Student og gravid

Av Ellen Maria Skjelsbæk 3220 Sist oppdatert 25.03.09
Reglene for permisjon og permisjonspenger er ikke enkle – det er en jungel der ute! Husk, dere skal ikke lide noen nød selv om dere ikke var i arbeid da dere ble gravide. Les her om hvilke støtteordninger og rettigheter man har som gravid student.
 Er du student og gravid, tjener du ikke opp rett til fødselspenger og permisjon som arbeidstakere generelt. Men du har likevel krav på penger og fri i samme tidsrom.
Hva slags støtte?
Hva slags støtte du får avhenger av livssituasjonen din. Det som tas opp til vurdering er om du er enslig forsørger, studerer i videregående skole eller med støtte fra lånekassen, om du er gift eller samboer og hvor høy inntekt dere har.

Lånekassen
Støtten du får fra lånekassen, kalles foreldrestipend og gjelder både ved fødsel og ved adopsjon. Foreldrestipendet er det samme beløpet som du ellers ville fått som stipend og lån, men forskjellen er at hele beløpet blir stipend. Dette får du utbetalt i en periode på inntil 44 uker.
For at du skal få foreldrestipend, må en del krav være oppfylt:

– du må ha hatt rett til stipend eller lån fra Lånekassen de siste seks månedene før fødselen/adopsjonen
– du må bo sammen med barnet
– din eventuelle ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger (fødselspenger) fra folketrygden
Til både mor og far?
I tre øker før og seks uker etter fødselen er det bare mor som kan få foreldrestipend. Resten av perioden kan både kvinner og menn få foreldrepengene, men ikke samtidig.
Med støtte fra NAV?
Om du får engangsstønad fra NAV, vil ikke dette påvirke støtten fra Lånekassen. Egne foreldrepenger fra NAV påvirker ikke retten til foreldrestipend, men hvis din ektefelle/samboer/partner mottar foreldrepenger fra NAV, har dette betydning for foreldrestipendet fra Lånekassen.
Dere har uansett rett på engangsstønaden fra NAV som per mars 2009 er på 35 263 kroner.
Forsøgerstipend
Dersom du får forsørgerstipend, vil dette stipendet inngå i foreldrestipendet i permisjonsperioden.
Sykemeldt?
Hvis du er syk i mer enn to uker og er forhindret fra å følge undervisningen, kan du få sykestipend. Kontakt lånekassen for å få vite hva dagens satser er.
Hvordan søke?
Når du skal søke om foreldrestipend, bruker du samme blankett som dersom du søker om vanlig lån og stipend for skoleåret. I blanketten oppgir du at du venter barn, og om sivilstand etter fødselen. Du må også sende inn en kopi av barnets fødselsattest.
 Foreldrestipend per mars 2009:
Oversikt over foreldrestipend per måned med ett barn: Vanlig videregående opplæring (fulltid) Høyere- og annen utdanning (fulltid)
Ektefelle/samboer har brutto månedsinntekt under 24.780 8.280 10.160
Ektefelle/samboer har har brutto månedsinntekt mellom 24.780 og 28.000 6.880 – 8.280 8.760 – 10.160
Ektefelle/samboer har har brutto månedsinntekt over 28.000 6.880 8.760
Enslig forsørger med overgangsstønad og minstebidrag 1.300 10.160
Kilder:
Lanekassen.no
Nav.no
Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: