Mens barnet ditt er så lite at det ligger noenlunde i ro, er gulvet et relativt trygt sted. Men så snart barnet lærer å rulle seg bortover eller krabbe, blir farene plutselig mange. Barnet er nysgjerrig av natur og har et stort behov for å utforske omgivelsene sine – slik samler det inntrykk og erfaringer. Det er viktig at barnet får tilfredsstilt utforskertrangen sin uten å utsettes for farer, og uten at hjemmet ditt settes på hode.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Tenk sikkerhet
Kanskje er det en idé å sette av en kveldsstund og gå gjennom hjemmet deres, rom for rom. Se det i barnehøyde. Hva vil fange barnets oppmerksomhet? Og hva vil være farlig for barnet? Er det noe du kan flytte bort? Hvilke sikkerhetstiltak krever mer planlegging? Er det noe som må kjøpes? Det kan være lurt å sette opp en oversikt over hva som må til for å gjøre hjemmet ditt sikrest mulig for den lille.

Vinduer og trapper
Dersom vinduene ikke allerede er barnesikre, bør de utstyres med en sikkerhetsanordning slik at barnet ikke kan åpne dem mer enn på gløtt.

Du kan sikre vinduene ved å sette på en dørlenke. Det vil også forhindre at vinduer blir åpnet utenfra når det står i luftestilling.

Har du trapp, bør den sikres med grind oppe og nede. Sett gjerne den nederste grinden ved f.eks. tredje trinn og legg en myk matte nedenfor trappen. Da kan barnet øve seg i å krabbe i trappen, og matten vil ta av for eventuelle fall. Vis barnet hvordan det skal krype/gå i trapper, men ikke la det øve seg på hele trappen alene. Sjekk om trappen overholder sikkerhetskravene, slik at ikke barnet risikerer å sette seg fast eller faller gjennom åpningen mellom trinnene.

Elektriske ledninger og kontakter
Løse ledninger bør hvis mulig festes eller skjules, slik at barnet ikke kan trekke i dem og velte lamper e.l. over seg. Dessverre er det vanskelig å sikre seg mot at barnet drar ut et støpsel. Men prøv å skjule kontakter bak tunge møbler e.l., slik at barnet ikke kommer til. Du kan få kjøpt spesielle plugger til å sette i kontakter som ikke er i bruk. Slik forhindrer du at barnet stikker fingrene eller andre ting inn i dem og får støt.

Kjøkken og stue

Det er viktig at du sikrer kjøkkenet og stuen, for det er trolig her barnet ditt vil oppholde seg mest. Legg nøye merke til alt som befinner seg lavere enn én meter fra gulvet – og vil du være føre var, bør du se enda høyere opp. Snart vil barnet klare å reise seg, gå, klatre opp på en stol . . . Ser du noe som er skarpt, knuselig eller giftig, eller noe barnet kan sette i halsen? Fjern det eller flytt det til et tryggere sted. Er det noe du er spesielt glad i og redd for at barnet skal ødelegge, kan du sette det bort til barnet blir større. Det kan spare mange problemer og «Nei!» før barnet er modent nok til å forstå.

Kjøkkenskap og -skuffer er en sann eventyrverden for en liten utforsker. Gi barnet mulighet til å røre alt det ikke kan skade seg på eller ødelegge. Fjern kniver, sakser og andre skarpe ting fra de nederste kjøkkenskuffene og erstatt dem med visper, treskjeer, plastbokser og andre spennende saker. 

Dersom barnet ditt mot formodning skulle få tak i en skarp og farlig gjenstand, bør du ikke vrenge den ut av barnets hånd, men fjerne den forsiktig mens du f.eks. forteller at kniven er skarp, og at det er vondt å skjære seg.

Flytt oppvaskpulver og andre kjemikalier ut av barnets rekkevidde, lås dem inne hvis det er mulig. Det samme gjelder medisiner og tabletter av alle slag.

Komfyren er et annet farlig sted. Du bør passe på at håndtakene på grytene peker innover slik at barnet ikke kan nå dem og velte varm mat over seg. Komfyrvern vil forhindre dette, samt at barnet legger hånden på en varm kokeplate. Husk at stekeovnsdøren på noen komfyrer kan bli svært varm. En ubehagelig men ikke farlig varm stekeovnsdør kan gi god anledning til å demonstrere hva man mener med å si «Nei! Varm! Farlig!» Pass på at ledningen til brødrister, kaffemaskin, elektrisk vannkoker e.l. ikke henger ned slik at barnet kan nå dem.

Små barn er også interesserte i stueplanter. Dessverre er mange av våre vanligste planter giftige. Dette gjelder også hageplanter. Disse bør du unngå eller kvitte deg med. Du vil få en oversikt over hvilke det gjelder på apoteket eller på helsestasjonen.

Askebegre, sigaretter og svovelen på fyrstikker er giftig for barnet og bør plasseres godt utenfor rekkevidde.

Badet
De fleste barn elsker å leke med vann, og badet er derfor et fascinerende sted. Barn har også en tendens til å lene seg over kanten på badekar og klosett og kan lett falle oppi og skade seg. La derfor aldri barnet ditt være alene på badet eller på toalettet. Hold for sikkerhets skyld døren lukket, gjerne låst. Hvis du oppbevarer medisiner etc. på badet, må du passe på at barnet ikke når dem, selv når det klatrer opp på dolokket.

Det kan være en god ide å anskaffe et låsbart medisinskap.

Det er dessverre umulig å unngå alle hjemmeulykker, men vi må likevel gjøre vårt beste for å forhindre de farligste ulykkene. Hovedregelen er at du ikke kan forvente at barnet kan tenke at noe er farlig før det er bortimot tre år. Inntil da må du tenke for det.

Ute
Tenk på hvordan uteområdet er sikret. Barnet bør ikke være alene på en usikret veranda på grunn av risikoen for fall. Pass alltid på barnet i nærheten av trafikkerte veier, og vær obs på at barnet ikke skal være alene i nærheten av vann før det kan svømme. Et godt råd er derfor å holde oppsyn med barnet når det er utendørs.

Les også mer om sikkerhet og førstehjelp her.

Kilder:
«The New First Three Years of Life» av Bud White. «Barneboka»av Anna Wahlgren.»Det første året», Foreldre og Børn Babybibliotek.

Hva synes du om artikkelen?