BabyFlere får kikhoste

Flere får kikhoste

Vaksinerte barn får ofte mildere sykdomsforløp enn de som ikke er vaksinerte. Illustrasjosnfoto: Crestock
Av Maren Eriksen 4455 Sist oppdatert 27.08.12

Stadig flere tenåringer og unge voksne får kikhoste. Smitter de uvaksinerte småsøsken eller egne barn, kan det få alvorlige konsekvenser. Smittetoppen kommer i vinter – skal du friske opp vaksinen?

– Etter at vaksinen ble innført i 1952 i barnevaksinasjonsprogrammet gikk antallet kikhostetilfeller dramatisk ned. Men fra slutten av 1990-tallet har vi hatt en betydelig økning av kikhostetilfeller i Norge. Vi har nå en økt forekomst av kikhoste med syklisk økning hvert andre til tredje år, men i fjor så vi en økning som fortetter nå i år, sier overlege Elmira Flem ved Folkehelseinstituttet.

Les også: De vanligste sykdommene hos barn

Dette er kikhoste
Kikhoste er en bakteriell luftveisinfeksjon forårsaket av Bordetella pertussis. Sykdommen arter seg som langvarig og kraftig hoste, ofte med karakteristiske kikeanfall etterfulgt av brekninger. Kilde: Folkehelseinstituttet.

Hun presiserer at hun ikke har alle data for i år klare ennå, men kan likevel si at vi nå ser en mer jevn oppgang i antallet tilfeller med største andelen av syke personer i alderen 10-19 år.

– Heldigvis har vi ikke sett særlig økning i tilfeller hos barn under to år. Det er de store barna og unge voksne som har stått for den største økningen, sier Flem.

Og selv om økningen har vært jevn, forventer Folkehelseinstituttet en topp i vinter.

– Som med andre luftveisinfeksjoner, kommer det en topp på vinteren. I november og desember vil vi komme til å se en betydelig økning i forekomsten, sier Flem.

Forekomst av kikhoste hos barn under 2 år siste 5 år
2007: 107
2008: 86
2009: 90
2010: 60
2011: 92
* Totale meldte tilfeller i alle aldersgrupper i 2011 var 4405.

Fra i år bruker alle laboratorier samme måte for å diagnostisere kikhoste – Flem mener at bedre diagnostikk også kan virke inn på tallene som blir rapportert inn.

– Selv om antallet øker, er det ingen grunn til bekymring for noe veldig stort utbrudd, sier Flem.

Les også: Når barnet blir sykt

Små barn kan bli alvorlig syke
Ettersom virkningen av kikhostevaksinen gradvis svekkes, kan eldre barn og unge voksne som ikke har tatt ny dose være utsatt for kikhostesmitte. Det er også disse gruppene som er hyppigst representert i statistikken Flem viser til.

– Søsken og foreldre er smittekilde for de minste barna, sier hun.

Dermed kan det altså være lurt å friske opp egen vaksine når du har små barn i hus som ennå ikke er fullvaksinerte.


For skulle babyen få kikhoste kan det bli alvorlig. Andre steder i verden er kikhoste en relativt vanlig dødsårsak, særlig hos små barn. Slik er det heldigvis ikke i Norge, men Flem vektlegger viktigheten av å oppsøke lege i tide om det er mistanke om at barnet kan ha kikhoste.


– Mange av dem som behandles for kikhoste på sykehus, er små barn, sier hun.


Årsaken er at små barn kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.


Barn med astma blir ofte sykere av kikhoste enn andre.


Les også: Hoste og tung pust - hva er det tegn på?

Symptomer og forløp
- Fra man blir smittet til sykdommen bryter ut, tar det mellom sju og ti dager.


- Sykdomsforløpet deles inn i to stadier: først forkjølelseslignende symptomer som hoste, feber og rennende nese i en ukes tid. Så kommer anfallsstadiet med kraftige hosterier med kiking og eventuelt brekninger eller oppkast.


- Anfallene kan vare i flere uker, og sykdomsforløp på 2-3 måneder er ikke uvanlig.


- Kikhoste kan være farlig for små barn. Voksne får som oftest et lettere sykdomsbilde.


Kilde: FolkehelseinstituttetUspesifikke symptomer
Ettersom kikhostetoppen kommer på vinteren sammen med de andre luftveisinfeksjonene, kan det være vanskelig å vite hva som er hva.


– Mange av dem som får kikhoste vet det ikke selv. Enten har de ikke typiske symptomer på kikhoste, eller så tenker de ikke på kikhoste som et alternativ, sier Flem.


Dermed kan foreldre eller eldre søsken utsette babyer for kikhostesmitte uten å være klar over det selv.


– Er du i tvil om hvilken sykdom du har, bør du ta en tur til fastlegen din for en test. I dag er leger mye mer oppmerksomme på kikhoste, og en enkel test vil gi svar, sier hun.


Dersom nære familiemedlemmer har kikhoste kan legen vurdere å fremskynde vaksinedoser hos små barn, eventuelt gi en oppfriskningsdose til andre familiemedlemmer hvor det er en stund siden sist. Dessuten kan familien få antibiotika forebyggende. Men dette vurderes av legen i hvert enkelt tilfelle.


Også små barn kan ha uspesifikke symptomer på kikhoste – det kan virke som en hvilken som helst forkjølelse.


– Mange sykdommer har samme symptomer, og kan være vanskelige å skjelne. Men mange småbarnsforeldre tar gjerne barnet med til lege når det er sykt, og terskelen er lav for å ta en kikhosteprøve på små barn ved mistanke om sykdommen, sier Flem.


Gravide som får kikhoste bør oppsøke lege snarest. Ikke alle medikamenter brukt mot sykdommen kan brukes i svangerskapet.


Les også: Normalt å hoste i ukesvis


Følg vaksineprogrammet og frisk opp!
Babyer får vaksine mot kikhoste ved 3, 5 og 12 månedersalder. Den er en del av kombinasjonsvaksinen sammen med difteri, stivkrampe, poliomyelitt og Hib-infeksjon. Først etter den tredje dosen regnes barnet som fullvaksinert. Det vi si at babyer under ett år må beskyttes ekstra for kikhostesmitte. Oppfriskningsdose gis i 2. klasse på skolen. Men etter det, er det opp til deg selv å sørge for at du er beskyttet mot sykdommen. Militære rekrutter vår kikhostevaksine ved innrykk.


Vaksinen gir nemlig ikke livsvarig beskyttelse, men bør oppfriskes hvert tiende år. Mange tar en ny dose kikhostevaksine før reiser til eksotiske strøk, men er det en stund siden, er det kanskje på tide med en ny dose.


– Selv om du har hatt kikhoste gir ikke sykdommen heller livslang immunitet, sier Flem.


På Folkehelseinstituttets sider står det: ”Målet med vaksinasjon er ikke å utrydde kikhoste, men å unngå eller mildne sykdommen, spesielt hos barn under 2 år. (…) Vaksinen gir over 85 % beskyttelse mot klassisk kikhoste. Selv om den ikke hindrer sykdom hos alle, vil den oftest mildne og avkorte forløpet og redusere forekomsten av komplikasjoner.”


De skriver også: ”Den høye forekomsten av kikhoste i Norge, gjør at også kikhostevaksine anbefales jevnlig oppdatert. Slik vaksinering vil gi beskyttelse for den vaksinerte, men vil i tillegg redusere smitterisiko for eventuelle sårbare personer i husstand og nærmiljø. Spesielt aktuelt er kikhostevaksine derfor for personer med spedbarn i huset og personer som jobber med spedbarn.”


Les også: Virus, bakterier og smittespredning


Svært smittsomt – viktig med god hygiene
Som med alle luftveisinfeksjoner, smitter kikhoste ved dråpesmitte. Dermed er det aller beste du kan gjøre for å unngå smitten, å ha god håndhygiene. Vask hendene ofte.


Har du selv sykdommen, er det beste du kan gjøre, å sørge for å hoste i albuekroken og ikke mot barnet.


– Men kikhoste er svært smittsomt. Har noen i familien sykdommen, er det vanskelig å ikke bli smittet med mindre man er beskyttet av vaksine eller eget sykdomsforløp, sier Flem.


Hva om barnehagebarnet får kikhoste?
Mange barn begynner i barnehage når de er ett år gamle. Da er de nettopp fullvaksinerte, og har god beskyttelse. Men noen barn begynner i barnehage tidligere, og enkelte velger å ikke vaksinere barna sine. Dermed kan det hende at også barnehagebarn får sykdommen. Hvis flere enn ett barn i barnehagen blir syke, vil kommunelegen vurdere om det skal settes inn tiltak som for eksempel tilby vaksine til uvaksinerte.


– Men har barnet fått bekreftet kikhoste, skal det holdes hjemme fra barnehagen i minst fem dager etter påbegynt behandling hvis behandlingen er påbegynt tidlig i sykdomsforløpet ettersom barnet fremdeles er smittsomt i denne perioden, avslutter Flem.


Les også: Hjemme med sykt barn - igjen...


Les mer om sykdom og symptomer


Les om barnets helse


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: