BloggHar du et intenst og kraftfullt barn?

Har du et intenst og kraftfullt barn?

Noen barn er mer intense og kraftfulle enn andre. Foto: iStock
Gjesteblogg: Nina Aas Eielsen, Ninas blogg 73076

Har du noen gang tenkt at barnet ditt er litt ”mer” enn andre barn? Kanskje mer aktivt, mer bestemt, mer eksplosivt, mer høylytt, og mer vart for stimuli enn andre barn? Eller har du lagt merke til at ditt barn ikke responderer på samme måte som andre barn på oppdragelsen?

Foreldre til kraftfulle barn opplever ofte at en del tips og råd fra fagfolk, andre foreldre eller det man leser i bøker eller på internett, ikke fungerer i møte med barnet sitt. Dette kan gjøre at de til tider blir usikre på seg selv, føler seg utilstrekkelige og/eller ensomme, eller blir frustrerte.

De kraftfulle barna vet hva de vil og ikke vil, og legger ikke noe i mellom for å uttrykke det. Noen av barna tar alt ut hjemme og viser kun sine beste sider i barnehagen eller på skolen, mens andre spiller ut hele registeret både på hjemme- og bortebane. Det kan være vanskelig for andre å forstå hva man sliter med hjemme når barnet er som et englebarn ute blant folk. Tar barnet ut de sterke følelsene også andre steder enn hjemme er det lettere for andre å forstå, men sjansen for at barnet stemples som vanskelig, utfordrende, uoppdragent eller umulig, er større, og kanskje man til og med blir anbefalt utredning med tanke på en diagnose.

Her er sentrale temaer som går igjen i familier med kraftfulle barn:
– Hyppige konflikter
– Raseriutbrudd som er kraftigere, hyppigere og varer lengre enn hos barn i samme alder
– Vansker med å finne balansen mellom nok stimulering og overstimulering
– Søvnvansker i en eller annen form

Slik er den kraftfulle babyen
Det kan være utmattende å være forelder til en kraftfull baby, da det kan virke som babyens behov aldri blir dekket. Mye gråt og mangel på søvn kan gjøre at man i perioder tror man kommer til å gå fra sans og samling. Man kan også bli sosialt isolert, da babyen så lett blir overstimulert eller har vansker med å finne ro og søvn i urolige omgivelser.

Her er noen fellestrekk:
– Er meget oppvakt, nysgjerrig og observerende, vil helst ikke ligge nede, men være oppe og kikke rundt seg – helst bæres.

– Er ofte skeptisk til fremmede, og noen vil ikke holdes av andre enn sine foreldre, kanskje bare mor.
– Gråter gjerne høyt og mye.
– Spiser mye og fort, og sluker dermed ofte mye luft under amming, med magesmerter og kolikklignende symptomer som resultat.
– Kan bli veldig frustrert under amming, eller ved bruk av flaske, dersom melken ikke kommer fort nok.
– Er ofte fysisk sterk.
– Blir lett overstimulert – gråter da intenst, blir urolig i kroppen og har vansker med å finne ro og søvn.
– Våkner lett av lyder eller bevegelser, og sover gjerne korte økter både på dag og natt.
– Kan være veldig aktive også i søvne og kan vekke seg selv med bevegelsene sine.
– Trenger ofte en forelder tett på for å finne ro.

Temperamentstrekk hos kraftfulle barn
Det er noen temperamentstrekk som i ulik grad er spesielt fremtredende hos kraftfulle barn. Disse er arvelige, men hvordan de fremtrer etter hvert som barnet blir eldre, avhenger av hvordan det blir møtt gjennom oppveksten.

– Intensitet: Kraftfulle barn er gjerne høylytte og har voldsomme følelsesutbrudd. De kan eksplodere av sinne og hvine høyt i ekstatisk glede, og følelsene kan svinge fra det ene ytterpunktet til det andre i løpet av sekunder. Frustrasjonsterskelen er lav, og de har ofte liten tålmodighet med andre.

– Viljestyrke og utholdenhet: Dette er barn med høy integritet som tar sine personlige grenser alvorlig. De er på mange måter modne og selvstendige for alderen, vil bestemme over seg selv, og er tydelige på sine behov og ønsker. Det er viktig for dem å gjøre ting selv og på sin egen måte, og de er insisterende, iherdige og utholdende når de har fått noe for seg. De tar ikke nei for et svar, og gir sjelden slipp på en ide eller en aktivitet før de selv er klar for det.

– Høysensitivitet: De aller fleste er høysensitive for ytre stimuli som lyder, lukter, smaker, berøring, tekstiler, stemninger, stress, osv., og/eller indre stimuli som tanker, følelser, metthet, smerte etc. Sanseapparatet fanger opp mer stimuli, kraftigere enn hos andre, og barnet har derfor lett for å bli overstimulert.

– Høyt aktivitetsnivå: Mange kraftfulle barn er alltid på farten, og klarer sjelden å sitte stille. De har et stort behov for å bevege seg og har en utømmelig energikilde.

– Omstillingsutfordringer: Disse barna strever ofte i enda større grad enn andre med omstilling til nye situasjoner. Dette kan gjøre alle de daglige rutinene som påkledning, inn/ut av huset, bilen, eller barnehagen, sette seg til bords, legging, osv. utfordrende. Endring i rutiner eller overraskelser krever rask omstilling, og selv om det er ting de synes er gøy, kan dette gjerne gi en kraftig reaksjon enten umiddelbart eller i etterkant.

– Oppmerksomhet: Mange er mer oppmerksomme på omgivelsene sine, og legger merke til ting andre ikke registrerer. De kan lett la seg distrahere av ting rundt seg, og det kan virke som de ikke hører etter fordi de blir opptatt av noe annet.

– Uforutsigbarhet: Noen sover aldri til samme tid, er sultne til ulike tider hver dag, og strever med å falle inn i rutiner. Det som virket i går virker ikke i dag.

Hvordan møte et intenst og kraftfullt barn?
Blir barnet møtt med aksept for den det er, blir det mer innstilt på å samarbeide. Det kan være nyttig å legge merke til ordene man sier inni seg eller høyt når man beskriver barnet, og å snu negative ”merkelapper” som for eksempel vanskelig, hyperaktiv, krevende, sutrete, manipulativ, aggressiv, kranglevoren og masete, slik at de blir positive i stedet. For eksempel kan viljesterk, tydelig, bestemt, målbevisst, energisk, utholdende, livlig, god til å forhandle, ivrig, nysgjerrig og entusiastisk, gi gode assosiasjoner. Og det er jo nettopp dette det kraftfulle barnet er, og det trenger vår hjelp til å se og dra nytte av de positive kvalitetene sine, og bygge opp et godt selvbilde.

Vær bevisst merkelappene du setter på barnet ditt.

Slik takler dere best konfliktene
Det er viktig å få til et godt samarbeid som kan ivareta både barnets og den voksnes integritet. I møte med disse barna når man sjelden fram dersom man prøver å avlede, overbevise, ignorere, belønne eller straffe. Når voksne vil ulike ting, må vi gi og ta og forhandle oss fram til løsninger. Det samme gjelder i møte med det kraftfulle barnet som stiller spørsmål ved våre handlinger og valg, og nekter å innordne seg for å være lydig. Det kan være tidkrevende, men det tar som regel mindre tid å komme til enighet om en løsning begge kan leve med, enn et langvarig raseriutbrudd. Og på kjøpet får barnet problemløsningsferdigheter, det blir en bedre stemning i familien og dere får en bedre relasjon.

For å forebygge konflikter kan det være viktig å fokusere på det barnet får lov til å gjøre, ikke på det barnet ikke får lov til. Viljesterke barn tester grenser og regler om igjen og om igjen, og har en egen evne til å finne svake punkt eller mulige unntak fra regler. Reglene må derfor være få og helt tydelige, og noe man kan stå inne for og ikke er villig til å fire på under noen omstendigheter, for eksempel forbundet med sikkerhet, viktige familieverdier og respekt.

Hvordan unngå eller håndtere overstimulering
Når barn er overstimulerte kan de få kraftige raseriutbrudd, bli utagerende, hyperaktive og være vanskelige å få kontakt med. Det er nyttig å lære seg å kjenne barnets tegn på overstimulering før det går så langt. Det kan være at barnet blir rastløst og går fra det ene til det andre, ikke hører etter, blir sjefete, mer høylytt, mer tøysete, at ingenting tilfredsstiller barnet, blir klengete, mer klønete motorisk, at barnet legger seg på gulvet og roterer rundt, blir vanskeligere å samarbeide med, mer utålmodig, fortere frustrert, unngår øyekontakt osv. Barnet trenger da hjelp av en voksen for å finne ro, og lære seg gode strategier for å forebygge og håndtere overstimulering. Ser du signalene, så avbryt det dere holder på med. Reduser stimuli i den grad det er mulig, vis empati, og vær tilgjengelig for barnet til det har gjenvunnet balansen.

Er barnet i utgangspunktet veldig aktivt, kan det være spesielt vanskelig å se forskjellen på når barnet er vanlig aktivt, og når det er overaktivt på grunn av overstimulering. Er barnet overstimulert, hjelper det ikke med mer hopping, klatring, løping, turning eller sykling for å slite barnet ut. Da blir det bare enda vanskeligere for barnet å finne ro.

Energisk eller overstimulert?

Hvis raseriutbruddene er hyppige, kan det være viktig å tenke gjennom hvordan hverdagen til barnet ser ut. Er det for mange inntrykk barnet ikke kan regulere selv? Mye stress, bråk, mange overganger? Sover barnet dårlig? Er barnet i en sårbar fase utviklingsmessig, eller annet? Det kan også være lurt å kjenne etter hvordan man selv har det, da mange sensitive barn reagerer på andres følelser og humør.

De fleste voldsomme raseri-utbruddene hos kraftfulle barn er ikke vanlige ”trassutbrudd” som hos andre barn. De er som regel et resultat av overstimulering. Som forelder er det viktig at man prøver å bevare roen, romme, stå i og respektere de voldsomme følelsene, samt hjelpe barnet til å roe seg. Det er derfor viktig at man som forelder til et kraftfullt barn finner strategier for å roe seg selv ned, og lager seg små rom i hverdagen hvor man kan få påfyll av energi.

Strever med søvnen
Mange kraftfulle barn strever med søvnen. Det kan være vanskelig for dem å finne ro om kvelden slik at legging tar veldig lang tid, eller de kan være urolige og våkne ofte i løpet av natta. Det kraftfulle barnet trenger som regel hjelp til å finne ro, slik at det kan falle i søvn. Lytt til barnet og dets behov, til egne behov og til egen magefølelse, og vend det døve øret til ”burdene” skapt i samfunnet av hvordan idealet skal være. Som for de fleste barn er det imidlertid viktig med faste rutiner som gradvis roer ned og indikerer sovetid. Hver og en familie må finne sin egen måte.

Alle barn er unike og ulike, og har ulike behov som må møtes ulikt. Som forelder må man finne ut om det er ting man kan gjøre for at hverdagen skal bli god for alle i familien. Mange artikler og bøker inneholder gode råd om hvordan man skal møte ”trassige” barn, som å sørge for forutsigbarhet, tilstedeværelse, begrensede valgmuligheter, stabilt blodsukker og så videre.

Til tross for at man følger slike råd, er det altså noen barn som rett og slett er mer utfordrende, uten at man er en dårlig forelder av den grunn. Man er bare så heldig at man har fått et barn som ikke tar et nei for et nei, som stiller spørsmål ved etablerte sannheter, og som har vilje og styrke nok til å gå sine egne veier, forutsatt at man møter dem med gode intensjoner og verdsetter deres egenart. Vi trenger slike mennesker i verden, og det er vår oppgave som voksne å ivareta dem som de unike barna de er.

Besøk gjerne Ninas blogg

Kilder:
Anja Sigvard Nielsen; Signalstærke børn.
Jesper Juul; Hvordan si nei med god samvittighet.
Mary S. Kurcinka; Raising your spirited child.
Susanne Møberg; Særligt sensitive børn.
www.ahaparenting.com; Parenting your strong-willed child.
www.klikk.no/foreldre/article810483.ece 6. feb. 2013; Derfor får du trassige, sutrete unger.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: