GravidBarnet i magenEr høy lyd farlig for babyen i magen?

Er høy lyd farlig for babyen i magen?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 16245 Sist oppdatert 11.05.21
Lenge tenkte man at babyen i magen var beskyttet mot støy og høye lyder. Men svenske studier viser at langvarig, høy støy kan påvirke barnets hørsel.

– Vi har undersøkt hvordan støy virker inn på gravide kvinner som gjennom sitt yrke eksponeres for støy gjennom hele arbeidsdager, fra morgen til kveld. Mødre som jobber heltid, og som utsettes for støy som måler mer enn 85 desibel, har økt risiko for å få barn med hørselsnedsettelse. De som jobbet deltid i samme miljø hadde ikke like stor risiko, sier professor Per Gustavsson ved institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Studien ble publisert i tidsskriftet Environmental Health Perspective, og omfattet over 1,4 millioner barn født i Sverige mellom 1986 og 2008.

– Det vi konkluderer med er altså at langvarig eksponering av støy er farlig for fosteret, sier Gustavsson til Babyverden.

Nærmere fordoblet risiko for hørselsskader
Studiene viste at gravide som jobbet heltid i støyfulle omgivelser hadde 80 prosent høyere risiko for å få et barn med hørselsskader.
– Likevel må vi si at det i utgangspunktet ikke er så stor andel som får barn med hørselsskader. Det ligger vanligvis på rundt én prosent av alle fødte. Men blant de som har en jobb med mye støy, fant vi at rundt to prosent fikk barn med hørselsskader, sier Gustavsson.

Bakgrunnen for at forskningen ble gjort, var ifølge Gustavsson at det kun fantes noen få fagrapporter. Det var også gjort dyrestudier hvor en hadde målt lyd hos fosteret inni magen, og så at lyden gikk gjennom.
– Dermed ble det interessant å se hvilken virkning støy kunne ha på fosteret i mors mage også hos mennesker, forteller han.

Endret anbefalinger
Funnene i de svenske studiene ble videreformidlet til helsestasjoner og jordmødre, og førte også til endrede anbefalinger i forhold til støy på arbeidsplassen for gravide. Arbeidsmiljöverket i Sverige sier gravide ikke bør jobbe i et miljø hvor støyen overstiger 80 desibel.

Når hører babyen?
Uke 23 i graviditeten: Vi vet at fosteret kan høre fordi det rea­gerer ulikt på ulike lyder. Kanskje skvetter det til ved brå og høye lyder!

Hva med høy musikk og konserter?
– Vi vet at kvinner forteller at det kan komme mer spark fra babyen i magen om de utsettes for høy lyd. Om det har noen effekt på babyen om en går på konsert et par ganger, vet vi ikke, sier Gustavsson.

Noen spiller for eksempel i et rockeband. Om jevnlige øvelser kan ha noen innvirkning på barnets hørsel, vet de ikke.
– Men vi vet at heltidsmusikere, for eksempel i et symfoniorkester, kan være utsatt for veldig mye støy i løpet av arbeidsdagen. Sitter du rett foran noen som spiller trombone, trompet eller trommer, er det mange som bruker hørselsbeskyttelse, sier Gustavsson.

Men at den gravide moren bruker hørselsvern, virker ikke beskyttende på fosteret.

En ting forskerne ikke vet sikkert, er om det er støyen i seg selv eller mors stress som påvirker babyen når det er mye lyd.

Det er bevist at det er lavfrekvent lyd som lettest trenger gjennom til babyen.

Støy kan ha innvirkning på flere områder
Det forskes også på fødselsvekt hos barn av mødre i støyutsatte yrker, for det kan være en sammenheng med lavere fødselsvekt og støy i svangerskapet.  Det har også vist seg at det kan være økt risiko for diabetes når den gravide utsettes for støy. Begge studiene pågår fortsatt.

Kilder: 
Professor Per Gustavsson ved institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm.
Nyheter fra Karolinska Institutet:
https://nyheter.ki.se/bullerexponering-av-gravida-okar-risk-for-horselskada-hos-barn-0

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: