GravidTerminHvor langt er et svangerskap?

Hvor langt er et svangerskap?

Ved prematur fødsel eller overtidig svangerskap kan faktisk den ene dagen utgjøre en forskjell. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen 49636
Det kommer an på hvem du spør. I Norge varer nemlig et svangerskap 2-3 dager lenger enn det som gjelder de fleste andre steder i verden.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) varer et svangerskap i 280 dager, altså 40 uker og 0 dager fra første dag i siste menstruasjon. I andre land vil dermed terminen være fastsatt på 40+0. Norske kvinner må imidlertid belage seg på en termin to til tre dager senere.

Det finnes to norske metoder for å beregne termin. Den ene kalles eSnurra og den andre Terminhjulet. Noen steder i landet brukes den ene, andre steder den andre. Forskjellen er én dag. Ved beregning med eSnurra er svangerskapslengden 283 dager, og med Terminhjulet 282 dager.

Felles for begge beregningene er at de brukte den norske befolkningen som utgangspunkt for å finne ut hvor mange uker og dager etter svangerskapets begynnelse at kvinner flest føder. Begge metodene baserer seg på ultralydundersøkelse ved cirka 18 uker (17-20 uker). Årsaken til at de konkluderer ulikt, er at de er basert på litt forskjellige målemetoder og pasientpopulasjoner (hvem de har forsket på).

Det har vært mye debatt om hvilken som var riktigst, men for noen år siden gikk Helsedirektoratet ut og anbefalte eSnurra.

På Babyverden og i appen Gravid og barn bruker vi også eSnurras beregninger i terminkalkulator og artikler.

Hvorfor er norske kvinner gravide i noen dager ekstra?

Det finnes det ikke noe enkelt svar på. Det er heller ikke sånn at kvinner i resten av verden er noe særlig flinkere til å treffe termindatoen sin enn norske kvinner. Ulike studier viser at mellom 3 og 6 prosent føder på termin. De aller fleste føder altså i dagene og ukene før eller etter termin.

At det er lokale forskjeller skal man heller ikke se bort ifra. For beregningene fra WHO har vist seg å ikke stemme for nordmenn på flere områder. Nå sist for hodestørrelse. Da helsestasjonene brukte internasjonale veiledere for hodeomkrets hos babyer, fant de ut at et høyt antall barn i Norge hadde urovekkende store hoder. Nærmere vurdering viste at vi bare har litt større hoder, uten at det er sykelig på noe vis. Man kan ikke utelukke at det kan være slike variasjoner også når det kommer til svangerskapslengde. Og husk at WHO gir internasjonale anbefalinger – for alle mennesker i verden.

Spiller disse dagene noen rolle?

For veldig mange spiller det liten rolle om terminen er satt til 40+0, 40+2 eller 40+3. Unntakene er når babyen blir født svært prematurt eller man har passert terminen med flere dager. For hvis den ene beregningen sier at babyen i magen er eldre enn det den andre ville si, kan det spille en rolle for hvorvidt man forsøker man å redde babyen. Ved ekstremt prematur fødsel spiller dager fra eller til utrolig stor rolle.

De aller fleste som støter på problematikk rundt svangerskapslengde har imidlertid gått over termin. I Norge tilbys gravide en trivselskontroll på sykehuset 8 dager etter termin. Det vil være 41+1 ved WHO sin beregningsmetode, 41+3 med Terminhjulet og 41+4 med eSnurra. Hvis du ikke har født eller blitt  satt i gang før du er 11 dager over termin, blir fødselen vanligvis satt i gang. Da vil kvinnen være 41+4 med WHO sin bergening, 41+6 med Terminhjulet og 42+0 med eSnurra. Altså kan du gå gravid lenger før det skjer noe hvis terminen er beregnet med eSnurra.

WHO regner svangerskapet som overtidig ved 294 dager, altså 42+0.


Dilemmaet – når er det best for babyen å bli født?

Heldigvis er det ikke slik at terminen eller beregningsmetoden alene bestemmer når barnet bør bli født. Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til fødsel. De aller fleste fødsler starter spontant, altså av seg selv. Og for de aller fleste skjer dette i tidsrommet 38+0 og 42+0.

Andre ganger må fødselen av andre årsaker settes i gang. Som nevnt kan dager fra eller til spille en rolle hvis babyen må bli født for tidlig. Men også etter termin er det begrenset hvor lenge man bør vente før babyen blir født. Går man lenge over termin, er det derfor viktig å følge godt med på om babyen har det fint, og man trygt kan vente litt til på at fødselen skal starte av seg selv, eller om babyen har best av å bli født innen kortere tid. Det er her trivselskontrollen kommer inn i bildet. Ser man tegn til at babyen ikke trives like godt i magen på denne kontrollen, venter man ikke til 11 dager over termin med å sette i gang fødselen.

Når kommer mitt barn til å bli født?

Det er det jammen ikke lett å svare på. Det beste forslaget får du sannsynligvis hos jordmor eller lege på ultralydkontrollen i uke 17-20. De fleste av oss får terminen beregnet på bare én av metodene som brukes her til lands, og kan derfor ikke konkludere i ettertid hvilken som var riktigst.

Det er viktig å huske på to ting: Ikke alle barn er nøyaktig like store når målingene blir tatt på ultralydundersøkelsen, og det kan påvirke terminberegningen. Og ikke alle kvinner går gravide like lenge. Noen gjør seg ferdig med å bære fram et fullgått, modent barn en uke eller to før termin, mens andre naturlig vil gå over termin før de er ferdige. Hvor lenge ditt svangerskap er bestemt å vare, kan ingen si.


Svangerskapsvarighet for fødte i 2018

Ser man i Folkehelseintituttets statistikkbank, Medisinsk Fødselsregister, kan vi se nærmere på når barn faktisk blir født. I 2020 var gjennomsnittlig svangerskapslengde 39,3 uker. Altså før termin. Men ekstremt premature barn trakk ned snittet en del. Derfor er det lurt å se på prosentvis fordeling på ukene rundt termin:

37 uker: 5,7 prosent
38 uker: 13,7 prosent
39 uker: 22,7 prosent
40 uker: 28,5 prosent
41 uker: 20,1 prosent
42 uker: 3,6 prosent

Til sammen fødte 94,3 prosent innenfor det som regnes som «til termin», selv om enkelte som fødte etter 42 ukers svangerskap kan regnes som overtidige i henhold til WHOs definisjon. De aller fleste som ble født prematurt ble født mellom 28 og 36 uker. Bare 0,3 prosent av alle barn ble født ekstremt prematurt (før 28 uker).

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: