Som en videreutvikling av forrige trinn, oppdager ettåringen nå programmer – ulike metoder med samme mål. Hverdagen består av mange ulike programmer – hverdagslige gjøremål.

Sist oppdatert: 25. august 2014

Nå forstår barnet at de kan gjøres på ulike måter, ikke nødvendigvis i nøyaktig samme sekvens hver eneste gang.

Mange barn virker litt vrange i denne perioden som varer rundt én måned. Mange barn vil helst være i foreldrenes hæler hele tiden mens denne perioden pågår, og en del er også ekstra temperamentsfulle.

Etter denne perioden vil babyen din kanskje gjøre flere av disse tingene:

– Tar initiativ til å starte et program (begynne et gjøremål, for eksempel husarbeid)

– Studerer hvordan andre gjør ting, og hermer

– Kan spise selv

– Leker liksomlek, for eksempel å snakke i telefonen

– Kan bygge et tårn

– Vet at dessert kommer etter middag, og sier forventningsfullt ifra

– Kan sortere ting på riktig plass

– Henter klær og sko når den vil ut og leke

– Kan finne ting du har gjemt

– Kan holde oppmerksomhet over tid når dere leser, ser i bok eller lytter til musikk

Kilde: «Se, jeg vokser!»

Uenighet om hvorvidt teorien stemmer
Ploojis dokorgradstudent Carolina de Weerth forsøkte å bevise Ploojis påstander, men lyktes ikke. Plooji prøvde å hindre henne i å publisere funnene sine. De ble publisert, og Plooji mistet universitetsjobben sin.

Les også om de andre periodene:

4,5-5,5 uker En verden av nye sansefornemmelser (topp ved 5 uker)

7,5-9,5 uker Mønstrenes verden (topp ved 8,5 uker)

11,5-12,5 uker En verden av myke overganger (topp ved 12 uker)

14,5-19,5 uker Begivenhetenes verden (topp ved 17 uker)

22,5-26,5 uker Sammenhengenes verden (topp ved 24,5 uker)

33,5-37,5 uker Kategorienes verden (topp ved 33 og 35,5 uker)

41,5-46,5 uker Sekvensenes og rekkefølgenes verden (topp ved 44 uker)

59,5-64,5 uker Prinsippenes verden (topp ved 62 uker)

70,5-75,5 uker Systemenes verden (topp ved 73 uker)

Hva synes du om artikkelen?