Kvinner som tok folsyretilskudd ved begynnelsen av svangerskapet hadde nesten halvert risiko for å få et barn med autisme.

Artikkelen ble publisert i februar 2013.

Det viser resultater i en omfattende studie fra Folkehelseinstituttets Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa) og Autismestudien (ABC-studien). Studien er nylig publisert i The Journal of The American Medical Assosiation.

– Kvinner som tok folsyretilskudd fra fire uker før de ble gravide til åtte uker ut i svangerskapet, hadde 40 prosent lavere risiko for å føde barn med barneautisme, sier lege og doktorgradsstipendiat Pål Surén ved Folkehelseinstituttet. Barneautisme er den alvorligste formen for autisme.

Les mer: Du kan halvere risikoen for alvorlige misdannelser

Kun barneautisme
Funnene gjelder lavere risiko kun for barneautisme, ikke for atypisk eller uspesifikk autisme. Forskerne prøvde også å se på forekomst av Aspergers syndrom, men antallet undersøkte barn med denne diagnosen var for lavt til å gi et sikkert resultat.

Da analysene ble gjort, var det identifisert totalt 270 barn med autismediagnoser i studiepopulasjonen. Av disse barna hadde 114 barneautisme, 56 Aspergers syndrom og 100 atypisk eller uspesifisert autisme.

Les mer: Folat bra for språkutviklingen

Internasjonal oppmerksomhet
Resultatene har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Surén sier likevel at resultatet ikke var helt uventet.
– Det er 20 år siden det ble kjent at folsyretilskudd har forebyggende effekt på nevralrørsdefekter, der ryggmargsbrokk er det mest vanlige. Også dette handler om den tidlige utviklingen av hjernen, sier Surén til Babyverden.

En to år gammel studie fra USA viste også at kosttilskudd kunne virke forebyggende på autisme.
– Mange amerikanske kvinner tar såkalte prenatal vitamin supplements, som er dagsdoser av folsyre og andre viktige vitaminer og mineraler. De viste seg at de som tok dette, hadde lavere risiko for å få barn med barneautisme. Men studien skilte ikke mellom folsyre og de andre tilskuddene. Nå har vi for første gang klarte å skille ut virkningen til folsyre, sier Surén.

Les mer: 20 tips som gjør det lettere å bli gravid

Detaljerte opplysninger om mors kosthold
Den aktuelle studien inkluderte deltakere fra Den norske mor og barn-undersøkelsen i perioden 2002-2008, og omfattet 85.176 barn. Forskerne hadde derfor detaljerte opplysninger om kosthold og bruk av kosttilskudd i svangerskapet.
– Andre studier har ofte basert seg på de som har fått barn med diagnosen autisme, og siden gått tilbake i tid og se hva mødrene har gjort. Det er ikke alltid like enkelt å huske detaljert hva en gjorde mens en gikk gravid, sier Surén.

Les mer: Det viktige B-vitaminet

Kun folsyretilskudd
Forskerne fant ingen sammenheng mellom barneautisme og inntak av andre typer kosttilskudd hos mor i svangerskapet. De fant heller ingen sammenheng med mors inntak av folat gjennom maten.
– Det er folsyretilskudd som er å anbefale. Anbefalingene er å starte med dette tilskuddet minimum fire uker før du prøver å bli gravid, og fortsette med det til du er 12 uker ut i svangerskapet. Men tallene viste også at risikoen for autisme også var lavere for de som hadde tatt folat fra de var fire til åtte uker på vei, sier Surén.

Les mer: Dette er nei-mat for gravide

Folsyretilskudd så tidlig som mulig
Det betyr at det ikke er for sent å begynne med folat etter at du har funnet ut at du er gravid, men at det beste er å begynne så tidlig som mulig. Helst mens man planlegger å bli gravid. Bruk av folsyretilskudd midtveis i graviditeten hadde ingen påvirkning. Det var heller ingen forskjell på om mor hadde brukt folat fram til uke 12 eller ut hele svangerskapet.

Forskerne prøvde også å finne ut om andre kosttilskudd, som tran og omega 3, hadde forebyggende effekt.
– Vi fant ikke noe som tilsa samme virkning, men anbefaler det likevel på grunn av andre gunstige helseeffekter, sier Surén.

Dette er folsyre:
  • Folsyre er et B-vitamin som er nødvendig for oppbygging og reparasjon av DNA-molekyler, det vil si genmaterialet som styrer alle kroppens celler.
  • Folat er den naturlig forekommende varianten av folsyre, og finnes i bladgrønnsaker, erter, linser, bønner, egg, gjær og lever.
  • For de fleste gravide er folsyretilskudd nødvendig for å komme opp på anbefalt nivå av folat i blodet.
  • I noen land tilsettes folsyre til mel, slik at hele befolkningen får ekstra tilskudd, men dette gjøres ikke i Norge.
  • Studier fra andre land viser at mange gravide får i seg mindre folat gjennom kosten enn det som er nødvendig for å forebygge nevralrørsdefekter.
  • Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det i 2011 bare var 26,6 prosent som hadde tatt folat før de ble gravide.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Les mer: Alt om å prøve å bli gravid

Les mer: Alt om graviditeten

Les mer: Alt om fødselen

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?