Treåringer er fremdeles i sterk utvikling og kan aldri få for mye ros og oppmerksomhet. Det er vesentlig for å bygge opp barnets selvbilde. Vis at du trives i barnets selskap og gi uttrykk for at du har tro på barnet, er helsesykepleier Elin Asbjørnsens råd.

– Treåringer er i en utforskende alder på mange måter. Selvstendighetstrangen er stor, og det samme gjelder trangen til mestring og positiv selvfølelse. Da er det viktig at du viser at du har tro på barnet ditt, sier helsesykepleier Elin Asbjørnsen når vi lurer på hva foreldre kan øve på med treåringen sin.

Sosiale ferdigheter er viktig både hjemme og ute. Barnehagebarn får ofte god sosial trening i barnehagen, men også du som forelder kan hjelpe barnet.

– Bruk leken! På dette stadiet er det viktig for barnet å få øvelse i positiv lek for å trene på sosiale ferdigheter som å dele, vente på tur, hjelpe hverandre, si takk, spørre før en tar noe og å foreslå noe man kan finne på sammen. Å trene på dette daglig vil fremme barnets empati overfor andre, sier Asbjørnsen.

Som foreldre kan dere også legge til rette for slik sosial trening med andre barn.

– Alle disse ferdighetene er med på å styrke barnas vennskapsbånd til andre, samtidig som at andre vil få et positivt syn på barnet, sier hun.

Selvstendighet og godt selvbilde hånd i hånd
Selvstendighetstrangen er også stor i de fleste treåringer. Gjennom gjentatte forsøk kommer den gode følelsen av mestring, som igjen bygger opp barnets selvfølelse.

– Selvstendighet fremmes ved å gjøre ting sammen. Gi barnet passe hjelp, men la oppgaven fremdeles være en utfordring slik at barnet må strekke seg litt for å klare det. Gi mye ros og oppmuntring underveis, sier Asbjørnsen.

Hun råder foreldre til å ha realistiske forventninger og ikke sammenligne barnet med andre barn.

– Barn på samme alder er ofte svært forskjellige. Ta ett skritt av gangen når nye ferdigheter skal læres, og husk å gi god oppmerksomhet uansett om barnet klarer det eller ei. Forsøket teller også, sier hun.

Ut i naturen
Både sosiale og motoriske ferdigheter er viktige når barnet skal utfolde seg i lek og andre aktiviteter. Derfor må man også legge til rette for fysiske aktiviteter.

– Lek i friluft er ofte den beste stimuleringen. Min erfaring er at den beste måten å trene grovmotorikk på, er gjennom lek i naturen. Erfaring med ulikt terreng gir ofte de største utfordringene både med hensyn til grovmotorikk, koordinasjon og balanse, sier Asbjørnsen.

Ettersom hele treåringen er i en rivende utvikling, gjelder det å finne en god balanse mellom ulike aktiviteter og rolig tid. Veksling mellom øvelse på grovmotorikk og finmotorikk gir ofte også en mulighet til aktiv og rolig lek.

– Gi barnet anledning til å klare ting selv, for eksempel å kle av og på seg selv, spise selv med ulike spiseredskaper eller ta på seg skoene selv. Tegning, fargelegging og perling er også aktiviteter som stimulerer finmotorikken, sier hun.

Sett ord på alt!
Selv om treåringen snakker bra, er språket fremdeles i sterk utvikling. Denne stimulerer du best ved å omgi barnet med språk. Som forelder er det viktig at du setter ord på både ting og følelser, bruker riktige ord (også de du tror er vanskelige) og ikke barnslige varianter. Lesing er også svært gunstig for å øke ordforrådet.

– Du har en unik mulighet til å utvide barnets perspektiv og språkforståelse ved å være en kommentator og beskrive handlingene. Vær bevisst på å benevne farger, størrelser, former og antall. Bruk bevisst preposisjoner, adverb og adjektiver, avslutter Asbjørnsen.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?