Gravid10 kjappe: Ultralyd

10 kjappe: Ultralyd

Av Janet Molde Hollund 81813
98 prosent av alle gravide takker ja til ultralydundersøkelse av fosteret. Men hva er egentlig ultralyd? Og hva kan man finne ut om babyen?

Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i dagens tilbud om fosterdiagnostikk. Før du leser den, kan det være nyttig å lese om hvilke endringer som kan komme.

Nye regler kommer – men foreløpig gjelder dagens tilbud om fosterdiagnostikk
8. juni 2020 vedtok Stortinget flere endringer i bioteknologiloven. Men før tiltakene som går på fosterdiagnostikk kan endres, har Helsedirektoratet fått i oppdrag å utrede hvordan disse vedtakene kan innføres i helsetjenesten. Fristen for gjennomføringen av oppdraget er 1. november 2020. Etter dette vil Helse- og omsorgsdepartementet komme tilbake til når og hvordan anmodningstiltakene skal gjennomføres. Inntil videre blir det ingen endringer i tilbudet til gravide.

Anmodningene er:
* Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd med tilleggsundersøkelser som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

* Stortinget ber regjeringen sørge for at aldersgrensen for å få tilbud om fosterdiagnostikk senkes fra kvinner som er eldre enn 38 år ved termin, til kvinner som er eldre enn 35 år ved termin.

* Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-invasiv prenatal test (NIPT) tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk, eller ved funn på tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser, uavhengig av kvinnens alder.

* Stortinget ber regjeringen sørge for at Non-invasiv prenatal test (NIPT) blir tillatt å utføre i Norge for alle gravide kvinner.

Kilder: 
Helsedirektoratet: Orientering om endringer i bioteknologiloven
Stortingets vedtak 

1. Hva er ultralyd?
Ultralyd er lydbølger med en frekvens som er høyere enn det som mennesket kan høre, og ultralyd brukes i medisinsk diagnostikk. Metoden er, ut fra det som vi vet, ikke farlig for fosteret.  Gjennom en probe (lydhode) sendes lydbølger inn i kroppen. Når lyden passerer forskjellige vev, reflekteres litt av lyden tilbake som ekko. Reflektert lyd fanges opp av en sensor og så bruker datamaskinen ”ekkoet” til å lage bilder. Ultralyd er en godt etablert metode for undersøkelse av foster.

2. Når brukes ultralyd i svangerskapsomsorgen?
Cirka 98 prosent av alle gravide tar i mot tilbudet om ultralyd rundt uke 17-19 i svangerskapet. Denne ultralydundersøkelsen inngår i den ordinære svangerskapsomsorgen. Fosteret har blitt så stort at man som regel lett kan få god oversikt over graviditeten. Formålet med undersøkelsen er å bestemme termin, antall fostre, placentas (morkakens) beliggenhet og gjøre en orienterende undersøkelse av fosterets anatomi. Man måler fosterets størrelse (hode, mage og lårben) og bruker disse målene til å bestemme termin. Den individuelle forskjellen i vekst er liten i første delen av svangerskapet.

Ultralyd brukes når man mistenker at noe er galt, f.eks. hos gravide som blør eller har smerter, eller når man mistenker vekstavvik hos fosteret. Kvinner med spesielle risikofaktorer har også tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester. Dette gjelder kvinner som er over 38 år ved termin, kvinner som bruker medikamenter som kan skade fosteret, kvinner som tidligere har hatt foster eller barn med avvik og kvinner som er i en spesiell livssituasjon der de ikke klarer å ta seg av et sykt barn.

3. Hvor tidlig er det mulig å se et bankende hjerte på ultralyd?
I andre halvdel av uke 5 (regnet fra siste menstruasjon).

Podcast: Hva er tidlig ultralyd?
Gjest: jordmor Merete Arnøy

4. Hva om terminen fastsatt ved ultralyd avviker mye fra mensterminen?
Siste menstruasjon er en usikker metode til å vurdere fosteralder og termin. Studier har vist at det er mer presist å bruke ultralydmålinger. Hvis det er stort avvik mellom termin ut fra ultralyd og termin ut fra siste menstruasjon, gjør vi en kontrollundersøkelse etter to uker for å beregne så presist som mulig. Noen ganger kan fosteret ha hatt for liten vekst tidlig i svangerskapet. I slike tilfeller vil vi også bruke opplysning om siste menstruasjon, ultralyd i første trimester eller eventuell tid fra prøverørsbehandling.

5. Er ultralydundersøkelsen trygg for mor og barn?
Ja! Vi tror ultralyd er trygt for barnet – også om det gjøres mange undersøkelser i svangerskapet. Det er imidlertid en usikkerhetsfaktor som man må være klar over. All vår kunnskap om mulige skadelige effekter hos mennesker er fra studier gjort med ultralydapparater som var i bruk omkring 1990. Det finnes ingen gode studier av dagens apparater, og de gir mer energi enn de gamle apparatene. Dette er grunnen til at vi sier at du ikke skal ta ultralyd for ”moro skyld”. En bør også forsikre seg om at den som gjør ultralyd har kompetanse i bruk av ultralyd.

6. Hvorfor får vi bare en ultralydundersøkelse i svangerskapet (dersom alt er i orden)?
Svangerskapet er i utgangspunkt en normal tilstand. Ultralydundersøkelse er en relativ kostbar undersøkelse. Det vil si at tilbud om rutinemessig ultralyd undersøkelse for alle gravide er et spørsmål om kostnad og nytte. Siden de fleste svangerskap er ukompliserte, er det liten medisinsk grunn til rutinemessig undersøkelse i tredje trimester. Hvis undersøkelsen i uke 17-19 er normal, har en nok informasjon for god oppfølging i resten av svangerskapet.

Mange ønsker at alle skal få tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester. Politikerne i Norge ønsker ikke dette fordi de frykter at det vil føre til for mange svangerskapsavbrudd, spesielt av foster med trisomi 21 (Down syndrom).


7. Hva ser man etter hos fosteret på rutineundersøkelsen, uke 17-19?
Vi ønsker å undersøke om svangerskapet er normalt. Først ser vi hvor mange foster det er og om de lever. Deretter vurderer vi svangerskapslengden (fosterets alder). Dette gjør vi ved å måle størrelsen på fosterets hode og lårben. Dette brukes til å bestemme termin. Videre undersøker vi fostervannsmengde og morkakens beliggenhet. Til slutt undersøker vi anatomien til fosteret, det vil si at vi undersøker alle fosterets organer.

8. Hva er grunnen til at rutineultralyden foretas i uke 17-19?
1. Fosteret er blitt så stort at man som regel lett kan undersøke utviklingen og anatomien.
2. Det er enkelt å måle fosterets størrelse (hode, mage og lårben).
3. Man kan bestemme fosterets termin ved hjelp av målingene, fordi biologiske variasjoner mellom foster enda er små. Senere i svangerskapet blir de biologiske forskjeller større.
4. Hvis vi oppdager alvorlig fosteravvik, kan den gravide i henhold til Norsk abortlov, fremdeles søke svangerskapsavbrudd. Etter svangerskapsuke 12 må en slik søknad vurderes av en abortnemnd. Et eventuelt svangerskapsavbrudd må skje før uke 22.

9. Vil alle få rett på tidlig ultralyd (uke 12) i fremtiden?
Mange gravide ønsker en slik undersøkelse, og alle de fostermedisinske sentrene ønsker dette. En slik undersøkelse inngår i vanlig svangerskapsomsorg i mange andre land som Sverige, Finland, Danmark, Island og England. Det vil også bli innført i Norge, les artikkel under.

10. Hvor tidlig kan man se barnets kjønn? Og har det noen medisinsk betydning?
Man kan se kjønn etter 14 uker. Før denne tid ser gutt-og jentefoster nesten like ut. En erfaren ultralyddiagnostiker vil som regel kunne se kjønnet tydelig ved rutineundersøkelsen. Men det er ikke alltid at fosteret ligger gunstig til. Man må prioritere ved rutineultralyd, og det å se hvilket kjønn fosteret har, er ikke viktig sett fra medisinsk standpunkt. Ved tvillinger, hvor man er usikker på om det foreligger felles morkake eller ikke, kan det være av interesse å vite om tvillingene har samme kjønn eller ikke. Og så finnes det en sjelden gang arvelige tilstander hvor kjønnet er av betydning, men det er som sagt en sjelden problemstilling.

Svarene er gitt av seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø og seksjonsleder/jordmor Tove Anita Fagerli ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisn, St. Olavs Hospital, februar 2018.

 

Debatten om tidlig ultralyd:

Tidlig ultralyd for alle?

Downs er en berikelse!

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: