viss alder? Trenger egentlig babyen maten, og er nattamming skadelig for babyens tenner?

Jeg får mange henvendelser om nattamming. Mange synes det er vanskelig å kutte nattmåltidene, og ønsker tips for hvordan de skal gå frem. Jeg spør alltid først hvorfor de ønsker å slutte å amme på natten. Svarene overrasker meg. De aller fleste har fått beskjed av helsepersonell om å kutte nattammingen når barnet har nådd en viss alder. Det er litt ulike forklaringer på hvorfor, men det vanligste er at nattammingen kan skade tennene, eller at barnet ikke har behov for nattmåltidene når de blir større.

Siden dette ser ut til å være ganske vanlige råd å få høre, har jeg i dette blogginnlegget sett på hva forskningen sier. Først vil jeg bare si at du ikke får noen oppskrift på nattavvenning i dette blogginnlegget. Og så vil jeg også si at min mening ikke er at alle babyer skal nattammes så lenge som mulig, men at familien selv må avgjøre hva som er best for dem.

Derfor spiser babyer på natten
Ved fødselen er menneskebarnet svært umodent. Vi mennesker har så stor hjerne at vi må fødes på at veldig tidlig utviklingsstadium. Det innebærer at vi er det pattedyret som er mest nevrologisk umodent ved fødselen. Altså trenger babyene våre mye mer hjelp til å tilpasse seg livet utenfor livmoren enn andre pattedyr.

En nyfødt baby har en veldig liten magesekk, og kan derfor spise ganske lite ved hvert måltid. Dermed må det ofte påfyll til, siden den ikke kan bygge opp noe lager. Den umodne hjernen har også godt av hyppig stimuli, og da er hyppige oppvåkninger med kontakt med mor døgnet rundt viktig. Fra naturens side spiser de aller fleste babyer noen ganger i løpet av natten – blant annet for å sørge for at mor er der og passer på. Nattammingen er altså viktig både for at babyen skal bli mett, og for at den skal få den kosen og tilknytningen den trenger.

Babyer vet ikke forskjell på dag og natt
Siden babyen ikke er født med noen døgnrytmne, vet det i begynnelsen ikke forskjell på dag og natt. Døgnrytmen innarbeides etter hvert, og kanskje overraskende har morsmelken en funksjon her. Melken mor lager om natten inneholder nemlig store mengder av søvnhormonet melatonin. Nyfødte babyer produserer lite melatonin selv, men gjennom nattmåltidene får den over tid hjelp til å utvikle en normal døgnrytme.

Her kan du lese mer forskning rundt melatonin i morsmelken og etablering av døgnrytme

Morsmelken inneholder også tryptofan, særlig om natten. Det fremmer både hjernens utvikling, og produksjonen av "lykkehormonet" serotonin. Altså er det mange grunner til at nattamming er bra.

Les mer om hvorfor nattamming er viktig – sett fra et psykologisk synspunkt

Nattavvenning kan redusere melkeproduksjonen
Nivået av det melkeproduserende hormonet prolaktin er høyere hos mor på natten enn på dagen. Derfor vil nattamming stimulere melkeproduksjonen ekstra godt – og sikre god melkeproduksjon videre. Noen mødre (meg selv inkludert) er helt avhengige av nattammingen for å opprettholde melkeproduksjonen. Jeg hadde mest melk om natten. Det visste jeg ikke med mitt første barn. Da jeg sluttet å nattamme, falt melkeproduksjonen min så kraftig at hun ikke ville die på dagen heller. Jeg husker jeg skulle ønske at jeg var klar over at nattavvenning kunne føre til at jeg fikk mindre melk.

Nattammende mødre sover mer!
Det er gjort noen interessante studier på ammende mødre når de sover. De har hatt mødre og babyer i søvnlaboratorier og registrert både hvor lenge de sov og søvnkvalitet, og sammenlignet mødre som ammet og mødre som ga flaske.

Resultatene var ganske overraskende: Mødre som ammer sover i gjennomsnitt 40-45 minutter mer per natt enn mødre som gir flaske. De har også et annet søvnmønster hvor de jevnt over har bedre søvnkvalitet. Tre kvarter hver natt blir fort ganske mange timers ekstra søvn i løpet av uker og måneder!

Trenger babyen mat på natten?
Først vil jeg gjerne spørre – hva er et behov? Det er opplagt at babyen har behov for næring. Vi kan regne ut det totale næringsbehovet for en baby ut fra hvor tung den er, og hvor gammel den er. Svaret er ganske nøyaktig. Men babyen trenger jo mye mer enn bare næring.

Alle mennesker har mange behov som må dekkes. Babyen trenger ikke bare næring, men kjærlighet, omsorg, beskyttelse, trygghet og så videre. Listen er lang.

Babyen har akkurat de samme behovene på natten som på dagen. Hvor store behovene er, vil variere fra baby til baby ut fra en rekke faktorer – akkurat som det varierer fra person til person hos større barn og voksne. Et behov har altså ikke alltid et fasitsvar med to streker under.

Mange av de andre behovene babyen har dekkes også gjennom amming – så som nærhet, trygghet, kjærlighet og varme. Det er derfor ikke bare næringsbehovet som styrer om barnet har behov for mat om natten. Jeg skriver mat, for dette gjelder selvsagt også for barn som får flaske så lenge de holdes tett inntil mor/fars kropp på samme måte som barn som ammes.

Man kan altså ikke si at barn ikke har behov for nattamming etter seksmånedersalder, slik mange hevder.

Når er det IKKE lurt å slutte med nattamming?
Mange babyer våkner oftere om natten når de er rundt fire måneder gamle. Mange tolker det som at barnet har et økt næringsbehov, og begynner med fast føde. Og når man begynner med fast føde, får mange beskjed om at barnet ikke trenger mat på natten lenger. Dette kan føre til en nedadgående spiral for ammingen.

For det er helt normalt at babyer våkner oftere på natten rundt firemånedersalder. De aller fleste babyer gjør det. I denne alderen skjer det mye med barnet. Den blir mer oppmerksom på verden rundt seg, og har ikke tid til å spise like mye på dagtid som det gjorde tidligere. Siden de fortsatt trenger like mye mat, er de så fornuftige at de tar det igjen på natten. Lurt!

Slutter man nattammingen i denne perioden, risikerer man at barnet får i seg for lite mat, og legger for lite på seg. Løsningen kan være å begynne tidligere med fast føde for at babyen skal få opp i vekt igjen. Ønsker man imidlertid å opprettholde ammingen, må babyen få mat når den vil ha – særlig på natten i de periodene hvor den spiser mindr epå dagen.

Lurt å amme mest mulig når babyen begynner med fast føde
Det tar lang tid fra barnet begynner med smaksprøver før man er oppe i et helt måltid med fast føde. I denne prosessen trenger babyen fortsatt mye morsmelk – også på natten – for melkeproduksjonens skyld. Det er også en fase der det skjer mye for barnet, og puppen kan være god å ha som trøst.

Er nattamming skadelig for tennene?
Karies, altså hull i tennene, er forårsaket av bakterier i munnhulen. Disse bakteriene trenger næring for å vokse, det vil si sukker. I morsmelk er det sukker. Men det er også antistoffer som virker mot bakteriene som lager hull i tennene. Altså vil morsmelken øke faren for karies samtidig som den reduserer denne risikoen.

Det er vanskelig å sammenligne studiene gjort på emnet fordi de definerer karies og amming/nattamming ulikt. Men en stor enkeltstudie som har fulgt nesten 14 000 barn fra fødsel til de var rundt seks og et halvt år gamle fant at langvarig fullamming ikke virket negaivt med tanke på hull i tennene.

Helsedirektoratet har sett på all aktuell tilgjengelig forskning, og har følgede anbefaling: Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Men når barnet har fylt ett år bør amming om natten begrenses til to ganger av hensyn til tannhelsen.

Bare å fortsette nattammingen!
Altså er det ingenting som tilsier at man må slutte å nattamme ved en gitt alder for å unngå skader på barns tenner. Men at det kan være lurt å begrense antallet litt etter at barnet har fylt ett år. Dette er den nasjonale retningslinjen som helersonell skal forholde seg til. Så får du høre noe annet, kan du jo spørre hvorfor de anbefaler noe annet enn helsedirektoratet. Kanskjer er det spesielle forhold hos akkurat dere som gjør at anbefalingene blir annerledes? Husk også at råd gitt til en familie ikke nødvendigvis er riktig for alle familier.

Dersom det ikke er spesielle hensyn som må tas for deg og din familie, er det helsedirektoratets anbefaling man skal forholde seg til. Og den sier at nattamming er helt trygt for barnets tenner. Husk likevel å pusse barnets tenner godt både morgen og kveld fra de begynner å få tenner. God tannhygiene er det aller viktigste for å unngå hull i tennene!

Min erfaring er at de fleste som ber om råd for å kutte nattammingen, blir lettet når de får høre at det ikke noe man MÅ gå aktivt inn for å gjøre på et visst tidspunkt. Ofte er det lettere at mor/far tilpasser seg enn at barnet gjør det.

Barnet sover rundt etter hvert uansett
Å sove gjennom natten har med modenhet å gjøre. Alle barn vil på ett eller annet tidspunkt sove rundt selv om man ikke foretar seg noe som helst – akkurat som at alle friske barn vil lære å gå selv om man ikke trener på det. Det er individuelt når barnet er klart til å sove gjennom natten. Som foreldre er det lurt å ha realistiske forventninger til spedbarnstiden og søvn, vite hva som er normale søvnmønster for babyer, og ikke minst vite at dette er en fase som går over! Barna er små og forstyrrer nattesøvnen bare i en kort periode av livet.

Så blir det opp til dere å finne ut når tiden er inne for å kutte nattmåltidene.

PS. Er du tilbake i jobb og ammer, har du rett til ammefri i inntil to timer per dag. Det er du som bestemmer når på dagen du skal ta ammefri, og tiden kan være nyttig om nattammingen gjør deg trøtt på dagen.

Bloggen er publisert i samarbeid med Ammehjelpen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: