Lørdag 9. november danser Victor og Rikke, Jørgine og Jørgen og Aleksander og Nadya om finaleplass i «Skal vi danse». Kanskje er det Victor som har størst sjanse – siden navnet betyr seierherre? Eller kan Jørgine, som betyr bonde, være den som stikker av med seieren?

Sist oppdatert: 5. november 2019

Les hva alle «Skal vi danse»-navnene betyr. Klikk på navnene for å lese mer om bruk, varianter og navn i samme sjanger:

Semifinalistene:

Victor
Victor har opphav i latinsk språk i Romerriket for rundt 2000 år siden. Navnet betyr seierherre og har bakgrunn i et ord for seier, som vi kjenner fra det engelske ordet victory.

Rikke
Rikke er kortform av navn med denne bokstavkombinasjonen til slutt, som Fredrikke, Henrikke og Ulrikke, som alle er  jentenavn avledet av de opphavlig tyske guttenavnene Fredrik, Henrik og Ulrik. Fredrik er sammensatt av to ord som betyr fred og mektig eller rik. Det samme rik går igjen i alle de tre navnene. Første delen i Henrik  betyr en som har en gård. Og den første delen i Ulrik betyr arvegods og tilsvarer ordet odel på norsk.

Jørgine
Jørgine er kvinnelig variant av Jørgen. Jørgen er en av flere tyske former av Georg, og har vært mye brukt også i Danmark og Norge. Georg kommer fra gresk og betyr bonde.

Jørgen
Jørgen er en av flere tyske former av Georg, og har vært mye brukt blant annet i Danmark og Norge. Georg kommer fra gresk og betyr bonde.

Aleksander
Aleksander/Alexander er et gresk navn. Alex/Aleks betyr beskytte og hjelpe og ander betyr mann og menneske. Navnet ble fra rundt år 1000 spredt med fortellinger om keiser Aleksander den store som levde på 300-tallet før Kristus.

Nadya
Nadya er kortform for jentenavnet Nadezjda (også skrevet Nadeschda), begge er russiske navn. Betydningen er håp.

Deltakere som har røket ut:

Adrian
Adrian kommer fra det latinske navnet Hadrianus. Betydningen var opprinnelig mann fra byen Hadria. I dag heter byen Adria og er opphav til navnet til Adriaterhaver. Adria/Hadria betyr det mørke.

Bahareh
Bahareh er persisk og betyr vår eller den som bringer våren.

Christian
Christian/Kristian er gresk og var først et kallenavn på kristne. Bakgrunnen for navnet er Kristus, som er gresk for det hebraiske Messias, som betyr herrens salvede. Det vil si en som er knyttet til Gud ved en seremoni med påsmøring av salve.

Emilie
Emilie er en kvinnelig variant av Emil. Begge navnene har bakgrunn i etternavnet Aemilius fra Romerriket. Emilie betyr konkurrent eller rival.

Isabel
Isabel er spansk og portugisisk form av Isabelle og Isabella. Navnene kommer fra Elisabeth som er et bibelsk navn med hebraisk opphav og betyr Gud er fullkommen.

Jan
Jan er en nederlandsk, tysk og polsk variant av Johannes. Johannes er kjent fra Bibelen, har hebraisk bakgrunn og betyr Gud er nådig (nådig betyr å tilgi).

Per
Per er en skandinavisk form av Peter. Peter er navnet på en av Jesu disipler, og navnet kommer fra det greske Petros som betyr stein eller klippe.

Sandra
Sandra er opphavlig kortform av Aleksandra. Aleksandra av kvinnelig form av Aleksander. Aleksander/Alexander er et gresk navn. Delen Aleks betyr beskytte og hjelpe og ander betyr mann og menneske.

Tore
Tore et nordisk navn fra middelalderen. Da var det Thorir (Þórir), som også er den islandske formen i dag. Tore blir forklart på to måter. Den ene er at det er en variant av navnet på guden Tor. Navnet på guden Tor betyr dundre og tordne. Den andre forklaringen er at det er navnet på guden Tor pluss endingen ver. Endingen vet en ikke sikkert hva betyr. Men den har vært forklart som kjempe eller som prest innenfor gammel nordisk mytologi.

Trine
Trine, kortform av Katrine. Katrine er en variant av Katarina. Katarina er et gammelt gresk navn som betyr ren med meningen seksuelt uberørt. Katrine, og mange varianter på mange språk, er mye brukt i mange land. Grunnen er at det var navn på en kjent helgen som het Katarina.

Dansere som har røket ut:

Arild
Arild kan ha opphav både fra det gamle nordiske Harald og fra de tyske Arnold. Det har blitt til fra Harald med at h-en har blitt borte. Harald har opphav fra gammeltysk eller andre beslektede språk. Det er satt sammen av to deler, som betyr hær og en som hersker. Arnold er satt sammen av de opphavlige gamle tyske ordene arn, som betyr ørn, og wald, som betyr hersker. Disse delene fins ellers i andre navn med nordiske navn fordi språkene er i slekt. Vi ser at wald med samme betydning fins i navn med begge opphavene til Arild. Navnet Arnvald som betyr det samme som Arnold ble laget i Norge sent på 1800-tallet, men ble lite brukt.

Benjamin
Benjamin er et bibelsk navn med opphav i hebraisk språk. Navnet betyr sønn fra sør, og sønn av den høyre hånden. Betydningene er oppfattet å mene lykkesønnen.

Bjørn
Bjørn er et gammel nordisk navn fra middelalderen. Betydningen er dyret bjørn.

Ewa
Ewa er polsk variant av Eva. Eva er navnet på den første kvinnen i Bibelen. Betydningen er levende eller som har liv.

Glenn
Glenn, opprinnelig fra et skotsk stedsnavn som betyr dal. Navnet ble tatt i bruk i den engelske formen Glenn som etternavn først, og dernest som fornavn.

Jørgen
Jørgen er en av flere tyske former av Georg, og har vært mye brukt blant annet i Danmark og Norge. Georg kommer fra gresk og betyr bonde.

Lillian
Lillian er engelsk og laget av Lilly. Lilly regnes vanligvis som en kortform av mange navn, vanligst Elisabeth. Elisabeth kommer fra Bibelen og betyr gud er fullkommen. Navnet har også opphav fra blomster. Blomsten har gammel kristen tradisjon hvor lilje stod for moralsk renhet.

Marianne
Marianne har blitt til på flere måter. En viktig bakgrunn for mye av bruken i Norge er sammensetning av Mari/Maria og Anne, som er inspirert fra flere land. Maria er et bibelsk navn og kan bety elsket, stor og sterk, sjøens stjerne , opprører eller dråpe fra havet – alt etter hvordan man tolker navnets opphav. Maria er Jesu mor. Anne er en variant av Anna. Anna er et hebraisk navn som betyr nåde (Guds tilgivelse av synd). Anna er navnet til Jesu mormor. Ellers kan Marianne på ulike måter være laget bare av navnet Maria eller en eldre variant av Maria fra arameisk (språk i Israel i gammeltestamentlig tid), slik som Mariam.

Santino
Santino kommer av Santo som er latin og betyr hellig.

Tom
Tom er opphavlig engelsk og nederlandsk kortform av Tomas/Thomas. Thomas er et navn fra Bibelen og hebraisk språk. Det betyr tvilling (to like som hører sammen).

Tone
Tone har opphav i Torny, som er et nordisk navn fra middelalderen. Torny er satt sammen av to deler som er navnet på guden Tor og ordet som vi i dag kjenner som ordet ny. Navnet på guden Tor betyr dundre og tordne. Formen Tone har kommet til gjennom forenkling av uttalen av navnet Torny på 1300- og 1400-tallet. Tone har også blitt brukt som kortform av Antonie både i Sverige og Norge, helst som Tona i Sverige. Antonie er jentevarianter av Anton. Oppkalling etter denne uoffisielle bruken kan også være grunn til at navnet Tone har blitt tatt i bruk som offisielt navn. Anton kommer fra latinske Antonius. Navnet Antonius var opprinnelig et latinsk etternavn, og det er usikkert hva navnet betyr.

Dommere:

Egor
Egor er russisk form av Georg. Georg kommer fra gresk og betyr bonde.

Merete
Merete er opphavlig dansk form av Margareta. Margareta har opphav i et persisk navn, som også ble brukt på gresk og latin. Latinsk form var Margarita. Det betyr perle.

Tore
Tore et nordisk navn fra middelalderen. Da var det Thorir (Þórir), som også er den islandske formen i dag. Tore blir forklart på to måter. Den ene er at det er en variant av navnet på guden Tor. Navnet på guden Tor betyr dundre og tordne. Den andre forklaringen er at det er navnet på guden Tor pluss endingen ver. Endingen vet en ikke sikkert hva betyr. Men den har vært forklart som kjempe eller som prest innenfor gammel nordisk mytologi.

Trine
Trine, kortform av Katrine. Katrine er en variant av Katarina. Katarina er et gammelt gresk navn som betyr ren med meningen seksuelt uberørt. Katrine, og mange varianter på mange språk, er mye brukt i mange land. Grunnen er at det var navn på en kjent helgen som het Katarina.

Programledere:

Anders
Anders er en skandinavisk form av Andreas. Andreas er et bibelsk navn. Navnet er gresk og hoveddelen ander betyr menneske og mann. Resten av navnet er en gresk bøyingsending.

Katrine
Katrine er en variant av Katarina. Katarina er et gammelt gresk navn som betyr ren med meningen seksuelt uberørt. Katrine, og mange varianter på mange språk, er mye brukt i mange land. Grunnen er at det var navn på en kjent helgen som het Katarina.

Søk i navn på Babyverden

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelEgor
Neste artikkelNevaeh
DEL