Ved barnehagstart er det mye som er nytt både for deg og barnet. I barnehagen lærer den lille å forholde seg til nye mennesker og sosiale regler, mens du må akseptere at barneoppdragelsen er annerledes enn hjemme hos dere. 

Som forelder kan du oppleve at atferd som du synes er uakseptabel, ikke problematiseres i barnehagen. Snakk gjerne med dagmamma eller barnehagepersonalet dersom du synes noe er problematisk. Det sier seg likevel selv at det er umulig for de ansatte i en barnehage å imøtekomme alle foreldrenes ønsker om hvordan ting skal gjøres, hvilke verdier som skal formidles, og hvilke grenser som skal settes for barna.

Sett deg inn i reglene
Det som er viktig for deg som mor eller far, er å få oversikt over hvordan livet i barnehagen arter seg slik at du selv kan ta tak i aktuelle problemstillinger. Etter hvert som barnet forstår mer, kan du gjerne snakke med det om at det er forskjellige regler i barnehagen og hjemme.

En tøff overgang
Barn er trette og slitne etter en hel dag i barnehagen. Samværet med mange andre barn, stor aktivitet, mange lyder og flere voksne å forholde seg til, er ofte slitsomt for så små barn. Det kan også ta tid før barn knytter seg følelsesmessig til nye voksne. De voksnes tid og evne til omsorg er derfor viktig for små barns trivsel i barnehagen.

Sosial kompetanse
I barnehagen får barnet mer kontakt med jevnaldrende og blir sosial kompetanse blir et viktig tema. Sosial kompetanse vil si barnets evne til å komme i kontakt med og samhandle med andre barn. Det dreier seg om følelsesmessig innlevelse – gjerne kalt empati – forståelse av at i lek med andre barn gjelder ”hver sin tur”, kontroll over egne følelser og reaksjoner, selvhevdelse, glede og humor. Dette er egenskaper og ferdigheter som er viktige for barnets liv i årene som kommer.

Andres perspektiv
Etter hvert som språket utvikler seg, blir det lettere for barnet å forstå hva andre føler og hvordan de reagerer. Det kan ta andre menneskers perspektiv og derved utvikle forståelse for at det barnet selv opplever som bra, kan være uheldig for andre. Det er kanskje morsomt å trekke storesøster i flettene, men når rykkene blir for harde, gjør det vondt. Du må prøve å forklare barnet at ikke alle synes at barnets påfunn er like morsomme, noen aktiviteter kan være ubehagelige for andre.

Du er et viktig forbilde
Sosial kompetanse er et stort og viktig tema i barneoppdragelsen, og det dreier seg om ganske avanserte ferdigheter som barnet skal bruke år på å utvikle. I denne perioden kan du så mange frø som på sikt kan hjelpe barnet til å håndtere det komplekse samspillet mennesker imellom. Det er ikke minst i samværet med deg at barnet lærer å forstå andres opplevelse og reaksjoner. Husk at du er et viktig forbilde for barnet ditt.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?