Selvfølgelig har barnet ditt egen stol i bilen. Du vet jo at det er det sikreste. Men er du sikker på at bilsetet er montert slik at det virkelig gir barnet ditt optimal beskyttelse?

Sist oppdatert: 12. juli 2005

Barn under fire-fem år bør sitte i bakovervendt sete. Det er udiskutabelt det sikreste for barnet dersom det skulle oppstå en farlig situasjon. Dette vet 70 prosent av alle foreldre, i følge Trygg Trafikk. Likevel viser en undersøkelse at ni av ti norske barn under tre år sitter forovervendt i bilen. Hvorfor?

Riktig sikring redder liv
– Mange foreldre hevder at barna blir bilsyke eller at det ikke er plass til bena når de sitter bakovervendt. Barn har lite plager av å sitte med litt bøyde ben, og svært få barn blir mer bilsyke bakovervendt. Ved plassproblemer, bruk midtplassen bak eller koble ut kollisjonsputen og bruk passasjersetet foran. Uansett – barnas sikkerhet må komme først, sier overlege Tor Einar Calisch ved barneintensiv avdeling på Ullevål universitetssykehus.

Han har sett altfor mange tragiske eksempler på dårlig sikring av barn i bil, og han ser store forskjeller på skadene etter måten barna er sikret på. Calisch er ikke nådig når han beskriver resultatet av foreldrenes manglende sikring.

– Jeg ser altfor ofte at barn som har vært utsatt for trafikkulykker får store skader som preger dem for livet, hvis de i det hele tatt overlever ulykken.

Jeg tror at omkring halvparten av barna som får alvorlige skader kunne vært helt eller nesten uskadde dersom de hadde vært skikkelig sikret i bilen. Det er så unødvendig å ta den risikoen, sier overlegen og tobarnsfaren. De største sikkerhetsrisikoene er at foreldrene snur barna slik at de sitter forovervendt for tidlig, de sikrer barna for dårlig, eller de sikrer ikke barna i det hele tatt.

Calisch opplever at foreldre unnskylder seg med at ”de bare skulle kjøre en liten tur” eller at ”forovervendt sete er jo godkjent.” Men det er lett å være etterpåklok.

Han mener at opplysning om viktigheten av riktig bakovervendt sikring av barn i bil er altfor dårlig her i landet.

Lovendring må til
Tor Einar Calisch får støtte av sin kollega, professor i skadekirurgi Inggard Lereim ved Ullevål universitetssykehus.

Lereim er også formann i Norsk trafikkmedisinsk forening, og er den i Norge som har forsket mest på sikring av barn i bil.

– Et barns hode er veldig tungt i forhold til resten av kroppen, og dermed mer utsatt ved en kollisjon. Hos en voksen person utgjør hodet ca 6-7 prosent av kroppsvekten, men hos et lite barn utgjør hodet 25 prosent. Det betyr en firedel av kroppen! I tillegg har barn umodent skjelett, og nakken er ikke tilstrekkelig utviklet til å holde hodet oppe.

Når barna sitter i bakovervendt bilstol ved en kollisjon vil kreftene fordele seg over større deler av barnets kropp, og sjansen for å unngå skader er langt større. Hode og nakke får liten eller ingen tilbakesleng. I en fremovervendt bilstol økes sikkerheten med 50 % for at barnet skal overleve uten skader. I en bakovervendt stol øker sikkerheten med rundt 95 %, sier Lereim.

Professor Lereim etterlyser en lovendring for å tvinge foreldre til å sette barna bakovervendt i bilen til de er rundt fire år. Han mener det er alt for lite fokus på ulykkesforebygging i Norge.

– Vi trenger tøffere informasjonskampanjer fra myndighetene gjennom media. Foreldre må bevisstgjøres til å sikre barna riktig, sier Inggard Lereim.

Svenskene gjør det riktig
I Sverige sitter så godt som alle barn bakovervendt til de er nærmere fire år. Svenske myndigheter har i 25 år arbeidet for at barn skal sitte i bakovervendte bilstoler. Resultatet er at over en million svenske bakovervendte stoler er brukt i Sverige. Overingeniør Thomas Turbell i Väg- och Trafikk Institutet kjenner ikke til noen tilfeller der et barn i bakovervendt bilbarnestol er blitt alvorlig skadet ved en frontkollisjon.

Hvorfor er svenskene så flinke i forhold til oss? Er det noen spesiell fysisk forskjell på svenske og norske barn? Blir svenske barn sjeldnere bilsyke? Har de generelt sett kortere ben enn norske barn? Neppe.

Likevel plasserer altså nær sagt alle svenske foreldre barna sine bak-frem i bilen til de er godt og vel fire år, mens flesteparten norske foreldre velger motsatt av bekvemmelighetshensyn.

Velger enkleste løsning
Produktsjef Frank Lilleheil hos den norske bilseteprodusenten HTS er enig i at mangel på kunnskap om sikring av barn i bil blant nordmenn er et stort problem. Lilleheil mener også at norske foreldre velger den enkleste løsningen selv om de egentlig vet at de dermed velger den minst sikre løsningen.

– Et bakovervendt sete er ofte litt mer komplisert å montere enn et forovervendt. Det er flere detaljer i bruksanvisningen, og setet har tilleggsutstyr som støtteben og belter. Dette kan gjøre at foreldre synes det blir for voldsomt, og heller satser på forovervendt bilstol som tar mindre plass og er enklere å montere.

Men forhandlerne av bilstoler må også ta sin del av skylden for at så mange norske barn er for dårlig sikret:

– Foreldre som er på jakt etter ny bilstol til barnet sitt møter ofte ansatte i utstyrsforretninger som ikke har nok kunnskap. De gir ofte de enkleste rådene uten å henvise til den enorme forskjellen i sikkerhet for barna, sier Lilleheil.

Lilleheil påpeker også andre farer ved å plassere barna fremovervendt i baksetet.

– Svært mange biler har tilleggsutstyr som tv-skjermer, kleshengere og serveringsbrett montert på ryggen til forsetet. Slike harde komponenter utgjør en stor fare ved ulykker. Krasjtester viser at baksetepassasjerer kan få store skader av slikt utstyr ved en kollisjon. Barn som er sikret i bakovervendt sete unngår naturlig nok disse farene, sier Lilleheil.

Prøv setet i bilen!
HTS produserer ikke kombinasjonsstoler som kan brukes begge veier, og markedsfører kun bakovervendte stoler for bruk opp til 4 års alder. Men produktsjef Frank Lilleheil er klar over at ikke alle bakovervendte stoler passer i alle biler.

– Et stort bakovervendt bilsete kan få utmerket plass i baksetet på en liten bil, men det er slett ikke sikkert at det samme setet passer i en stasjonsvogn. Vinkel på stolen og plassbehov kan variere fra bil til bil. Derfor er det så viktig at man tar med barn og bil når man skal kjøpe sete.

Men hva gjør man når lillebror slår seg vrang og nekter å sitte bakovervendt i baksetet?

– Jeg synes overhodet ikke de voksne skal fire på kravet om bakovervendt sikring. Er barnet vant med å sitte med ryggen mot kjøreretningen fra det er nyfødt, vil det være den løsningen som er naturlig. Men hvis foreldrene ikke har kontroll over barnet i baksetet, er det mulig å koble ut airbagen i forsetet og la barnet sitte bakovervendt der. Dette må gjøres på et verksted, men er en forholdsvis enkel operasjon. Men det aller enkleste er å beregne god tid på kjøreturen og ta mange stopp underveis, sier Lilleheil.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelUnngå dehydrering
Neste artikkelVaksiner – en guide
DEL