BabySikkerhet og førstehjelpForgiftninger – symptomer og behandling

Forgiftninger – symptomer og behandling

Pass på å holde medisiner og andre farlige ting utilgjengelig for barn. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Elisabeth Randulff og Kjersti Lundemo 3993 Sist oppdatert 21.08.19

Barn kan bli forgiftet av å spise giftige planter, sopp, kjemikalier, medisiner og alkohol. Forgiftning er en av de vanligste årsakene til skader hos småbarn.

Symptomer: vondt i magen, kvalme, oppkast, diare og unormal søvnighet. Sterke giftstoffer kan gi kramper og gjøre barnet bevisstløst. Se også etter brannsår rundt munnen.

Medikamenter: Få barnet til å spytte ut hvis det har medikamenter i munnen. Se selv og kjenn om du finner noe. Ta vare på det du finner og ta det med til legen. Følg nøye med om barnet blir dårligere mens du venter på hjelp.

Planter og sopp: Få barnet til å spytte ut eventuelle planterester det har i munnen. Barnet kommer sannsynligvis til å kaste opp, så sett frem bøtte. Ta vare på litt av planten eller soppen og ta det med til legen. Følg nøye med om barnet blir dårligere.

Kjemikalier: Tørk bort kjemikalier fra munnen til barnet. Ta vare på emballasjen og ta den med til legen. Følg med om barnet mister bevisstheten. Hvis barnet har fått giftige stoffer i ansiktet, bruk en ansiktsduk ved innblåsing hvis du må utføre HLR.

Innånding: Hvis barnet har pustet inn giftig damp fra kjemikalier, røyk eller gass, må du straks ta det med ut i frisk luft. Hold barnet varmt og i en behagelig stilling. Det er svært viktig at barnet holdes fullstendig i ro selv om det ser ut til å være i fin form. Da sprer giften seg langsommere i kroppen. Skyll øynene i vann hvis de svir. Følg med om barnet trenger HLR.

Alkohol: Finn ut hva barnet har drukket. Prøv å holde barnet våkent, og hold det varmt. Alkohol kan føre til nedkjøling. Sett frem en bøtte som barnet kan kaste opp i. Følg med om det mister bevisstheten.

Slik gjør du ved forgiftning
• Finn ut hva barnet har fått i seg.
• Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3 og fortell det du vet. Medisinsk personell vil fortelle deg hva du bør gjøre mens du venter på hjelp. Ta vare på den eventuelle flasken eller beholderen.
• Hvis barnet kaster opp, ta litt av oppkastet med til legen eller ambulansepersonalet. Ikke press barnet til å kaste opp.
• Hvis barnet blir bevisstløst, åpne luftveiene og kontroller pusten. Hvis barnet puster, legg det i stabilt sideleie. Gi HLR dersom barnet ikke puster. Ikke gi barnet noe å drikke eller spise hvis det holder på å miste bevisstheten!

Viktig!
Prøv aldri å fremkalle brekninger hvis barnet har fått i seg noe giftig. Det er bedre om dette gjøres kontrollert hos legen. Det er veldig viktig at du ikke får barnet til å brekke seg hvis det har fått i seg:
• etsende væsker som syre, lut eller plastherder (gi straks rikelig med drikke, gjerne melk eller vann).
• lampeolje, white-spirit, tennvæske eller møbelpuss (gi 2–3 matskjeer med noe fettholdig, for eksempel matolje, smeltet fløteiskrem eller fløte).

Giftinformasjonen
Tlf.: 22 59 13 00, åpent hele døgnet. Giftinformasjonen gir svar på om det barnet har fått i seg er giftig eller skadelig. Ring imidlertid medisinsk nødtelefon 1-1-3 for akutt hjelp dersom barnet er synlig pavirket av et giftstoff.

Hentet fra Gobokens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Norsk Førstehjelpsråd

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: