Etter svineinfluensaen i 2010 ble det å ”sprite seg” et dagligdags begrep i mange barnehager, og kanskje noen hjem. Nå viser det seg at håndvask kan være å foretrekke likevel.

Sist oppdatert: 9. januar 2012

Det er midtvinters og tid for oppkast og diaré. Slitne barn. Foreldre som tørker spye og rumper, og håper det snart er over. Og ber om at det er lenge til neste gang.

Når bør barnet holdes hjemme?

har i den senere tiden fått flere meldinger om utbrudd av norovirusinfeksjoner (”omgangssyke”). Norovirus er svært smittsomt og tiltak for å forhindre spredning av smitte bør iverksettes tidlig ved mistanke om infeksjon, skriver fhi på sin nettside.

Vaksinere bort omgangssyken?

Folkehelseinstituttet opplyser også at forskning viser at alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt ved norovirusinfeksjon. God, gammeldags, grundig håndvask med såpe og vann er spesielt viktig for å fjerne norovirus. Alkoholbasert hånddesinfeksjon et effektiv infeksjonsforebyggende tiltak mot mange andre smittestoffer.

Norovirus er den vanligste årsaken til smittsom magetarmsykdom, og er ansvarlig for minst 50 prosent av alle utbrudd med magetarminfeksjon på verdensbasis. Utbrudd av norovirus forekommer gjerne om vinteren i Norge. Alle kan smittes, og de fleste er friske av seg selv etter 1 til 3 dager.


– Det tar 12–48 timer fra man blir smittet til man blir syk. Symptomene er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg opplever mange influensaliknende symptomer som feber, muskel- og leddverk og hodepine.

Mest smittsom mens man har symptomer
Man er mest smittsom mens man har oppkast og diaré, men man kan smitte andre også rett etterpå. Etter 48 timer er det liten sjanse for at man smitter andre.

Barn i barnehage bør holdes hjemme ved symptomer og ikke sendes til barnehagen igjen før det har gått 48 timer etter opphør av oppkast og diaré.

Hjemme med sykt barn – igjen

Ha god hygiene!

  • Sørg for god håndhygiene!
  • Ha god hygiene på kjøkkenet!
  • Tørk opp søl med kjøkkenpapir umiddelbart! Rengjør deretter på vanlig måte. Folkehelseinstuttet anbefaler klorin i blandingsforholdet som står på flasken. (Ta hensyn til om flaten tåler klor).
  • Tørk over alle berøringspunkter (toalett, dørhåndtak, vask) med samme blanding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?