Ikke alle barn blir født med hodet først, men legger seg med setet ned (rundt fire prosent). Dette kalles seteleie. Noen ligger med beina rett oppover langs kroppen, mens andre velger å ligge med bøyde knær.

Sist oppdatert: 22. mai 2019

Det er normalt at fosteret ligger i seteleie og endrer stilling mange ganger i løpet av svangerskapet. Dersom jordmor eller lege mistenker at fosteret ligger  seteleie etter uke 36 vil du bli henvist til fødepoliklinikken. Her vil en gjøre ultralyd for for å sjekke hvordan barnet ligger. Dersom barnet ligger i seteleie vil det bli gjort en vurdering av hva som er tryggeste forløsningsmetode.

Hvis du ikke har født tidligere, blir det noen steder tatt røntgenundersøkelse eller CT av bekkenet før uke 36 for å se om det er plass nok for en vaginal fødsel. Det er likevel ikke en betingelse med vurdering av bekkenmål før vaginal forløsning. Dersom du har født et normalt stort barn til termin uten problemer tidligere, kan du føde vaginalt. Er barnet for stort, vil det bli gjort keisersnitt. Dine ønsker skal også tas hensyn til i vurderingen.

Det kan være vanskelig å ta en slik avgjørelse. Kanskje kan det være lurt å sove på det, eventuelt snakke med en som har opplevd en setefødsel. Velger du å føde, får du tilbud om epiduralbedøvelse.

I Norge er resultatene gode når utvelgelseskriteriene blir fulgt, enten fødselen skjer vaginalt eller ved keisersnitt.

Ytre vending
Det kan være aktuelt å forsøke å snu barn som ligger i seteleie, til hodeleie. Det kalles ytre vending. Omtrent halvparten av alle barn i seteleie lar seg snu, og det er sjelden at de snur seg tilbake i seteleie dersom vendingen er vellykket. De fleste blir liggende med hodet ned etter at de har blitt snudd. Ytre vending er trygt, og fosteret overvåkes nøye. I svært sjeldne tilfeller må man gjøre akutt keisersnitt etter vendingsforsøk, og vending bør derfor kun foretas på sykehus. Ikke alle sykehus gir tilbud om ytre vending.

Setefødsel
Dersom bekkenet er stort nok, og nødvendig medisinsk kompetanse er tilgjengelig på sykehuset, ligger alt til rette for en vellykket setefødsel. Det anbefales at vaginale setefødsler planlegges på fødeavdelinger med mulighet til å utføre akutt keisersnitt, og at det er barnelege til stede. Vurdering og forløsning bør skje av eller under veiledning av spesialist.

Det man er mest oppmerksom på ved en setefødsel, er at det skal ta lenger tid enn ønskelig når babyens hode skal fødes på slutten av trykketiden. Navlesnoren er nemlig under press, og da er det viktig at hodet kommer raskt og kontrollert ut. Personellet på fødestuen vil bidra til dette. Noen ganger brukes en fødselstang for å unngå drag på barnets nakke.

Ved vaginal setefødsel får du tilbud om epiduralbedøvelse. Gode rier og god framgang er et kriterium for å komme helt i mål. Sannsynligheten for å ende opp med keisersnitt er større enn ved hodefødsel, da oftest på grunn av langsom framgang.

Selv om det er mulig å føde vaginalt ved seteleie, vil mange barn som ligger i seteleie komme til verden ved keisersnitt. Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at to tredeler av barn i seteleie ble født ved keisersnitt i 2017. Både for planlagte keisersnitt og hastekeisersnitt ved setefødsel er det store lokale variasjoner.

Ved fødsel i seteleie vil både du og barnet overvåkes nøye, og dere vil få tett  oppfølging under hele fødselen. Det er også greit å vite at det ofte vil være én til to fødselsleger til stede på fødestuen når barnet blir født.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?