PrøverFruktbarhetsskjema

Fruktbarhetsskjema

Temperaturen varierer utover syklusen, og stiger like etter eggløsningen har funnet sted, og vil holde seg noe høyere i minst ti dager fremover. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 31727

Ved å føre fruktbarhetsskjema vil du få verdifull kunnskap om kroppen din, og holder du oversikt over syklusen dag for dag i noen måneder, vil du oppdage når du er mest fruktbar, og kan dermed finne den optimale dagen i syklusen for unnfangelse.

En slik skjematisk oversikt kan også være til hjelp dersom dere skal utredes etter å ha prøvd en stund.

Her kan du laste ned du et tomt fruktbarhetsskjema klart til utfylling: Fruktbarhetsskjema

Det kan være lurt å føre skjema i noen måneder før dere planlegger å prøve. Dette kan skje mens dere bruker prevensjon som kondom, spiral eller pessar. Disse prevensjonsmetodene virker ikke inn på syklusen slik p-piller, minipiller, p-sprøyte eller hormonspiral gjør.

Det finnes også apper med fruktbarhetsskjema.

Bruksanvisning

Generelt:


 • I feltet for måned kan du skrive inn månednummer eller en forkortelse du velger selv. Årsaken til at det er så mange felt, er at månedsskifte kan forekomme på ulike syklusdager.

 • I dag-feltet skriver du inn datoen.

 • Syklusen begynner med dag én, men trenger på ingen måte å vare i 38 dager, og du vil da ikke fylle ut skjemaet. Skjemaet er beregnet på én syklus, slik at du bør bytte selv om det er plass på det gamle når en ny syklus starter. Gjennomsnittssyklusen varer i 28 dager, men noen har kortere eller lengre. En syklus varer fra og med menstruasjonens første blødningsdag til og med dagen før ny menstruasjon begynner.


Temperatur:

 • Temperaturen varierer utover syklusen, og stiger like etter eggløsningen har funnet sted, og vil holde seg noe høyere i minst ti dager fremover. Synker den snarere, kan det hende du ikke har hatt eggløsning denne syklusen, og varer den lengre, er du kanskje gravid.

 • At skalaen går fra 35,8 til 37,7 grader betyr ikke at du bruker hele skalaen i løpet av syklusen, men er to ytterpunkter for å fungere for flest mulig. Sannsynligvis vil endringene i løpet av syklusen ikke være større enn en halv grad.

 • Merk av med en liten svart prikk den eksakte temperaturen hver dag. Trekk en strek mellom prikkene.

 • Hvis du ikke målte eller målingen ikke ble riktig en eller flere av dagene, trekkes en stiplet linje mellom prikkene. Du kan også velge å tegne en tom sirkel i stedet for en prikk de dagene målingen kanskje ikke var helt riktig.

 • Har du feber, kan skjemaet gi et feil bilde av syklusen, men det betyr ikke at skjemaet er uten verdi. Andre fysiske tegn kan gi verdifull informasjon.


Livmorsekret:

 • Livmorsekretet kan du undersøke ved å putte en finger opp i skjeden og se på sekretet på fingeren, eller du kan se etter i trusen eller på papiret etter du har vært på toalettet.

 • Dagens funn noterer du i linjen for livmorsekret.

 • Du kan velge å bruke forslaget til forkortelser gitt på skjemaet, eller finne egne.


Livmorhalsen:

 • Livmorhalsen kan kjennes som en tapp øverst I skjeden. Den endrer konsistens og sitter høyere eller lavere i løpet av syklusen.

 • Dagens funn noterer du i linjen for livmorhals.

 • Du kan velge å bruke forslaget til forkortelser gitt på skjemaet, eller finne egne.


Eggløsningstest:

 • Dette feltet kan fylles inn med + eller – alt ettersom hva eggløsningstesten viste.

 • De dagene du ikke tester, eller dersom du ikke bruker eggløsningstester, kan feltet forbli tomt.


Samleie:

 • Kryss av de dagene dere hadde ubeskyttet samleie.


Notater:

 • Her kan du notere ting som kan ha innvirkning på syklusen. Det kan være om du har vært syk, om du har tatt noen medisiner eller andre medikamenter, eller annet. Det er du som bestemmer hvor mye informasjon du ønsker inn i skjemaet.

 • Det kan være lurt å finne egne forkortelser og skrive dem på skjemaet, slik at det blir lettere å tolke.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Neste artikkel

Nyeste artikler: