PrøverForberedelserFolat bra for språkutvikling

Folat bra for språkutvikling

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 1016 Sist oppdatert 13.10.11

Tok du folat før du ble gravid og i de første tre månedene av svangerskapet, er risikoen halvert for at barnet ditt får forsinket språkutvikling ved treårs alder.

En studie fra Den norske mor og barn undersøkelsen viser at folat har flere gunstige effekter enn man tidligere var klar over. For ikke bare hjelper det viktige B-vitaminet å lukke nevralrøret i svangerskapets første uker, det kan også ha innvirkning på den tidlige hjerneutviklingen.

Studien er den første i sitt slag og inkluderer nærmere 40 000 barn fra Den norske mor og barn undersølkelsen. Den ble onsdag publisert i tidsskriftet Journal og the Americal Medical Association, og forskerne ønsker at flere etterprøver studien.

Hvorfor bra i svangerskapet?
Det har lenge vært kjent at folat er bra i tiden før svangerskapet, og vi de første ukene av svangerskapet. Allerede i fjerde svangerskapsuke lukkes nemlig nevralrøret langs embryoets rygg. Inni det utvikles sentralnervesystemet. Ved mangelfull lukking i nedre del, oppstår ryggmargsbrokk. Dersom nevralrøret ikke lukkes skikkelig i hodeenden, kan resultatet være uforenlig med liv (anencephalus – at det ikke utvikles hjerne). Fordi folat har så gunstig effekt på lukking av nevralrøret, har det lenge vært anbefalt at gravide tar tilskuddet både før svangerskapet, og de første tre månedene.

Hvorfor bra for språkutviklingen?
Studien tyder på at hjerneutviklingen som skjer i samme tidsrom som den viktige lukkingen av nevralrøret, også har gunstig effekt av folat.

Studien viser at de mødrene som tok tilskudd av folat i perioden fire uker før befruktning til åtte uker etter, hadde halvert risiko for å ha et barn med svært forsinket språkutvikling ved tre års alder. Dette er en relativt sjelden tilstand, og bare 0,5 prosent av barna i studien hadde ikke begynt å sette ord sammen til setninger ved treårs alder. Men denne risikoen var altså halvert hos barn av mødre som tok folat sammenlignet med barn av mødre som ikke tok folat. Studien undersøkte også om det var effekter på motorisk utvikling hos barna, men fant ikke noen sammenheng her.

Forskerne påpeker at også andre faktorer kan ha betydning for svært forsinket språkutvikling, som for eksempel hørselsproblemer og utviklingsvansker, og at det i de første leveårene er stor variasjonsbredde i barns utvikling.

Viktig å ta folat tidlig
Både for lukking av nevralrøret og med tanke på språkutvikling, er det er første svangerskapsukene som er de viktigste. Begynner man først med folat etter åtte ukers svangerskap, hadde det nemlig ingen effekt.

Folat er et vannløselig B-vitamin som de fleste får i seg for små mengder av. Selv om det finnes naturlig i blant annet brokkoli og spinat, må man innta store mengder av grønnsakene daglig for å komme opp i den anbefalte dagsdosen. Derfor er det viktig at kvinner som planlegger å bli gravide tar tilskuddet, og om det ikke er mulig, begynner å snart mistanken om svangerskap melder seg. Folat lagres ikke i kroppen særlig lenge, og fordi kroppen kvitter seg med det den ikke trenger, er det ikke fare for å få for mye folat. Man skal derimot ikke ta flere multivitaminer for å oppnå anbefalt dose, da man kan få for mye av andre vitaminer. Det finnes eget tilskudd av folat, og det kan trygt tas sammen med multivitaminer. Inneholder multivitaminene anbefalt dose folat, er det ikke behov for å ta folat i tillegg.

Kvinner som tidligere har født barn med nevralrørsdefekter, skal ta tidobbel dose av folat ved senere svangerskap.

Fremdeles mange som ikke tar folat
Tall fra medisinsk fødselsregister viser at kvinner fremdeles kan bli mye bedre til å huske folattilskudd før svangerskapet. For mens nesten åtte av ti bruker folat når de vet de er gravide, er det bare vel tre av ti som tok det før de ble gravide. Kvinner over 35 år var flinkest til å huske på folat før svangerskapet.

Så mange bruker folat:

I snitt brukte 33,3% av kvinner folat før svangerskapet. Den laveste andelen var blant de yngste mødrene, mens kvinnene i alderen 35 til 39 år var flinkest til å ta folat før de ble gravide (39,1%).

79,4% av gravide tok folat i svangerskapet. Lavest andel blant de yngste, mens gravide i alderen 30 til 34 år var flinkest til å ta folat (82,6%).

Tall fra 2015, hentet fra Medisinsk fødselsregister

I 2015 ble det registrert 40 tilfeller av nevralrørsdefekter i Norge. Ni av barna var levendefødte og 31 resulterte i nemdbehandlet abort.

Kilder: Folkehelseinstituttet

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: