BabyLek og læringFor flink før skolestart?

For flink før skolestart?

Ingen grunn til å bremse barnet! Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 2225 Sist oppdatert 12.09.11
Kan barnet ditt lese og skrive? Er du redd det skal kjede seg det første året på skolen? Det burde være skolens og ikke barnets utfordring, mener Gobokens leseekspert Kitt Sandvik.

– Å bremse barnets lærelyst eller utsette lesing og skrivetrening hvis barnet er interessert bare fordi det ikke skal være for flinkt ved skolestart, må være tidenes svakeste argument, sier Kitt.

Hun mener lesing fra fødselen av, og gjerne også mens barnet er i magen, gir de beste forutsetningene for god språkutvikling og for å bli skoleklar. Men det er aldri for seint å begynne.

– Selv om barnet kan lese og skrive og kjenner til alle bokstavene, trenger ikke det første året på skolen bli kjedelig. Her handler det om lærerens evne til å begeistre, fenge og få barna med seg. Hvis det å lære bokstaven B også innebærer å tegne en bjørn eller høre et eventyr, eller lese noe spennende, spiller det liten rolle at barnet allerede kjenner til hvordan bokstaven skrives eller uttales. En kjedelig skoletime er som oftest kjedelig for alle – både for de som kan, og de som ikke kan lese, sier hun.

La barnet bade i ord!

Ord er grunnlaget for språkforståelse, som igjen er basisen for å lære å lese og skrive. For å lykkes i skolen må barnet kunne vie sin oppmerksomhet til, lytte til, huske, forstå og uttale ord. («Baby read aloud bascis, 2006)

Viktigst å kunne lytte

Den beste treningen før skolestart handler imidlertid ikke om bokstavene. Det meste i skolen, og spesielt de første årene, skjer muntlig. Dermed er den viktigste ferdigheten barn kan ha ved skolestart evnen til å lytte, konsentrere seg, og ikke minst forstå hva som sies til dem, sier Kitt.

Nettopp det å konsentrere seg har mange seksåringer problemer med. De er vant med å bruke kroppen sin hele dagen, og nå skal se sitte stille i flere timer til dagen. Da kan det være greit å ha øvd hjemme.

– Barn som har blitt lest for regelmessig siden de var bittesmå har øvd opp denne evnen og assosierer det som regel med noe positivt. Dermed er de i større grad klare for å få med seg det som skjer i klasserommet, forklarer Kitt.

Det at barnet kanskje kan lese og/eller skrive betyr også at de skjønner koblingen mellom bokstaver og ord, skriftlig og muntlig språk.

– Barn som har et rikt ordforråd og forstår begreper, lærer fortere nye, og vil oppleve mestringsfølelse i skolen. Det er viktig for barnets selvfølelse, sier Kitt.

Tilpasset læring
Dessverre er det ikke alle steder hvor barna blir møtt på det nivået de er – enten de ligger foran eller bak gjennomsnittet. Kanskje spesielt ikke dem som ligger foran.

– I samfunnet vårt tar vi godt vare på de svakeste. Og det er vel og bra. Men vi må ikke miste de flinkeste ut av syne heller, for det kan koste oss dyrt på lang sikt. Alle barn burde få mulighet til å utvikle sitt potensial og bli møtt på sine premisser, men her har vi en jobb å gjøre, mener Kitt.

Det fins i dag skoler som tester ut ulike måter å tilpasse læringen på. Noen deler klassen opp i grupper og gir tilpasset læring til hver enkelt gruppe, andre forsøker å finne dem som skiller seg mest ut og lager et spesialtilpasset opplegg til dem.

– Vi må kunne se individuelle forskjeller som en berikelse, ikke et problem, sier Kitt.

Ta grep hjemme
Dersom du ved skolestart legger merke til at barnet ditt kjeder seg på skolen fordi det ikke er utfordrende nok, bør du ta dette opp med skolen. Kanskje er det mulig å gjøre om på rutiner som alltid har vært der? I det minste bør barna som kan lese få gode og spennende bøker som de kan lese mens de andre barna lærer mer fundamentale ting. Alle barn må jo også oppmuntres av læreren til å utvikle seg og sine ferdigheter ytterligere. Kanskje kan også barna bli tatt med på råd for hvordan de kan gjøre skoletimene mer spennende. Noen er kanskje til og med ressurser som kan hjelpe dem som strever mer med lesing og skriving – hvis de synes det er gøy å lære fra seg.

– Men hvis skolen ikke legger til rette, kan foreldrene likevel ta noen grep hjemme og sørge for at barnet får fortsette å utvikle seg. Det verste som kan skje, er at barnet lærer at det å utvikle sine ferdigheter og talenter og dyrke sin iboende nysgjerrighet ikke lønner seg, avslutter Kitt.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: