De vanligste formene for innenlandsadopsjon er stebarnsadopsjon, fosterbarnsadopsjon og samtykkeadopsjon.

Saken behandles og avgjøres utelukkende av norske myndigheter og etter norsk rett. Adopsjonen gjennomføres også her. Statens barnevern og familievern (SBF) er førsteinstans for behandling av alle søknader om innenladsadopsjon. Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen er klageinstans. Det er imidlertid en overgangsfase for disse reglene i 2004 og 2005. Les mer om dette her.

Det stilles i hovedsak samme krav til søkere ved innenlandsadopsjon som ved utenlandsadopsjon. Hovedforskjellen er at søkerne ofte har sterk tilknytning til barnet, og i mange tilfeller veier dette tyngre enn for eksempel hensyn til alder og helse. Det kreves likevel dokumentasjon av alder, helsetilstand og vandel.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen


Hva synes du om artikkelen?  
DEL
Neste artikkelDe vanligste fødselsdagene i oktober