Prinsippene fra forrige trinn kan nå ses i et system hvor delene er gjensidig avhengige av hverandre. Alt henger sammen, og alt er forskjellig og samtidig ulikt.

Sist oppdatert: 25. august 2014

Tilpasning er nøkkelen – både når ting skal gjøres, oppførsel og så videre. Det vil ta år å skjønne alle systemene, men den grunnleggende forståelsen kommer nå.

I denne perioden kan du oppdage at du begynner å krangle med barnet – for eksempel om godteri i butikken.

Etter denne perioden vil babyen din kanskje gjøre flere av disse tingene:

– Snakker mer

– Tester grenser

– Vil bestemme mer selv

– Gjemmer seg og vil bli funnet

– Vil «klare selv»

– Vet godt hvem som er hvem innenfor og utenfor familien

– Vet hvem som eier hva, og vil ikke låne bort

– Begynner å få tidsbegrep

– Elsker å bygge ting (duplo, togbane osv.)

– Setter pris på kunst i alle former – og vil bidra selv

Kilde: «Se, jeg vokser!»

Uenighet om hvorvidt teorien stemmer
Ploojis dokorgradstudent Carolina de Weerth forsøkte å bevise Ploojis påstander, men lyktes ikke. Plooji prøvde å hindre henne i å publisere funnene sine. De ble publisert, og Plooji mistet universitetsjobben sin.

Les også om de andre periodene:

4,5-5,5 uker En verden av nye sansefornemmelser (topp ved 5 uker)

7,5-9,5 uker Mønstrenes verden (topp ved 8,5 uker)

11,5-12,5 uker En verden av myke overganger (topp ved 12 uker)

14,5-19,5 uker Begivenhetenes verden (topp ved 17 uker)

22,5-26,5 uker Sammenhengenes verden (topp ved 24,5 uker)

33,5-37,5 uker Kategorienes verden (topp ved 33 og 35,5 uker)

41,5-46,5 uker Sekvensenes og rekkefølgenes verden (topp ved 44 uker)

50,5-54,5 uker Programmenes verden (topp ved 52,5 uker)

59,5-64,5 uker Prinsippenes verden (topp ved 62 uker)

 

Hva synes du om artikkelen?