Som nybakt mamma er kanskje ikke en ny graviditet noe du ønsker. Heldigvis finnes gode prevensjonsmetoder. Men trenger du å bruke prevensjon hvis du ammer?

Sist oppdatert: 9. mai 2019

Mange har kanskje fått høre at dersom du fullammer, kan du ikke bli gravid. Det stemmer, men det er gitte forutsetninger som må følges for at du skal være sikker.

Jeg vil ikke anbefale noen å stole på amming som prevensjon. Uansett om du fullammer, kan du få eggløsning og bli gravid. Fordi fullamming betyr i seg selv at barnet kun drikker melk fra mor. Likevel må barnet ammes hyppig for at det skal regnes som fullamming i prevensjons-sammenheng, sier Philip von Brandis ved fødeavdelingen på Stavanger universitetssjukehus.

Når er amming sikker prevensjon?
– Hver gang du ammer, undertrykker du hormonene som skal få systemet til å fungere igjen etter fødsel. Dermed får du ikke eggløsning. Dette regnes som sikker prevensjon dersom du ammer minst hver fjerde time døgnet rundt, ikke har fått tilbake menstruasjonen og barnet er under et halvt år gammelt. Med én gang disse forutsetningene ikke møtes helt, blir amming svært usikkert Det er veldig vanskelig å holde kontroll på hvor lang tid det går mellom hver gang barnet ammes, og om alle forutsetningene er på plass, sier von Brandis.

Så hvis barnet sover lenger enn fire timer i strekk vil du altså ikke være godt nok beskyttet.

Hør podcast om det ingen forteller deg om tiden etter fødsel her:

Mange tror også at de ikke kan bli gravide så lenge de ikke har fått menstruasjon tilbake. Det er ikke helt riktig.

– Eggløsningen kommer før menstruasjonen, så å bruke mensblødning som pekepinn for om du er fruktbar igjen er heller ikke lurt. Noen får tilbake eggløsningen allerede to til tre måneder etter fødsel. Så selv om vi gjerne sier at det går sier seks måneder før kroppen er tilbake i gjenge igjen på denne måten, så er alle kropper forskjellige, sier von Brandis.

Når bør man begynne med prevensjon igjen?
Prevensjon kan du begynne å tenke på allerede rett etter fødsel. Noen er seksuelt aktive raskt etter at de har født. Det er særlig viktig å beskytte seg selv mot infeksjoner om man har sex de første seks ukene.

– Prevensjon kan du begynne å tenke på allerede rett etter fødsel. Noen er seksuelt aktive raskt etter at de har født. Det er ikke prinsipielt noe i veien for å ha sex kort tid etter fødsel, men i perioden med blødning/renselse etter fødselen vil det de første ukene kunne være en økt infeksjonsfare. Mange vil anbefale å vente med sex til blødningen nesten er borte. Dersom du ikke har fått noe annet prevensjonsmiddel av legen din, er kondom et godt alternativ i denne første perioden., sier von Brandis.

På seksukers-kontrollen vil du ofte få tilbud om prevensjon. Da kan du begynne å bruke ulike typer prevensjon også prevensjon som inneholder enkelte hormoner, men ikke alle er like gunstige å bruke når du ammer.

Hvilken prevensjon er ikke greit når du ammer?
Under amming anbefales ikke bruk av prevensjonsmidler som inneholder østrogen, som østrogen-baserte p-piller, p-plaster og p-ring. Disse kan påvirke melkeproduksjonen og sammensetningen av morsmelken.

Hvilken prevensjon kan du bruke?
P-piller: Det finnes p-piller uten østrogen på markedet. P-pillen Cerazette østrogenfri og påvirker ikke ammingen.

Minipiller: Skader ikke barnet eller melkeproduksjonen og kan tas allerede seks uker etter fødselen. Minipillene krever stor regelmessighet og er mindre sikkert enn p-piller. Risiko for graviditet er 0,3 til 8 prosent, noe noe lavere i ammeperioden.

Spiral: Kan settes inn når man selv ønsker det, oftest på seksukers-kontrollen. Det finnes to typer spiral; kobberspiral som har 0,3 til 1 prosent sannsynlighet for graviditet og hormonspiral som har 0-0,2 prosent sannsynlighet for graviditet. Hormonspiralen har en lokal hormonpåvirkning i livmoren og det er kun mikroskopiske mengder som vil gå over i morsmelken. Derfor vil barnet ikke bli påvirket.

P-stav: er det sikreste prevensjonsmiddelet. Risikoen for graviditet er kun 0-0,1 prosent. P-staven er et implantat som settes under huden ved et lite inngrep som kan gi et lite arr. P-staven kan sitte inne i tre år, men kan tas ut etter ønske. Du er fruktbar allerede første syklus etter p-staven er tatt ut.

Kondom: Er ikke det sikreste prevensjonsmiddelet på grunn av fare for feil bruk, men sammen med fullamming blir den svangerskapsbeskyttende effekten større. Risikoen for graviditet for ikke-ammende er 2 til 15 prosent.

P-sprøyte: Er sikker fra første dag og sjansen for graviditet er kun 0 til 1 prosent. Det er få som bruker denne, særlig få unge kvinner. P-sprøyten kan gi uregelmessige blødninger, og menstruasjonen kan bli borte en tid etter at du slutter med sprøyten og det kan ta opptil to år å bli gravid etter man har sluttet med p-sprøyte. Hos unge kvinner kan den forårsake benskjørhet. Den anbefales ikke til kvinner som ønsker barn i de nærmeste årene.

Kilder: Spedbarnsboken 2019-2020

Hva synes du om artikkelen?