Det er sjelden man føler seg så miserabel som når man har omgangssyke. For små barn kan den også være farlig. Årlig legges ca. 900 barn inn på sykehus med omgangssyke som skyldes rotaviruset. Men visste du at du kan vaksinere babyen din mot dette?

Sist oppdatert: 15. oktober 2012

– Rotavirus er veldig smittsomt, og god hygiene er ikke nok til å få bukt med sykdommen. Stort sett alle barn i alle land blir smittet, sier overlege Synne Sandbu ved avdelingen for vaksine ved Folkehelseinstituttet.

Men mens rotavirussykdom er årsak til mange barnedødsfall andre steder i verden, er det svært sjelden at barn dør av viruset i Norge. Likevel er det en vanlig årsak til sykehusinnleggelse for barn under fem år. Første infeksjon med viruset gir som regel kraftigst sykdom. Da kan barna blir så dehydrerte at de må legges inn på sykehus for å få tilført væske.

Les også: De vanligste sykdommene hos barn

Dette er rotavirussykdom

På fagspråket heter omgangssyke gastroenternitt. En vanlig årsak til slik sykdom er infeksjon med rotavirus. De fleste barn får denne sykdommen før de er tre år gamle, og så godt som alle barn har hatt sykdommen innen de fyller fem år.

Den skiller seg ikke merkbart fra andre typer omgangssyke, og har de samme symptomene som feber, oppkast og diaré. Men omgangssyke som er så alvorlig at den fører til sykehusinnleggelse skyldes i 6 av 10 tilfeller rotavirus.

Smitte forekommer ikke bare gjennom kontakt med avføring, men også gjennom dråpesmitte, og kan derfor ikke forebygges fullstendig med god hygiene.

Sykdommen forekommer hyppigst i vinterhalvåret.

Inkubasjonstid er 1-3 døgn, og sykdommen begynner vanligvis med oppkast og feber, etterfulgt av diaré en eller to dager senere. Vanligvis avtar oppkastet når diaréen øker. Typisk har barnet 10-20 vanntynne diaréer daglig.

Symptomene varer vanligvis i 3-8 dager. Sykdomsforløpet er alvorligst ved første gangs infeksjon og hos barn mellom 3 og 24 måneder.

– De fleste barna blir ikke så syke at de trenger behandling, men noen blir det. Jeg vil anbefale foreldre å vaksinere mot rotaviruset. Barna får mange nok mageinfeksjoner i småbarnsalder, og det kan være greit å spare dem for en av de mest alvorlige. Dessuten er omgangssyke alltid trasig både for den som er smittet, og resten av familien, sier Sandbu.

Må gis før babyen er tre måneder gammel
Siden rotaviruset ble oppdaget tidlig på 1980-tallet har det vært forsøkt å lage en vaksine mot det. I 1998 var den første vaksinen klar, men ga i enkelte tilfeller alvorlige bivirkninger. En ny vaksine var klar i 2006, og i dag finnes det to vaksiner mot rotavirus tilgjengelig i Norge. Begge er ifølge Sandbu forbundet med få bivirkninger.

– Den første dosen må gis tidligst når babyen er seks uker gammel, og senest når den er tre måneder gammel, sier hun.

Den ene vaksinen består av to doser, den andre tre. Dosene skal gis med fire ukers intervall. Vaksinen gis som en mikstur i babyens munn og smaker litt søtt. Det finnes mange ulike varianter av rotavirus, og vaksinene beskytter mot de vanligste.

– Også vaksinerte barn kan bli smittet med rotavirus, men vil da få lettere sykdomsforløp, eller ikke bli syke i det hele tatt, sier Sandbu.

Vaksinen gir ifølge Sandbu like god beskyttelse mot viruset som en gjennomgått sykdom gir. Hvor lenge immuniteten varer, vet man ikke sikkert siden vaksinen ikke har vært tilgjengelig mer enn 5-6 år, men det viktigste er å unngå sykdommen i sped- og småbarnsalder.

– Finsk forskning viste for noen år siden at beskyttelsen varer i minst tre år, sier Sandbu.

Les også: Vaksine eller ikke?

Foreløpig ikke i barnevaksinasjonsprogrammet
Sandbu har vært en del av en arbeidsgruppe som skulle vurdere om rotavirusvaksinen burde tas inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Oppgaven ble gitt i av Folkehelseinstituttets Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør ved divisjon for smittevern. Konklusjonen til arbeidsgruppen var – ja, den bør med. Nylig var saken oppe i prioriteringsrådet, men ble stemt ned.

– De mente at det ikke var mange nok som dør av rotavirus, og at det ikke var lønnsomt nok å innføre vaksinen, sier Sandbu.

I vedtaket til prioriteringsrådet skriver de at selv om ca. 900 barn legges inn på sykehus med rotavirusinfeksjoner i året, så regnes ikke sykdommen for å være alvorlig i Norge. De skriver:

– Flertallet i rådet ønsker ikke å prioritere denne vaksinen foran andre tiltak i helsetjenesten og fraråder derfor å innføre rotavirusvaksine som del at det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

Sandbu håper at helsedepartementet likevel velger å innføre vaksinen. I så fall ville ikke Norge være spesielt tidlig ute i verdenssammenheng. Minst 30 land har allerede vaksinen i sine barnevaksinasjonsprogram, deriblant Finland, USA, Australia og mange land i Mellom- og Sør-Amerika.

– WHO har anbefalt at rotavirusvaksine innføres i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene i hele verden, sier hun.

Hun mener at forekomsten av slik omgangssyke vil synke dramatisk hvis vaksinen blir innført.

Les også: Når barnet blir sykt

Tilgjengelig, men må betale for selv
Selv om ikke vaksinen er tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, er den godkjent av Statens legemiddelverk, og tilgjengelig gjennom apotek. Lege må skrive ut resept og foreldrene hente vaksinen på apoteket. Sandbu mener det er tryggest om vaksinasjonen skjer på helsestasjonen eller hos legen.

Selv om prioriteringsrådet ikke ville innføre vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, ønsker de at vaksinen skal være tilgjengelig.

– Vaksinasjon mot rotavirusinfeksjon vil kunne redusere utgifter til sykefravær. Samtidig vil det, uten å påføre barnet bivirkninger av betydning, kunne forhindre de plagene som denne sykdommen gir. Derfor kan det være grunner til å finne en løsning som gjør det enkelt for foreldrene som ønsker å vaksinere sine barn mot denne sykdommen, heter det i vedtaket.

Prislappen for fulldosevaksine (to eller tre doser avhengig av type) er rundt tusenlappen. Men blir den innført i barnevaksinasjonsprogrammet, vil den bli gratis.

I Sverige er ikke vaksinen tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet, men det gir en viss refusjon på vaksinen slik at den blir billigere for småbarnsfamiliene.

Hvem blir syke?
Nyfødte babyer har immunitet mot rotavirussykdom, men denne varer bare noen få uker. I utviklingsland får barn sykdommen allerede så tidlig som 3-6 måneder gamle, og toppen i forekomst er i første leveår. I Norge og resten av den industrialiserte verden er toppen skjøvet til andre leveår.

– Men noen får sykdommen tidligere enn andre, og noen får ikke sin første rotavirusinfeksjon før de er fem år gamle, sier Sandbu.

Det er en klar fordel om sykdommen utsettes så lenge som mulig. For det er de minste barna som tåler den dårligst.

– Men både barn og voksne kan bli skikkelig dårlige av denne typen omgangssyke, sier hun.

Les også: Hjemme med sykt barn - igjen...

Smitter hele familien – og hele barnehagen
Statistisk sett vil norske barn få sitt første ublide møte med rotavirussykdom i ettårsalderen. Ettersom de fleste barn går i barnehage, vil de fleste også bli smittet der.

– Hvis ett barn i barnehagen får rotavirussykdom, er det veldig sannsynlig at hele barnehagen blir smittet, sier Sandbu.

Det er også stor sannsynlighet for at alle i familien blir smittet – uavhengig av alder. Men forløpet er alltid individuelt.

– Som oftest er det sånn at det er den første infeksjonen som er hardest, derfor er det også de yngste som pleier å få det verst, sier hun.

Dermed kan altså for eksempel mamma og pappa også bære med seg viruset uten at de blir særlig syke, fordi de har bygd opp en immunitet mot den.

– Det samme gjelder for vaksinerte småbarn, sier Sandbu.

Blir aldri kvitt all omgangssyke
Det finnes veldig mange ulike typer omgangssyke. Rotavirussykdom er ikke vanligst, men er en av de kraftigste.

– Vaksinen gjør at barn kan kvitte seg med en del av omgangssyken de likevel får i småbarnsalderen – den delen som oftest fører til dehydrering, avslutter Sandbu.

Les alt om sykdom

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelFørste husmorferie uten barn
Neste artikkelEr det farlig å ha katt når man er gravid?
DEL