Har du lagt merke til at flere og flere bærer barnet sitt på ryggen? Bæresjal er nå blitt tilgjenglig flere steder, og mange nettbutikker tilbyr også andre typer bæretøy. Kanskje er bæring noe også for deg?

Sist oppdatert: 15. juli 2008

Tilknytning
Astrid Helgesen er en varm tilhenger av bæring. Sønnen hennes, Rune Andreas, som nå er 1 år, har hun båret i bæresjal fra fødselen. Astrid skriver også masteroppgave om temaet bæring, og er overbevist om bæringens fordeler.
 
– Det er mange fordeler med å bære i bæresjal og lignende bæretøy, sier Astrid. – Du har barnet nært hos deg hele tiden, gjerne hud mot hud, og det gir en veldig god tilknytning mellom mor og barn, eller far for den saks skyld. Både nærheten, lukten, lydene, bevegelsene og det at barnet er omsluttet av bæretøyet beroliger barnet, sier Astrid.
 
– Dette fører til at barnet gråter mindre, blant annet fordi det blir gode og naturlige overganger mellom våkenhet og søvn som skaper ro og trygghet. Det er også blitt forsket på at mødre som bærer barnet er mindre deprimerte, og at de negative konsekvensene er mindre for barnet når depresjon hos mor forekommer. Sammenhengen kan være nettopp at barnet er mer fornøyd, får den kontakten det trenger og gråter mindre, sier Astrid Helgesen videre.
 
Pappa kan selvsagt også bære!
Pappa kan
selvsagt også bære.

Vanlig i andre kulturer
I andre kulturer enn den vestlige er bæring gjerne regelen heller enn unntaket. Det være seg i Afrika, Latin-Amerika eller Asia. Heller ikke i Norge var bæring uvanlig før.

 
– Evolusjonsmessig sett forventer menneskebarnet å bli båret. Det er da barnet roer seg best. Jeg tror ikke at det er uten grunn at barn har blitt båret i alle verdensdeler gjennom generasjoner. Forskning har vist at for eksempel kengurumetoden er svært positiv for premature barn, hele systemet deres fungerer bedre, de får bedre motorisk utvikling og roer seg lettere. En vet også at bæring reduserer stressnivået og kan forbedre fordøyelsen til barnet.
 
– Et annet poeng, som vi kanskje ikke tillegger så stor vekt, men som vi heller ikke skal glemme eller undervurdere, er at bæretøyet muliggjør diskré amming over alt. Vi vet at amming gir veldig mange fordeler for både mor og barn, og kanskje kan et bæresjal eller slynge gi akkurat den tryggheten som trengs for at ammingen skal oppleves naturlig, sier Astrid.
 
Motorikk
Astrid Helgesen forteller at helsesøster på helsestasjonen der hun gikk var litt bekymret over bæringen.
 
– Jeg tror det handlet litt om uro for om den motorikken skulle hemmes. Når barn bæres tett inntil kroppen, kan en lett tro at barnet ikke kan bevege seg like mye og fritt som det ellers ville ha gjort, og at dette kan gå ut over den motoriske utviklingen.
 
– I virkeligheten er det motsatt – de som bæres har en bedre motorisk utvikling, og forskerne mener det er en sammenheng med de naturlige bevegelsene som overføres fra mor til barn. Barnet vil også, med passelig mengde støtte, raskt oppøve god muskulatur i nakke og rygg – litt som en skånsom form for magetid. Men i tiden når barnet skal lære seg å krabbe, er det en fordel om barnet får bevege seg mye fritt
 
– Min helsesøster sluttet i hvert fall raskt å bekymre seg da hun så at Rune ikke lå etter motorisk – heller tvert imot.
 
Astrid Helgesen med sønnen Rune trygt plassert på ryggen.
Astrid Helgesen med sønnen Rune Andreas.

Er det tungt?
– Mange spør meg om ikke det er tungt å bære babyen på denne måten, jeg er tross alt ikke verken høy eller spesielt kraftig bygd, forteller Astrid. – Til det bruker jeg å svare at når en begynner med å bære et nyfødt barn, så er ikke det så tungt. Kreftene i kroppen bygges gradvis opp, samtidig med at barnet vokser. Det blir en naturlig tilvenningsprosess, sier Astrid.

 
– Dessuten er det mange måter å bære på og det går an å variere underveis. En kan bære på ryggen, som gjerne er det letteste for bæreren, foran og på siden. Å skifte posisjon er bra både for den som bærer og barnet.
 
Det finnes en rekke forskjellige typer bæretøy, og det anbefales å benytte et som gir barnet god støtte, ved at ikke bekkenet tar det meste av belastningen. Belastningen bør fordeles utover rygg og lår i tillegg. Dette bør du få instruksjon om dersom du går til anskaffelse av bæretøy, sier Astrid.
 
Hvilke type bæretøy?
– Det finnes mange typer bæretøy på markedet, og de vanligste er sjal, slynge, meitai og formsydde. Jeg vil råde den som skal gå til innkjøp av bæretøy å få god instruksjon om hvordan du skal bruke det og at du får anledning til å prøve det. Da tror jeg at sjansen er større for at det å bære blir en positiv opplevelse, sier Astrid.
 
– Uansett er et bæretøy ikke så dyrt i innkjøp dersom en ser på det som et alternativ til andre transportmidler. Jeg har selv klart meg godt uten vogn, og også andre bæreseler. Dessuten kan det kjøpes brukt, og lett selges etterp. Du finner informasjon om bæretøy på nettsidene tettinntil.no og barnvedhjertet.no. 
 
Variasjon viktig
Elaine Møller er spesialist i barnefysioterapi og arbeider ved seksjon barnehabilitering ved Stavanger Universitetssykehus. Hun er ikke negativ til bæring sett fra synspunktet til den motoriske utviklingen.
 
– Når det gjelder bæring er det som med mange andre ting, det gjelder å variere og la barnet få komme ut og bevege seg fritt, ved for eksempel å la barnet ligge på gulvet på rygg eller mage. Dette gjelder også dersom en bærer barnet i for eksempel en BabyBjörn eller lignende.
 
– Det er kjent fra forskning at det er noe mindre hofteleddsdysplasi i de kulturene der barnet bæres, og en tror at det kan ha en sammenheng med at beina godt spredt.
 
Dersom du er i tvil om dette eller har spørsmål, så vil jeg anbefale å ta kontakt med helsestasjonen. Her finnes det kvalifisert helsepersonell som vil kunne gi deg svar, avslutter Møller. 

Hva mener du?
Har du egne erfaringer om bæring av barn eller synspunkter på dette? Skriv din egen kommentar til artikkelen her.

Hva synes du om artikkelen?