Det er flere ulike sovemetoder som kan brukes for å få barn til å ro seg om kvelden. Både foreldre og fagfolk har sterke følelser og klare meninger når det gjelder hvilke søvnmetoder som har den beste effekten og hvilke metoder som er til barnets beste.

Sist oppdatert: 7. januar 2011

Hvor alvorlig skal søvnproblemene være før du går til det skritt å gjennomføre en “søvnkur”? Det er mange faktorer å ta hensyn til. Det første og viktigste spørsmålet er jo om barnet selv er tilfreds, eller om det er trett og uopplagt på dagtid. Videre må du vurdere om barnets søvnproblemer går utover resten av familien, og kanskje parforholdet.

Foreldrene må endre sine vaner
Et første skritt er å erkjenne at det er foreldrene som må forandre sin atferd for at barnet skal få bedre vaner. Dette er et minefelt. Både foreldre og fagfolk har sterke følelser og klare meninger når det gjelder en del av de metodene som brukes for å få barn til å sove, og synspunktene er svært ulike.

Skades barnet av å gråte litt?
Alle vil jo helst gjøre det som er “riktig” og best for barnet, men det er lett å bli forvirret av de diskusjonene som føres rundt søvn og søvnmetoder. Noen mener at det ikke skader barnet å gråte i noen minutter noen kvelder når belønningen er bedre nattesøvn og alle de fordelene det fører med seg. Andre hevder at en slik søvnmetode handler om å bryte ned barnets vilje, og at det kan svekke barnets tillit til foreldrene – og resten av verden – om det blir overlatt til seg selv med gråten.

I den senere tid har det kommet påstander fra forskere om at barn som blir liggende og gråte alene, kan få varige hjerneskader. Dette bestrides igjen av andre fagfolk, som mener at vi da ville hatt hele generasjoner med hjerneskadde fordi så mange av oss har ligget og grått som barn.

Ferbers metode
Ferbers metode er kanskje den mest kjente og mest omdiskuterte søvnmetoden. Barnet skal være våkent når det legges i sengen. Deretter sier du god natt og forlater soverommet. Hvis barnet begynner å gråte, venter du i tre minutter før du går inn. Barnet skal få oppmerksomhet, men det skal ikke få lov til å bestemme at det skal stå opp igjen. Si god natt, legg barnet ned i sengen hvis det har reist seg, og uansett om barnet lar seg trøste eller ikke, går du ut igjen før det har gått to minutter. Siden blir tidsintervallene lengre for hver gang du går inn i rommet. Les mer om  metoden her: Ferbers metode – slik gjør du.

Søvntilvenning uten gråt
For foreldre som synes det er uakseptabelt å la barnet gråte seg i søvn, er denne måten et alternativ. Den går ut på å ta opp barnet når det gråter, gi det trøst og roe det. Med en gang barnet er rolig, legges det i sengen igjen. Dette må kanskje gjøres mange ganger, for barnet erfarer at det får kos og trøst hvis det gråter.

Etter hvert vil barnet forstå at etter trøsten skjer det ikke annet enn at det blir lagt i sengen igjen, og da blir motivasjonen for å fortsette protestene dårligere. Også med denne metoden er det lurt å prøve å roe barnet i sengen først. Av og til kan det være nok å prate litt og kanskje forandre litt på barnets liggestilling.

Planlagt oppvåkning
Hvis barnet våkner til ganske faste tider på natten, kan det være en idé å vekke og trøste barnet 15–30 minutter før en slik forventet oppvåkning. På forhånd må man da ha registrert når oppvåkningene pleier å skje. Etter å ha vekket barnet, roer man det på samme måte som man pleier. Etter hvert forskyver man den planlagte oppvåkningen slik at barnet får stadig lengre perioder med uavbrutt søvn.

Du bestemmer for ditt barn
Uansett hvilken metode du velger, er det altså sannsynlig at moren din, svigermor, helsestasjonen, naboene og folk du prater med på bussen, vil ha sterke meninger om den. Da gjelder det å ikke la seg provosere, men trekke pusten og huske at dette er ditt ansvar. Som mor eller far må du selv gjøre deg opp en mening om hva som er best for ditt barn.

Vær bestemt
Det som er meget viktig, er at hvis du finner ut at det nå er på tide å gjøre noe med søvnproblemene, må du være bestemt! Du kommer ganske sikkert til å møte kraftig motstand hvis barnet er vant til å styre døgnrytmen sin selv.

Det er ikke helt enkelt å gjennomføre en plan for å få barnet til å sove, særlig ikke hvis du velger en metode som medfører gråt og ville protester. Vi er jo programmert til å reagere på barnets gråt. Da er det viktig at du greier å se lenger enn til øyeblikkets fortvilelse, og holder fast ved tanken på at dette er det beste for barnet ditt på sikt.

Planlegg godt
Det er viktig å velge riktig tidspunkt for å gjennomføre et søvnprogram. Velg gjerne en helg eller en annen periode hvor dere vet at dere ikke har så mange andre krav på dere. Dere må være uthvilte og motiverte, og hvis begge skal gjennomføre metoden sammen, er det viktig at alt er avtalt på forhånd, slik at det ikke blir uenighet om hvordan dette skal gjøres.

Velg rett tidspunkt å starte på
Hvis dere starter søvnkuren og avbryter den halvveis, vil problemene gjerne bli forverret. Det er også viktig at de vanene dere innarbeider ved hjelp av valgte metode, kan opprettholdes og forsterkes i tiden etterpå. Derfor er det ikke lurt å bruke metoden i forkant av ferier eller annet som kan bidra til at det blir vanskelig å holde rutinene ved like. Da risikerer dere å måtte starte på nytt igjen etter kort tid.

Mor eller far?
Det kan være lurt at den av foreldrene som best “tåler” å høre barnet gråte, er den som gjennomfører søvnkuren. Det er slett ikke nødvendig at begge er til stede. Det kan gjøre det lettere for alle parter om den andre sover et annet sted, og kan komme uthvilt tilbake dagen etter.

Koselig samvær mellom slagene
Du kan gjerne legge vekt på at samværet på dagtid skal være ekstra morsomt og hyggelig de dagene det tar å venne barnet til det nye søvnmønsteret. Slik får barnet mye positiv oppmerksomhet, og du litt bedre samvittighet. Rengjøring og andre plikter kan vente noen dager.

Aleneforeldre
Hvis du er alene med barnet, er det enda viktigere at du sørger for å få nok søvn til å klare hverdagen med den lille. Det kan imidlertid være i tøffeste laget å gjennomføre et søvnprogram på egen hånd. Allier deg gjerne med venner eller familie noen kvelder når kuren skal gjennomføres, slik at du har både moralsk og praktisk støtte når det røyner på.

Når du trenger hjelp
Hvis du opplever at barnets søvnproblem er blitt så omfattende at familien ikke makter å håndtere det på egen hånd, er det viktig å søke hjelp. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis du har mistanke om at barnets vansker skyldes sykdom.

Det er viktig at du gjør dette før du og familien din er helt utslitt, for uansett hva slags hjelp du får med barnets vansker, vil det kreve en egeninnsats av deg. Ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen din for å be om råd. De kan eventuelt henvise deg videre etter behov. Familievernkontor eller PP-tjeneste kan også være til god hjelp.

Søvngrupper
Mange helsestasjoner har opprettet søvngrupper for familier som har problemer med barn og søvn. Der kan foreldrene komme sammen, få gode råd, og støtte og veilede hverandre i en vanskelig situasjon. En undersøkelse gjort i Bergen viser at så mange som 90 prosent av deltakerne i søvngrupper følte at de hadde fått hjelp slik at barnets søvn ikke lenger var noe problem.

Flere andre undersøkelser viser også at foreldre som deltar på kurs og får informasjon og veiledning om barn og søvn under svangerskapet eller i de første månedene etter at barnet er født, oppnår gode resultater når de legger til rette for gode søvnvaner hos barnet. Hvis du er interessert i å være med i en søvngruppe, kan du undersøke om helsestasjonen din har et slikt tilbud. Det finnes også private foretak som tilbyr hjelp til familier som strever med barn og søvn.

Sovemedisin
Det anbefales ikke at sovemedisin gis til barn under to år. I enkelte tilfeller kan leger gjøre unntak fra denne regelen, men ikke før alle andre muligheter er prøvd. I de tilfellene det er aktuelt med sovemedisin, dreier det seg ofte om barn som har spesielle problemer, tilstander eller sykdommer.

Ta kontakt med helsestasjonen eller fastlegen din hvis du mener at barnet ditt kan ha behov for sovemedisin. Hvis legen gir deg resept, vil du samtidig få råd om å legge opp en plan for gode søvnrutiner. Husk at sovemedisiner ikke har noen effekt som varer over tid.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Eli Sørensen, overlege dr.med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

 

Hva synes du om artikkelen?