SkoleDette forventes av deg med skolebarn

Dette forventes av deg med skolebarn

Det er en overgang å komme fra barnehage til skole. Foto: Janet Molde Hollund
Av Janet Molde Hollund 2518 Sist oppdatert 22.08.11
Hva skjer egentlig på skolen de første ukene, og hva forventes av deg som forelder?

Det yrer av liv i skolegården på Våland skole i Stavanger. Forventningsfulle glade barn med nye klær og splitter nye sekker venter sammen med mammaer og pappaer på at klokken skal bli ni. Da starter livet som førsteklassinger.

Finne trygghet
Nina Wathne har vært lærer for førsteklassinger helt siden det ble obligatorisk skolestart for seksåringer i 1997. Hun synes barna begynner på skolen i en deilig alder. De er både nysgjerrige og omsorgsfulle, og det blir mye latter hver dag. Det viktigste de første skoledagene er at barna finner trygghet.

– De aller fleste førsteklassingene på vår skole har gått på SFO først, slik at de føler en viss trygghet – både ute og inne. Nå handler det om å skape en god gruppe og bli kjent med navnene på hverandre. Vi skal bruke den første tiden til å bli kjent med hvem vi er, hvilke regler vi skal ha for klassen og hvordan vi ønsker å ha det i timene, sier Wathne.

Må klare seg selv mer
For det er en overgang for barna å gå fra barnehage til skole.
– Forskjellen barna vil merke her er at det er et stort bygg og mange flere mennesker. Det stilles andre krav til barna om å klare seg selv. En stor utfordring er for eksempel å høre på de andre og å sitte stille. Ungene forberedes mye på dette allerede i barnehagen, men det tar lang tid å komme inn i, sier Wathne.

For lærerne blir utfordringen å ikke holde på med noe for lenge om gangen.
– Vi må ha variasjon, bryte opp ting med en sang eller en lek. Det er veldig kjekt å oppleve alle de forventningene barna har. Samtidig ligger det et stort ansvar på oss om å innfri forventningene, sier Wathne.

Dette forventes av førsteklasseforeldre:
– At de skal snakke kjekt om skolen og andre barn i klassen.
– Dersom det er noe foreldrene ikke er fornøyde med, er det viktig at de snakker med læreren om det, heller enn hjemme.
– At de har en god dialog med barna, og er åpne og snakker om det som kommer av lekse- og ukeplaner.
– At de er interessert i det som foregår på skolen og spør barnet hva det har lært på skolen, ikke bare hva de har gjort.
– Foreldrene har ansvar for at ungene tar med seg tilbake de bøkene de har fått med fra skolen.
– Det er viktig at ungene har tøy til all slags vær til enhver tid.
– Det er viktig at foreldre hjelper til med å rydde i garderoben. Det er ikke mye plass.

Mye skal læres
Første skoledag er rolig med sanger, eventyr, friminutt og matpakke. Men det tar ikke lang tid før de skal begynne læringen. Wathne sier læringstrykket er et helt annet enn for få år siden. Det er rett og slett travelt for førsteklassingene å komme gjennom alt de skal.

– Det er en god del jobb, og det handler om å støtte og oppmuntre ungene. Noen holder konsentrasjonen i to minutter, andre lenger. Noen liker å tegne, mens andre hater det. Så i stedet for å tegne må kanskje noen få klippe og lime, og det er kanskje litt mer tidkrevende, sier Wathne.

Hvor mye barna kan ved skolestart varierer mye. Noen leser allerede liten skrift og bøker, mens andre knapt vet hva bokstaver er. Det aller fleste synes det er veldig spennende, men noen er ikke interessert i det hele tatt.

Hva skjer på skolen?
Selv om førsteklassinger ofte ikke har en fast timeplan, er de innom mange ulike fag i løpet av uken. De har både gym, norsk, matte, engelsk, RLE, samfunnsfag, naturfag, mat og helse og kunst- og håndverk. Ofte glir fagene inn i hverandre.

– Foreldrene ser kanskje mest til norsk og matte. I norsk kjører vi et opplegg som vi lager selv om “Bokstavkongen”. Her ser vi på hvilke bokstaver som bor på loftet og hvem som er i kjelleren. I tillegg har vi “Fortell, fortell” som handler om tekst til bokstav. Der tegner vi og skriver litt om bokstaven, og det er små bokstaver vi bruker. I matte har vi en ferdig bok, forteller Wathne.

Lekser
Ingen ting er så stas i starten som litt lekser.

Hva tenker dere om leksegrupper?
– Det finnes leksegruppetilbud på første trinn også. Vi ønsker likevel at foreldrene tar ansvar og følger med på leksene sammen med barnet. Det er en god måte å følge med på hva ungene holder på med, og en god anledning til å snakke om det de er opptatt av. Påmelding til våre leksegrupper gjelder for ett semester om gangen, sier Wathne.

Dette bør førsteklassingen kunne:
- Barna bør kunne gå på do selv. Det nytter ikke å rope at de er ferdige og trenger noen til å tørke.
- Det forventes også at barnet kan kle seg selv.
- Det er fint dersom barnet kan gi beskjed om at de trenger hjelp, si fra om de er redde. Noen synes ikke dette er vanskelig i det hele tatt, mens andre er redde.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: