Økonomi, rettigheter og stønaderØnsker at kvinner skal få barn i studietiden

Ønsker at kvinner skal få barn i studietiden

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 976 Sist oppdatert 09.04.14

Den synkende fruktbarhetsraten har gjort politikerne bekymret. Nå ønsker de å legge til rette for at flere kvinner velger å få barn i studietiden.

I går skrev Babyverden om at norske kvinner ikke har vært mindre fruktbare på 11 år. Der går det fram at jordmor Grethe R. Teigen mener mange kvinner i dag venter for lenge med å få barn. At man gjerne vil gjøre ferdig studier, reising og andre ting før man stifter familie. Men passer det egentlig bedre å få barn som nyutdannet i sin første jobb?

Stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje.– Å få barn passer aldri inn i et karriereløp. Vi må gjøre det mulig å selv velge når det passer ut fra personlige forhold, og forsøke å rydde unna hindringer som gjør at man utsetter å få barn. Derfor er det bra at vi nå utvider foreldrestipendperioden for studenter fra 44 til 49 uker, og lovfester studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, sier stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje.

Regjeringen bruker 24 millioner kroner på å øke stipendperioden i forbindelse med fødsel, og dette gjelder for studenter som får barn etter 15. august i år.

Les også:

Slik blir du lettere gravid

Da jeg reiste meg opp, var plutselig hodet kommet ut

Risikabelt å føde i ambulanse

Ønsker rett til utsatt eksamen
Fredag i forrige uke fremmet regjeringen et forslag til endring av universitets- og høyskoleloven. De ønsker å lovfeste studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel.


– Dette sikrer studenter i denne situasjonen de samme rettighetene som gjelder i arbeidslivet. Bestemmelsen gir mor rett til utsatt eksamen hvis eksamenstidspunktet er i perioden tre uker før termin, eller seks uker etter fødsel, sier Vinje.


Hun har selv fått barn i forbindelse med studier, og syntes det var lettere enn å kombinere små barn og jobb.


– Jeg håper stipendordningen bidrar til at flere som ønsker å få barn under studietiden ser at det er en mulighet, sier hun.


Hun tror og håper at forslaget vil få flertall i Stortinget. Ifølge stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, er Arbeiderpartiet positiv til lovendringen.


Nok billige barnehageplasser er viktigst
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Martin Henriksen.Henriksen er også opptatt av at par under 30 år skal kunne få barn. Arbeiderpartiet mener at styrking av studentsamskipnadene og utbygging av tilbudet med studentbarnehager er viktige ledd for å gjøre det mulig for studenter å få barn. Men Henriksen mener barnehageplasser er det som er viktigst for å få opp fødselstallene.


– Folk må kunne få barn også når de er under 30 år, og da må det offentlige legge til rette for det. Regjeringen må slutte å kutte i barnehageplasser og gjøre dem dyrere. Når de gjør det, er det færre som kan velge å få barn tidlig. Det må være mulig for unge også å kombinere arbeid og barn, sier Henriksen.


Han sier at den forrige regjeringen gjorde en massiv innsats for full barnehagedekning, nettopp fordi de ønsket å sørge for gode fødselstall. Henriksen er også skeptisk til regjeringens kutt i pappapermisjonen.


– Regjeringen har jo sagt at de regner med at færre fedre vil ta ut pappapermisjon. Det kan slå negativt ut, blant annet for studenter, mener han.


Ønsker å utvide stønadsperioden til 11 måneder
I dag får studenter stipend og lån i 10 av årets måneder. Som et ledd i å bedre studenters økonomi, ønsker Arbeiderpartiet å øke stønadsperioden til 11 måneder.


– Da blir det mindre behov for å jobbe ved siden av studiene, og også lettere å kombinere studier og barn, sier Henriksen.


3000 nye studentboliger i året
Arbeiderpartiet ønsker å bygge ut 3000 nye studentboliger i året for å redusere presset på rimelige boliger for unge og studenter.


– Det hjelper jo hele befolkningen, påpeker Henriksen.


Les også:


Foreldrepermisjon og fødselspenger – dette har du krav på!


Til alle menn: sannheten om gravide


10 løgner folk sier til gravideØnsker yrkesaktive mødre
Henriksen trekker også fram likelønn som et argument, og mener at kvinners økonomiske selvstendighet er bra for parforholdet.


– Vi trenger høy arbeidsdeltakelse, også blant foreldre. Vi ønsker å gjøre det lettere å kombinere arbeid og barn. Det er paret selv som må bestemme når de ønsker å få barn, men vi må legge til rette for det. Politikere kan ikke være de som bestemmer når tiden er inne for å få barn, understreker han.


Fordeler ved å få barn før jobb
Også Vinje mener det er opp til hvert enkelt par når de velger å få barn, men hun ønsker at det skal være lett å velge å få barn ung.


– Å få barn tidlig er med på å berike livet, ikke å ødelegge det. Barn er selvfølgelig et stort ansvar, men også en stor gave. Fra naturens side er vi best egnet til å få barn mens vi er unge. Og utsetter du svangerskap til du er 29 år, nyutdannet og nygift, vil jo en arbeidsgiver tenke på barn som en mulighet likevel. Da er det kanskje lettere om du allerede har barn. Personlig var jeg på jobbintervju da jeg hadde fire barn under fem år, og jeg fikk jobben, sier Vinje.


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: