Sist oppdatert: 28. januar 2005

Det er dessverre ikke sjelden at barn får i seg tabletter eller forskjellige kjemikalier som brukes i husholdningen. Svært mange foreldre oppbevarer tabletter i hjemmet, enten fordi de er avhengige av å måtte bruke dem regelmessig, eller fordi det er nyttig å ha i påkomne tilfeller. Vi må være oppmerksomme på at enkelte medisiner som oppfattes som ufarlige for voksne, kan være farlige for barn. For eksempel kan et par smertestillende tabletter være livstruende for et lite barn. Vi må også passe på at jerntabletter, fluortabletter og så videre oppbevares utilgjengelig for barnet.

Vaskepulver, særlig pulver til oppvaskmaskin, inneholder stoffer som kan være særdeles giftige for barn. Får barn i seg noe som kan være farlig, eller reagerer på noe det har tatt inn, ring umiddelbart nødtelefon 113 og forklar hva barnet har fått i seg. Du vil da over telefon få råd om hva du skal gjøre. Hvis ikke barnet reagerer, og du vet at barnet har fått i seg et ukjent stoff, kan du ringe Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00. Se også www.giftinfo.no

Hva synes du om artikkelen?